Bireylerin Olası Hastalıklardan Korunması Halk Sağlığının Önceliklerindendir


Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Pratisyen Hekimi Aziz Okay Tabuk “ 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası” dolayısıyla yaptığı açıklamada ‘ sağlık ‘ kavramının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ; sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlandığını belirtti. Tabuk, ‘Halk Sağlığı’nın ise, her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyi oluşturarak, hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün arttırılmasını sağlayan bir bilim ve sanat olarak nitelendirildiğini kaydetti. Aziz Okay Tabuk bu amaca, organize edilmiş çalışmalarla çevre koşulları düzeltilerek, bireylere sağlık bilgisi verilerek, hastalıklardan korunma sağlanarak, sağlığın geliştirilmesi uygulamaları ve sağlık örgütlerinin toplumsal çalışmaları yoluyla ulaşılabileceğini kaydetti.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Pratisyen Hekimi Aziz Okay Tabuk ‘ Önemli birer halk sağlığı sorunu olan ve görülme sıklığı, ölümle sonuçlanma ve engelliliğe yol açma oranı en fazla olan durumların ( önemli hastalıkların) erken tanı ve tedavisi, rehabilite edilmesi, sağlam bireylerin olabilecek hastalıklardan korunması halk sağlığının önceliklerindendir ‘ dedi. Hastalıklar genellikle tek nedenli olmadığından ortaya çıkışlarında, sosyal, biyolojik ve fiziksel nedenlerin göz önünde bulundurulması ve sağlık hizmetlerinin planlanmasında, kaynakların harcanmasında, hizmetin sunulmasında, önemli hastalıklara öncelik verilmesi gerektiğini kaydeden Aziz Okay Tabuk, bu konudaki en temel ilkelerinden birinin “koruma tedaviden üstündür” yaklaşımı olduğunu söyledi.

Halk sağlığı anlayışına göre; sağlığın doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olduğunu vurgulayan Aziz Okay Tabuk, bu nedenle, ırk, dil, din, cinsiyet, yerleşim yeri ve sosyal durum gözetilmeden herkesin sağlık hizmetlerine erişebilme ve hizmetlerden ihtiyacı kadar yararlanma konusunda eşit şansa sahip olması gerektiğini ifade etti.

Tercih Ettiğimiz Yaşam Tarzı Sağlığımızı Şekillendirir
Söz konusu haftanın amacının; halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ve tarama programlarının önemini vurgulamak, toplum sağlığı konusunda var olan öncelikli sağlık ihtiyaçlarını gündeme getirmek, belirlenen öncelikler konusunda farkındalık yaratmak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak olduğunun altını çizen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Pratisyen Hekimi Aziz Okay Tabuk açıklamasının sonunda bu çerçevede bazı hatırlatmalarda bulundu:

  • Süt ve süt ürünlerinin, tahıl ürünlerini içeren karbonhidratların, et, balık, yumurta , içerikli proteinlerin, sebze ve meyve içeren yiyeceklerin oluşturduğu dört temel besin grubundan her gün tüketmek gerekir.
  • Her bireyin kendi yaşamında olağanlaştırdığı “hareket” sağlık için yararlıdır. DSÖ bu amaçla haftada en az 150 dakika fiziksel egzersiz (örneğin yürüyüş) önermektedir. Hareketin yaşam içinde “olağan” bir davranış haline dönüşebilmesi için günlük hayatta bazı değişiklikler yapılabilir.
  • Özellikle Kıbrıs gibi sıcak coğrafyadaki ülkelerde güneşin zararlı etkilerinden korunmak için saat 10:00-16:00 arasında güneşe çıkılmamalı veya önlem alınarak çıkılmalıdır.
  • Düzenli ve yeterli uyku sağlık için gereklidir. Uyku için ortamın sessizliğine, karanlık olmasına, yatak odasında TV gibi elektronik araçların olmamasına, öncesinde kafeinli içeceklerin içilmemesine, uyku gelmeden yatağa girilmemesine dikkate edilmelidir.
  • Stresle baş edebilme becerisinin geliştirilmesi önemlidir. Stresi yaratan durumu ortadan kaldırmanın her zaman mümkün olamadığı da unutulmamalıdır.
  • Toplum sağlığına yönelik check-up programları da ayrıca önemlidir. “
2019-12-26T16:02:40+03:00
© Copyright 2020 | Near East Technology