“Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur”


“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünya genelinde özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek amacı ile 20 Kasım 1989 tarihinde “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi imzalamıştır. Bu tarihten itibaren her 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak kutlanmaktadır. Çocuk Haklarına Dair bu Sözleşme, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. “

Dr. Suat Günsel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Babayiğit Hocaoğlu  Dünya Çocuk Hakları Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamaya bu sözlerle başladı.

Prof. Dr. Arzu Babayiğit Hocaoğlu  çocuk haklarının, insan hakları kavramının içinde ele alınması gerektiğini ve  hem kanuni hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavram olduğunu hatırlattı.

Hocaoğlu, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin çok sayıda maddesinin çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini desteklediğini ifade etti ve  Sözleşme’nin 6. maddesine göre her çocuğun esas olarak yaşama hakkına sahip olduğunu belirtti. Dr. Suat Günsel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Babayiğit Hocaoğlu “ ayrıca her çocuk ulaşılabilir en yüksek sağlık standartlarından, gerekli tedavi ve iyileştirme hizmetlerinden yararlanabilmelidir. Yaşama hakkının yanı sıra, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlak gelişimi için eğitime gereksinimi vardır. Anne ve çocuk ölümlerinin önde gelen nedenlerinden birinin, annenin eğitim düzeyinin düşüklüğü olduğu unutulmamalıdır” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

“ Bu anlamlı gün, çocuk haklarının benimsenmesi, uygulanması ve yaşatılması adına tüm insanlık için önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Bugün, maalesef, dünya üzerinde devam eden savaşlardan, gelir adaletsizliğinden, yoksulluktan, salgın hastalıklardan en çok çocuklar etkilenmekte ve zarar görmektedir. Dünya üzerinde binlerce çocuk, halen yaşam, barınma, sağlık, eğitim gibi en temel haklarından mahrum olarak yaşam sürmektedir.

Tüm çocukların fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan sağlıklı gelişimini destekleyen bir çevrede büyüme hakkına hep birlikte destek olunmalı ve hayatın her alanında çocuk haklarını savunmak için gerekli özen gösterilmelidir.”

Prof. Dr. Arzu Babayiğit

2018-11-20T12:46:28+03:00
© Copyright 2019 | Near East Technology