“Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Dr. Seyhan Erişir Oygucu, “6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü” nün Önemine İlişkin Açıklama Yaptı “


Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Dr. Seyhan Erişir Oygucu 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü sebebiyle bu hastalığın sebepleri ve toplumsal farkındalığın önemi hakkında bir açıklama yaptı. Dr. Seyhan Erişir Oygucu, serebral palsinin erken çocukluk döneminde ortaya çıkan bir grup kalıcı hareket bozukluğu olduğunu ve beynin denge, duruş ve hareketten sorumlu bölgelerinin anormal gelişimi veya hasarlanması sonucu ortaya çıktığını söyledi.

“ Kişi henüz anne karnındayken, doğumdan hemen sonra veya daha sonrasında bu duruma sebep olacak etkenlere maruz kalabilir ” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Dr. Seyhan Erişir Oygucu bu günün serebral palsili bireylerin toplumdaki diğer bireylerle aynı hak ve fırsatlara sahip olması ve toplumsal farkındalığı sağlamak için seçilmiş olduğunu belirtti.

Oygucu, bu hastalığa neden olan başlıca risk faktörlerinin; prematürite olmak, ikiz eşi olmak, annenin hamileliği sırasında geçirdiği enfeksiyonlar ve maruz kaldığı kimyasallar, zor doğum, yenidoğan döneminde sarılık, hayatın ilk yıllarında yaşanan kafa travmaları, ansefalit ve menenjit olduğunu kaydetti. Vakaların yaklaşık %2 sinin genetik nedenlere bağlı olduğuna inanıldığının altını çizen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Dr. Seyhan Erişir Oygucu, zihinsel yetersizlik, havale, osteoporoz, iletişim bozuklukları, malnütrisyon, uyku bozuklukları, depresyon ve anksiyetenin hastalığa eşlik edebilen durumlar olduğunu ifade etti. Dr. Seyhan Erişir Oygucu ilerleyici bir bozukluk olmayan serebral palsinin tedavisine yönelik kök hücre tedavisi gibi yöntemlerin deneysel aşamada olduğunu söyledi.

Oygucu, serebral palsili bireylerin entellektüel potansiyellerinin genellikle okul çağına gelinceye kadar anlaşılamadığını, çoğunlukla öğrenme bozuklukları görülebilse de normal zeka düzeyine sahip olabileceklerini ifade etti. Dr. Seyhan Erişir Oygucu, erken başlanan destek tedaviler, eğitim ve rehabilitasyonla beyin gelişiminin olumlu yönde etkilendiğini ve tedavide çocuk nörolojisi uzmanı, ortopedi uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen ve diğer sağlık çalışanlarının çocuğun ailesi ile birlikte koordineli olarak etkin rol oynadığını hatırlattı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Dr. Seyhan Erişir Oygucu fizik tedavi , konuşma terapisi, hidroterapi, iş uğraşı terapisi, kasların gevşemesini sağlayan bazı ilaçlar, psikolojik destek ve cerrahi girişimlerin çocukların günlük yaşam kalitesi arttırabileceğini ve yaşamlarını bağımsız sürdürmeleri sağlayabileceğini ifade ederek sürdüğü konuşmasını “ Serebral palsinin ne olduğunu öğrenmeye ve bu bireylerin neler yaşadıklarını anlamaya çalışırsak onların yanında olduğumuzu hissettirebiliriz” diyerek tamamladı. “

2018-10-09T10:18:43+03:00
© Copyright 2019 | Near East Technology