Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nden “Halk Sağlığı” Hakkında Bilgilendirici Açıklama Yapılmıştır


SAĞLIK;
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sağlığı; “Sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak açıklamıştır.  Modern tıbbın ilk adımları Hipokrat’la atılmıştır (M.Ö. 460-370). 1970’li yıllarda dünyada iletişim çağının önem kazanmasıyla birlikte dünya ülkeleri arasında farklılıklar gösteren sağlık uygulamalarının uluslararası platformlarda tartışılmaya başlanmasıyla birlikte, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde 1978 yılında Kazakistan’ın başkenti Alma Ata’da yapılan Temel Sağlık Hizmetleri konulu uluslararası konferans sonunda, dünyadaki tüm insanların sağlıklarını korumak ve daha iyi bir duruma getirmek için tüm hükümetlerin, tüm sağlık ve kalkınmada görevli olanların ve dünya toplumlarının en kısa bir zamanda gerekli işlemlerin yapılmasına olan gereksinmeyi belirleyen bildiri yayınlamıştır.

TOPLUM SAĞLIĞI;
Toplumun her kesimine eşit bir biçimde ulaştırılması gereken sağlık hizmetleri “Halkın sağlık eğitimi, Beslenme durumunun geliştirilmesi, Temiz su sağlanması, Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve aşılama, Temel ilaçların sağlanması ve tedavisi” olarak belirlenmiştir.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesinden yapılan açıklama şöyle devam etmektedir; Temel sağlık hizmetleri anlayışının kabulü ile halk sağlığı, koruyucu hekimlik, toplum hekimliği ve sosyal tıp kavramları bütün bir disiplin olarak önem kazanmıştır. Halk sağlığı anlayışında temel ilke bireyin içinde yaşadığı çevre ile birlikte ele alınmasıdır. Sağlığa yaklaşım bireye bakış açısından değil topluma bakış açısındandır. Koruyucu hekimlik yaklaşımı, birey düzeyinden ziyade toplum düzeyinde bir yaklaşımdır, çünkü kişiyi korumak iyileştirmekten çok daha kolay, zahmetsiz ve ucuzdur.

2018-09-10T07:01:30+03:00
© Copyright 2019 | Near East Technology