Gülüş Dizaynı ve Lazerle Diş Beyazlatma

Son dönemde sıklıkla duyduğumuz “ Gülüş Dizaynı ” ve “ Lazerle Diş Beyazlatma ” nedir? Hangi durumlarda uygulanır ?

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Hekimi Yard. Doç. Zeynep Yenen bizlere bu konuda çok önemli bilgiler verdi :

“ Diş eti düzensizlikleri ve dişlerdeki renklenmeler, konuşurken ve gülümserken bireylerin estetiğini olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelir. Konuşmak ve gülümsemek iletişimin en etkili yoludur. Diş estetiği hastanın sosyal ve mesleki ilişkilerinde önemli bir rol oynar. Özgüvenleri açısından bireyler dişlerinin rengine ve diş etlerinin estetiğine daha önem vermektedirler. Bu amaçla yapılabilecek tedaviler mevcuttur.

Diş eti düzensizliklerinin başlıcaları; dişetlerinin aşırı büyümesi, sarkması, simetriğiyle aynı düzeyde olmaması, diş etlerinin dişlerin üzerini kapatması gibi estetik olmayan görünümlerdir. Bu durumlar, hamilelikteki hormonal değişikliklerden, kullanılan ilaçlardan, kötü ağız hijyeninden, hatalı fırçalamadan, çapraşık dişlerden, dişlerin diziliminden veya bunlardan bağımsız olarak kaynaklanabilir. Etken ortadan kaldırıldıktan sonra diş eti estetiğinin yerine getirilmesi mümkündür.  Lazer ile diş etinin kanamasız olarak kaldırılması, düzeltilmesi ve hızlı bir şekilde iyileşmesi mümkün olduğundan gülüş estetiği (pembe estetik) sağlanırken çoğu kez bistüri yerine lazerden yararlanılır. Bu yöntemle gülüş estetiğinin gerçekleştirilmesinin ardından hasta ilk öğünden başlayarak problemsiz olarak yeme, içme fonksiyonlarını yerine getirebilir.

Diş renklenmeleri tek tek dişleri etkileyebileceği gibi tüm dişlerde görülebilir. Renklenmeler; hatalı beslenme, sigara ve tütün gibi alışkanlıklar, kötü ağız hijyeni, çeşitli hastalıklar, kullanılan ilaçlar, yaş gibi etkenlerle veya bunlardan bağımsız gelişebilir. Diş renklenmelerinin büyük bir kısmı, hekim tarafından tedavi edilebilen olgulardır. Lazerler bu aşamada hem hekime hem de hastaya bazı avantajlar sağlar. Bu avantajlar, işlemin daha etkili olması, daha uzun süreli olması ve daha güvenli olmasıdır. Genel olarak dişlerde 1-3 ton renk değişikliği sağlanır. Tedavi sonrası hastanın ilk iki gün renksiz gıda diyeti uygulaması, sonraki on gün renkli gıdaları daha az kullanması yapılan işlemin uzun ömürlü olmasını sağlar. Tedaviden sonra aşırı çay, kahve tüketen hastalarda da beyazlatma işlemi başarılı olsa bile uzun süreli kalıcı olmayabilir. Bazı durumlarda diş hekimi tedaviyi uygun görmeyebilir. O yüzden lazerle beyazlatma uygulanmadan önce kesinlikle muayene olmak gerekir.

2018-11-26T10:44:39+03:00
© Copyright 2019 | Near East Technology