Hasta Hakları 2017-12-13T07:31:13+02:00

Hastanemizde tetkik, tedavi ve bakım amacıyla bulunan hastaların ve hasta yakınlarının hastanede hizmet gördükleri süre içinde sahip oldukları haklar ve sorumluluklar;

 • Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
 • Her birey sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri dil, din, ırk, cinsiyet, düşünce farkı gözetmeksizin eşit olmalı, ayrım yapılmamalıdır.

 • Saygı ve İtibar Görme Hakkı
 • Her bireyin, saygı, itina gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlığa uygun şartların sağlanmış olduğu, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler ortadan kaldırılmış bir sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

 • Mahremiyet Hakkı
 • Bir bireyin sağlık durumuna veya ona uygulanan tedaviye ilişkin bilgileri ve verileri gizli olmalı, muhafaza edilmelidir.

 • Kimliği Bilme Hakkı
 • Hastalarımızın, kuruluşumuzda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimliğini bilme hakkı vardır.

 • Bilgi Edinme Hakkı
 • Her birey, kendi sağlık durumu hakkında, mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda ve tüm bilimsel araştırma sonuçları ve teknolojik yenilikler ile ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.

 • Haberleşme Hakkı
 • Resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.

 • Hastadan Rıza Alınması Hakkı
 • Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da ciddi yan etki riski, nekahet ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili olarak alınacak kararlara katılma hakkına sahiptir.

 • Konsültasyon Hakkı
 • Hastanın kendi talebi ile farklı branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.

 • Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı
 • Hastanın tedaviyi reddetmesi halinde doğacak olası sonuçlar, hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır. Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurumumuz ile ilişiği kesilir.

 • Tetkik ve Tedavi Bedelleri
 • Hastanın sağlık kuruluşunda sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

 • Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı
 • Hastalarımızın teşhis işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme, inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

 • Hasta Şikayetleri Hakkı
 • Hastalarımızın şikâyetleri dikkate alınarak, şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.

 • Hastane Kural ve Uygulamalarını Bilme Hakkı
 • Hasta, kendisine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

 • Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
 • Temin edilebilecek ölçüde, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkı vardır.

© Copyright 2019 | Near East Technology