Mehmet Alp DİRİK

Doç. Dr.
Mehmet Alp DİRİK

Uzmanlık Alanı: Radyoloji

 • 2001-2006 İzmir Atatürk Treaininng and Research Hospital, Radiology and Diagnostics
  Doktora / Uzmanlık
 • 1994-2000 Faculty of Medicine, 9 Eylül University, Pamukkale University
  Yüksek Lisans
 • 1991-1994 Özel İzmir Amerikan College
 • 1987-1991 Özel İzmir Amerikan College
 • 1982-1987 İzmir Alsancak Gazi Primary School
 • TURKRAD
 • MR DERNEĞİ
 • İZMİR TABİPLER BİRLİĞİ

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ::
 1. Clinical syndromes or ciliopathies associated with molar tooth sign. Yiş U, Dirik MA, Dirik E. Pediatr Neurol. 2014 Jun;50(6):e16. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2013.11.023. Epub 2014 Feb 13. No abstract available. PMID: 24731481 Select item 24120651
 2. Molar tooth sign is not pathognomonic for Joubert syndrome. Dirik MA, Yiş U, Dirik E. Pediatr Neurol. 2013 Dec;49(6):515-6. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2013.08.013. Epub 2013 Oct 10. No abstract available. PMID: 24120651 Select item 18725072
 3. Vertebral artery dissection in a patient with Wildervanck syndrome. Dirik E, Yiş U, Dirik MA, Cakmakçi H, Men S. Pediatr Neurol. 2008 Sep;39(3):218-20. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2008.06.005. PMID: 18725072

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 1. Kontrastsız Spiral Bilgisayarlı Tomografinin (BT) Akut Appandisit Tanısındaki Yeri, G. Saban,M. Apaydın, S. Akşit, E. Kalkan, M. Dirik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 - 147
 2. Larinks Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografik ve Histopatolojik Tümör (T) Evrelemenin Karşılaştırılması,E. Baba, M. Apaydın, N. Erdoğan, M. Varer, M. Dirik, A. Sarsılmaz, E. Uluç 15 - 19
 3. Torakolomber Vertebra Kırıklarında Spinal Kanal Daralması İle Nörolojik Yaralanma Arasındaki İlişki, S. Uçar, M. Varer, B. Dirim, M. Apaydın, M. Dirik, E. Uluç 7 - 14

F.Diğer Yayınlar

G. Atıflar:


Doğum Tarihi:
Konuştuğu Diller:

Doç. Dr.
Mehmet Alp DİRİK

Doğum Tarihi:

Konuştuğu Diller :

mehmetalp.dirik@med.kyrenia.edu.tr

Uzmanlık Alanı: Radyoloji

 • 2001-2006 İzmir Atatürk Treaininng and Research Hospital, Radiology and Diagnostics
  Doktora / Uzmanlık
 • 1994-2000 Faculty of Medicine, 9 Eylül University, Pamukkale University
  Yüksek Lisans
 • 1991-1994 Özel İzmir Amerikan College
 • 1987-1991 Özel İzmir Amerikan College
 • 1982-1987 İzmir Alsancak Gazi Primary School
 • TURKRAD
 • MR DERNEĞİ
 • İZMİR TABİPLER BİRLİĞİ

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ::
 1. Clinical syndromes or ciliopathies associated with molar tooth sign. Yiş U, Dirik MA, Dirik E. Pediatr Neurol. 2014 Jun;50(6):e16. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2013.11.023. Epub 2014 Feb 13. No abstract available. PMID: 24731481 Select item 24120651
 2. Molar tooth sign is not pathognomonic for Joubert syndrome. Dirik MA, Yiş U, Dirik E. Pediatr Neurol. 2013 Dec;49(6):515-6. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2013.08.013. Epub 2013 Oct 10. No abstract available. PMID: 24120651 Select item 18725072
 3. Vertebral artery dissection in a patient with Wildervanck syndrome. Dirik E, Yiş U, Dirik MA, Cakmakçi H, Men S. Pediatr Neurol. 2008 Sep;39(3):218-20. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2008.06.005. PMID: 18725072

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 1. Kontrastsız Spiral Bilgisayarlı Tomografinin (BT) Akut Appandisit Tanısındaki Yeri, G. Saban,M. Apaydın, S. Akşit, E. Kalkan, M. Dirik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 - 147
 2. Larinks Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografik ve Histopatolojik Tümör (T) Evrelemenin Karşılaştırılması,E. Baba, M. Apaydın, N. Erdoğan, M. Varer, M. Dirik, A. Sarsılmaz, E. Uluç 15 - 19
 3. Torakolomber Vertebra Kırıklarında Spinal Kanal Daralması İle Nörolojik Yaralanma Arasındaki İlişki, S. Uçar, M. Varer, B. Dirim, M. Apaydın, M. Dirik, E. Uluç 7 - 14

F.Diğer Yayınlar

G. Atıflar:

Mehmet Alp DİRİK ile İlgili Haberler

© Copyright 2019 | Near East Technology