Pınar GELENER ARSAL

Uzm. Dr.
Pınar GELENER ARSAL

 • Uzmanlık Alanı : Nöroloji
 • 2008-2012 Ankara Eğitim Ataştırma Hastanesi
  Doktora / Uzmanlık
 • 2001-2008 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Yüksek Lisans
 • 1999-2000 Türk Maarif Koleji
 • 1996 -1998 Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu
 • 1990-1995 Akdoğan İlkokulu
 • EFNS (european federation of neurological sciences)
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Kıbrıs Türk Nöroloji Derneği
ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 1. Serotonin syndrome due to duloxetine.Gelener P, Gorgulu U, Kutlu G, Ucler S, Inan LE. Clin Neuropharmacol.2011 May-Jun;34(3):127-8.
 2. Complications of Endovascular Treatment in Acute Stroke Patients: Results from a Tertiary Referral Centre. Akpinar SH, Gelener P, Kaymakamzade B. EJMINT Original Article.2014:1424000143.
 3. Aetiologies of internal carotid artery pseudo-occlusions in acute stroke patients: what neurointerventionalists can expect.Akpınar S,GelenerP, Yilmaz G.Br J Radiol. 2017 Feb;90(1070):20160352. doi: 10.1259/bjr.20160352.
 4. Acute treatment of cluster headache with Great Occipital Nerve Block. Gelener P.Archieves of Neurophychiatry (yayınaşamasında)
B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
 1. Optic Coherence Tomography for Optic disc and Clinical Evaluation in Idiopathic Intracranial Hypertension. Gelener P, ÜçlerS,Coşkun Ö, Altiparmak EU, İnanLE.Journal of the Neurological Sciences. 2013:
 2. EEG changes in dalfampridine treatment. ErgünU,GelenerP, KutluG,İnanLE.European Journal of Neurology.2014:
 3. Different Type of Headache Syndromes in Patients with Idiopathic Intracranial Hypertension (IIH). Gelener P, Üçler S,Coşkun Ö, İnan LE. European Journal of Neurology.2015:
 4. Internal carotid pseudo-occlusion in acute stroke patients. Gelener P,Akpinar SH. European Journal of Neurology.2016:23
 5. Diffuse Large B-cell Lymphoma of the Central nervous system in MycophenolateMofetil treated patient with lupus nephriti. Aksoy D, Gelener P, İncirli SU. European Journal of Neurology.2016:
 6. Endovascular treatment of acute tandem strokes. Pınar Gelener, SühaAkpınar
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:
 1. Endotrakeal entübasyon sonrası geç dönem hipoglossal sinir felci: Olgu Sunumu. Pınar Gelener, Ufuk Ergün, Suzan Ufuk Yalınkaya, Levent Ertuğul İnan. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya,2011.
 2. Serebral venöz trombozlu hastalarda semptom ve etyolojik sebeplerin retrospektif incelenmesi. Özcan Kocatürk, Özlem Coşkun, Ruhsen Öcal, Pınar Gelener, Suzan Kurtulmuş, Seçil Özkan, Levent Ertuğrul İnan. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya 2011.
 3. Helikobakter pilori enfeksiyonu, migren ve gerilim tip başağrısı. Özlem Coşkun, Pınar Gelener, Leyla Çavdar, Ruhsel Öcal, Seçil Özkan, Suzan Bindal, Levent Ertuğrul İnan. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya,2011.
 4. İdiyopatik intrakranial hipertansiyon hastalarının optik koherens tomografi ile takibi. Pınar Gelener, Serap Üçler, Özlem Coşkun, Emrah U. Altıparmak, Levent E.İnan. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya 2012.
 5. Akut demiyelinizan nöropati ve multipl skleroz birlikteliği-olgu sunumu.Ufuk Ergün, Pınar Gelener, Suzan ufuk Yalınkaya, Levent İnan. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi.Antalya 2013.
 6. Kronik küme başağrısı olgusunda büyük oksipital sinir blokajı yanıtları. Pınar Gelener. 10. Başağrısı Kış Okulu.İstanbul 2014.
 7. Düşük baş sendromu olan bir olgu. Pınar Gelener, Ufuk Ergün. 30. Ulusal nörofizyoloji eeg-emg kongresi.Antalya 2014.
 8. İnfektif endokardite bağlı santral sinir sistemi septik embolisi olgu sunumu. Duygu Aksoy, Pınar Gelener, Umut Özgünalp. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya 2014.
 9. Akut küme başağrısında büyük oksipital sinir blokajı: Bir olgu sunumu. Pınar Gelener, Başağrısı Kış Okulu, İstanbul 2015.
 10. Karpal Tünel sendromu gereğinden fazla elektronöromiyografi mi istiyoruz. Ferda Selçuk, Sıla Usar İncirli, Eylem Barbin, Pınar Gelener, Cemaliye Lordoğlu, Duygu Aksoy. 51. Nöroloji Kongresi. Antalya 2015.
 11. Lupus nefritinde mikofenolat mofetil kullanımıyla ilişkili olabilecek santral sinir sistemi lenfoması olgusu. Duygu Aksoy, Pınar Gelener, Ferda Selçuk, Sıla Usar İncirli. 51. Nöroloji Kongresi. Antalya 2015.
 12. Gökgürültüsü başağrısı ile prezente olan kanamamış posterior komunikan arter anevrizması. Pınar Gelener, Süha Akpınar.12. Başağrısı Kış Okulu. İstanbul.2016.
 13. Gebelikle ilişkili reverzibl posterior ensefalopati sendromu: iki olgu. Pınar Gelener, Süha Akpınar. 7. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi. Kıbrıs.2016.
 14. Tandem oklüzyonla seyreden akut iskemik inme hastalarında endovasküler tedavi. Pınar Gelener, Süha Akpınar. 7. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi. Kıbrıs.2016.
F. Diğer Yayınlar G. Atıflar:  
 • Alıntılanma sayısı:22
 

Doğum Tarihi:
Konuştuğu Diller:

Uzm. Dr.
Pınar GELENER ARSAL

Doğum Tarihi:

Konuştuğu Diller :

pinar.gelener@med.kyrenia.edu.tr

 • Uzmanlık Alanı : Nöroloji
 • 2008-2012 Ankara Eğitim Ataştırma Hastanesi
  Doktora / Uzmanlık
 • 2001-2008 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Yüksek Lisans
 • 1999-2000 Türk Maarif Koleji
 • 1996 -1998 Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu
 • 1990-1995 Akdoğan İlkokulu
 • EFNS (european federation of neurological sciences)
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Kıbrıs Türk Nöroloji Derneği
ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 1. Serotonin syndrome due to duloxetine.Gelener P, Gorgulu U, Kutlu G, Ucler S, Inan LE. Clin Neuropharmacol.2011 May-Jun;34(3):127-8.
 2. Complications of Endovascular Treatment in Acute Stroke Patients: Results from a Tertiary Referral Centre. Akpinar SH, Gelener P, Kaymakamzade B. EJMINT Original Article.2014:1424000143.
 3. Aetiologies of internal carotid artery pseudo-occlusions in acute stroke patients: what neurointerventionalists can expect.Akpınar S,GelenerP, Yilmaz G.Br J Radiol. 2017 Feb;90(1070):20160352. doi: 10.1259/bjr.20160352.
 4. Acute treatment of cluster headache with Great Occipital Nerve Block. Gelener P.Archieves of Neurophychiatry (yayınaşamasında)
B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
 1. Optic Coherence Tomography for Optic disc and Clinical Evaluation in Idiopathic Intracranial Hypertension. Gelener P, ÜçlerS,Coşkun Ö, Altiparmak EU, İnanLE.Journal of the Neurological Sciences. 2013:
 2. EEG changes in dalfampridine treatment. ErgünU,GelenerP, KutluG,İnanLE.European Journal of Neurology.2014:
 3. Different Type of Headache Syndromes in Patients with Idiopathic Intracranial Hypertension (IIH). Gelener P, Üçler S,Coşkun Ö, İnan LE. European Journal of Neurology.2015:
 4. Internal carotid pseudo-occlusion in acute stroke patients. Gelener P,Akpinar SH. European Journal of Neurology.2016:23
 5. Diffuse Large B-cell Lymphoma of the Central nervous system in MycophenolateMofetil treated patient with lupus nephriti. Aksoy D, Gelener P, İncirli SU. European Journal of Neurology.2016:
 6. Endovascular treatment of acute tandem strokes. Pınar Gelener, SühaAkpınar
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:
 1. Endotrakeal entübasyon sonrası geç dönem hipoglossal sinir felci: Olgu Sunumu. Pınar Gelener, Ufuk Ergün, Suzan Ufuk Yalınkaya, Levent Ertuğul İnan. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya,2011.
 2. Serebral venöz trombozlu hastalarda semptom ve etyolojik sebeplerin retrospektif incelenmesi. Özcan Kocatürk, Özlem Coşkun, Ruhsen Öcal, Pınar Gelener, Suzan Kurtulmuş, Seçil Özkan, Levent Ertuğrul İnan. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya 2011.
 3. Helikobakter pilori enfeksiyonu, migren ve gerilim tip başağrısı. Özlem Coşkun, Pınar Gelener, Leyla Çavdar, Ruhsel Öcal, Seçil Özkan, Suzan Bindal, Levent Ertuğrul İnan. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya,2011.
 4. İdiyopatik intrakranial hipertansiyon hastalarının optik koherens tomografi ile takibi. Pınar Gelener, Serap Üçler, Özlem Coşkun, Emrah U. Altıparmak, Levent E.İnan. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya 2012.
 5. Akut demiyelinizan nöropati ve multipl skleroz birlikteliği-olgu sunumu.Ufuk Ergün, Pınar Gelener, Suzan ufuk Yalınkaya, Levent İnan. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi.Antalya 2013.
 6. Kronik küme başağrısı olgusunda büyük oksipital sinir blokajı yanıtları. Pınar Gelener. 10. Başağrısı Kış Okulu.İstanbul 2014.
 7. Düşük baş sendromu olan bir olgu. Pınar Gelener, Ufuk Ergün. 30. Ulusal nörofizyoloji eeg-emg kongresi.Antalya 2014.
 8. İnfektif endokardite bağlı santral sinir sistemi septik embolisi olgu sunumu. Duygu Aksoy, Pınar Gelener, Umut Özgünalp. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya 2014.
 9. Akut küme başağrısında büyük oksipital sinir blokajı: Bir olgu sunumu. Pınar Gelener, Başağrısı Kış Okulu, İstanbul 2015.
 10. Karpal Tünel sendromu gereğinden fazla elektronöromiyografi mi istiyoruz. Ferda Selçuk, Sıla Usar İncirli, Eylem Barbin, Pınar Gelener, Cemaliye Lordoğlu, Duygu Aksoy. 51. Nöroloji Kongresi. Antalya 2015.
 11. Lupus nefritinde mikofenolat mofetil kullanımıyla ilişkili olabilecek santral sinir sistemi lenfoması olgusu. Duygu Aksoy, Pınar Gelener, Ferda Selçuk, Sıla Usar İncirli. 51. Nöroloji Kongresi. Antalya 2015.
 12. Gökgürültüsü başağrısı ile prezente olan kanamamış posterior komunikan arter anevrizması. Pınar Gelener, Süha Akpınar.12. Başağrısı Kış Okulu. İstanbul.2016.
 13. Gebelikle ilişkili reverzibl posterior ensefalopati sendromu: iki olgu. Pınar Gelener, Süha Akpınar. 7. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi. Kıbrıs.2016.
 14. Tandem oklüzyonla seyreden akut iskemik inme hastalarında endovasküler tedavi. Pınar Gelener, Süha Akpınar. 7. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi. Kıbrıs.2016.
F. Diğer Yayınlar G. Atıflar:  
 • Alıntılanma sayısı:22
 

Pınar GELENER ARSAL ile İlgili Haberler

© Copyright 2019 | Near East Technology