Tıbbi Patoloji 2018-01-24T14:00:41+02:00

PATOLOJİ NEDİR?
Patoloji, pathos (hastalık) ve logos (bilim) kelimelerinden oluşur ve hastalık bilimi anlamına gelir. Patoloji, cerrahi bir bilim dalı olarak hastalıkların bilimsel yöntemle incelendiği tıp alanıdır. Günümüzde, tümörlerin tanısı başta olmak üzere, pek çok hastalığın kesin tanısının yanı sıra hastalığın seyri hakkında (prognoz) belirleyici kriterler için patolojik inceleme gerekli ve zorunludur. Onkoloji ve radyoterapi ancak patoloji raporunun tanısına göre hastaya uygun tedavi planını uygular.

Patoloji Laboratuvarı, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin kuruşundan itibaren hizmet vermeye başlamış olup hastanemiz sitopatoloji (jinekolojik ve non-jinekolojik) ve histopatoloji (biyopsi ve cerrahi rezeksiyon) hizmetlerini modern teknolojisi, iyi yetiştirilmiş teknik personeli ile kaliteli bir biçimde sunmaktadır. Modern teknoloji ile patoloji bilimi için vazgeçilmez olan histokimya, immunohistokimya ve immunflöresans yöntemleri gerekli olgularda kullanılmaktadır. Patoloji ve sitoloji tanısının sonucu olan sitopatoloji raporları iki iş günü, histopatoloji raporları üç iş günü içinde hastaya verilmektedir.

 

Laboratuvarımızda yapılan histopatolojik incelemeler:

* Cerrahi Patoloji

 • İnsizyonel biyopsi
 • Eksizyonel biyopsi
 • Organ rezeksiyonu
 • Ampütasyon
 • Lenf nodu diseksiyonu
 • Tru-cut biyopsi
 • ‘Punch’ biyopsi
 • Endoskopik biyopsi

Laboratuvarımızda yapılan sitopatolojik incelemeler:

* Jinekolojik sitoloji

 • PAP test tarama testi

* Jinekolojik olmayan sitoloji

 • İnce iğne aspirasyon sitolojisi
 • Yerinde sitoloji
 • Perikardiyal efüzyon
 • Plevral efüzyon
 • Batın sıvıları
 • Kist sıvıları
 • Beyin omurilik sıvısı

* Hücre bloğu
* İmprint Sitolojisi

* Sitokimyasal boyama teknikleri
* İmmünositokimyasal Boyama Teknikleri

© Copyright 2019 | Near East Technology