Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2018-02-21T14:14:32+02:00

Enfeksiyonlar vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen, bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan ve bir kısmı bulaşıcı olabilen hastalıklardır. Tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda birçok enfeksiyon hastalığı teşhis ve tedavi edilebilmektedir.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı hangi hastalıkları tedavi eder?

 • İshaller
 • Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Hepatitler (bulaşıcı sarılık)
 • Parazit kaynaklı hastalıklar (tenya, kıl kurdu vb)
 • Ateşli ve bulaşıcı hastalıklar, nedeni bilinmeyen ateş
 • Mevsimsel grip, domuz gribi, kuş gribi vb.
 • Kuşkulu cinsel ilişki sonrası tarama, kan ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar (AIDS; frengi vb.)
 • Mantar enfeksiyonları
 • Bruselloz (mal hastalığı)
 • Seyahat ilişkili enfeksiyonlar
 • Menenjitler
 • Sıtma
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Erişkin aşılama
 • Tifo
 • Dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu hastane enfeksiyonları
 • Vektör kaynaklı enfeksiyonlar

Mikrobiyoloji laboratuvarı
Enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede klinik mikrobiyoloji laboratuvarları kilit bir rol oynamaktadır. Mikroorganizmaların küresel yayılımının kolaylaşması, yeni tanımlanan ve/veya yeniden önem kazanan hastalık etkenleri, antimikrobiyal ilaç direncindeki hızlı artış, değişen hasta profili ve sık karşılaşılmayan fırsatçı enfeksiyonlar, mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulamaya yeni giren ileri tanı yöntemleri “klinik mikrobiyoloji” laboratuvarlarının önemini giderek arttırmaktadır. Klinik mikrobiyoloji uzmanının sorumluluğu; insanda mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanısını, ayırıcı tanısını, önlenmesini, tedavisinin yönlendirilmesini ve izlenmesini, antimikrobiyal ilaç direncinin izlenmesi amacıyla hastaya ait tüm biyolojik örneklerin incelenmesini; mikrobiyolojik, immünolojik ve moleküler testlerin seçimini, testlerin yapılmasını, sonuçların yorumlanmasını ve tıbbi konsültasyonu kapsamaktadır.
Hastanemizde her türlü vücut sıvısı ve materyalinin mikroskobik incelemesi, kültür ve antibiyogramı, elisa ve serolojik testleri deneyimli personel ve güncel teknolojik donanımla yapılmaktadır.

© Copyright 2019 | Near East Technology