Doç. Dr. Doğan CEYHAN
Göz Hastalıkları

Uzmanlık & İlgi Alanları

 • Uzmanlık Alanı: Göz Hastalıkları

Üyelikler

 • Türk Oftalmoloji Derneği

Bilimsel Çalışmalar

Yurtdışı Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Long term results of hang-back medial rectus recession. A.L.W. Breckenridge, D.M. Dickman, L.B. Nelson, M. Attia, D. Ceyhan.Journal of Pediatric Ophthalmology & Strabismus. 2003; 40: 81–84.
 2. Risk factors for amblyopia in congenital anterior lens opacities. D. Ceyhan, B.M. Schnall, A.L.W. Breckenridge, J. Fontanarosa, S.S. Lehman, J. Calhoun.Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. 2005; 9: 537–541.
 3. Unilateral clinical anophthalmia with optic nerve hypoplasia in the fellow eye.D. Ceyhan, R.F. See, B.M. Schnall.Journal of Pediatric Ophthalmology & Strabismus. 2006; 43: 116-118.
 4. Comparison of TNO and Titmus Stereoacuity Tests in Healthy Children.D. Ceyhan, T. Mumcuoğlu, F.M. Mutlu, H.İ. Altınsoy.Balkan Military Medical Review. 2009; 12 : 143-146.
 5. A novel heterozygous deletion within the 3’ region of the PAX6 gene causing isolated aniridia in a large family group.F. Bayraklı, İ. Güney, Y. Bayrı, A.G. Ercan-Şençiçek, D. Ceyhan, T. Çankaya, C. Mason, K. Bilguvar, Ş. Bayraklı, S.M. Mane, M.W. State, M. Günel.Journal of Clinical Neuroscience. 2009; 16 (12): 1610-1614.
 6. Shade matching performance of normal and color vision-deficient dental professionals with standard daylight and tungsten illuminants.H.S. Gökçe, B. Pişkin, D. Ceyhan, S.M. Gökçe, V. Arışan. Journal of Prosthetic Dentistry. 2010 ;103 (3):139-47.
 7. Heterozygous 5p13.3-13.2 deletion in a patient with type I Chiari malformation and bilateral Duane retraction syndrome.
 8. Bayraklı, K. Bilguvar, D. Ceyhan, A.G. Ercan-Sencicek, T. Çankaya, Ş. Bayraklı, İ. Güney, S.M. Mane, M.W. State, M. Günel.Clinical Genetics. 2010; 77(5) : 499-502.
 9. Topiramate induced bilateral angle-closure glaucoma:low dosage in a short time. Çağlar Ç, Yaşar T, Ceyhan D. J Ocular Pharmacol Ther. 2012 Apr; 28(2):205-7
 10. Standardized assessment of reading performance: the New International Reading Speed Texts IReST. Trauzettel-Klosinski S, Dietz K; IReST Study Group (member of study group).Invest Ophtahlmol Vis Sci. 2012 Aug 13;53(9):5452-61

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. [Color Doppler Ophthalmoscopy Findings in Normotansive Glaucoma, Primary Open Angle Glaucoma and Migrane Patients] Ü. Aykan, A.H. Bilge, K. Ataç, D. Ceyhan, E. Yıldırım. Fırat Tıp Dergisi. 1997; 1:(4) 253–258
 2. [Emergency Examination and Treatment of Eye Dieases in Primary Level Health Care]. D. Ceyhan, M.N. Günçıkan, A.M. İdil.
  İlaç ve Tedavi Dergisi. 2003; 16(2):69-74.
 3. [Evaluation and Standardisation of Visual Acuity Charts] D. Ceyhan, A.M. İdil. Medikal Network Oftalmoloji Dergisi. 2005; 12(2): 134–137.
 4. [Evaluation of Distance Visual Acuity and the logMAR System]. D. Ceyhan, S. Emre, A.M. İdil. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2006; 36: 180–184.
 5. [“First” Ophthalmology Books of Two Different Cultures: Mürşid ve Ophthalmodouleia] D. Ceyhan, M. Uçar, A. Ataç. Tıp Etiği Hukuku Tarihi Dergisi. 2007; 15(2): 57-62.
 6. [Some New Approaches in Medicine and Possible Effects on Physicians: “Evidence Based Medicine”]. D. Ceyhan, H. Bektaş, S. Emre, M. Kurt. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2007; 37: 172-177.
 7. [Ophthalmologic and Sensorial Findings in Anisometropic Objects]. D. Ceyhan, S. Emre, Y. Çelik, T. Mumcuoğlu, F.M. Mutlu, H.İ. Altınsoy. Medikal Network Oftalmoloji Dergisi. 2007; 14(2): 120-124.
 8. [Late Results of Bilateral Medial Rectus Recession in Infantil Esotropia]. T. Mumcuoğlu, V. Hürmeriç, D. Ceyhan, F.M. Mutlu, H.İ. Altınsoy. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2008;17: 21-26.
 9. [Expectations from Ophthalmologists of Visually Impaired Children and Their Parents: Pilot Study]. D. Ceyhan, A.M. İdil, D. Çalışkan.
  Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2008; 38: 276-280.
 10. [Visual Rehabilitation in Macular Pathologies]. D. Ceyhan. Retina-Vitreus, Oftalmoloji Dergisi. 2010; 18(4): 151-157.
 11. [Color Vision And Health Committee Procedures]. D. Ceyhan, T. Yaşar. Türk Oftalmoloji Dergisi. 2011, 41(1): 35-42.
 12. [Results of Measurement of Refractive Errors by Different Methods]. D. Ceyhan, T. Bozca, R. Konca, S. Keskin. Türk Oftalmoloji Dergisi. 2011; 41(2):84-89.
 13. [Report of Two Cases of Orbital Foreign Bodies: Diagnosis and Therapeutic Approach]. D. Ceyhan, M. Batur, S. Tekin, T. Yaşar.
  Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2011; 20(2):112-116.
 14. [Comparison of Goldmann Applanation Tonometer, Digital Contour Tonometer and Tonopen in Eyes with High Intraocular Pressure and the Effect of Central Corneal Thickness on Measurement Results].Ç. Çağlar, N. Karpuzoğlu, M. Batur, D. Ceyhan, T. Yaşar. Glokom-Katarakt 2012; 7(2): 84-90.
 15. Causes of Visual Impairment in the Van City Area According to the Health Committee’s Reports. Sağlık Kurulu Raporlarına Göre Van Bölgesinde Görme Özürlülük Nedenleri. D.Ceyhan, T. Yaşar, A. Demirok, A. Çınal, O. Esmer, M. Batur. TJO. 2012; 42(2):131-134.
 16. Could Visual Impairment in Pediatric Age Group Be Reduced? (Çocukluk Çağı Görme Kayıpları Azaltılabilir mi?) D. Ceyhan, T. Yaşar, Ç. Çağlar. T J Ophthalmol. 2013; 43(3): 195-201.
 17. Approach to the Patient with Low Vision (Az Gören Hastaya Yaklaşım). D. Ceyhan, A. Topalkara. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics. 2017; 10(1):93-8.
 18. Blindness and Low Vision Epidemiology and Organization ( Körlük ve Az Görme Epidemiyolojisi ve Örgütlenme). D. Ceyhan, AM. İdil. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics. 2017; 10(1):87-92.
 19. Methods of Examination and Evaluation of Individuals with Low Vision. (Az Gören Kişileri Muayene ve Değerlendirme Yöntemleri) B. İlhan, D. Ceyhan. Editör A. İdil. Görsel Habilitasyon ve Rehabilitasyon. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.6-11.
 20. Basic Concepts, Organization and Multidisciplinary Cooperation. (Temel Kavramlar, Örgütlenme ve Mesleklar Arası İşbirliği). D. Ceyhan, KH. Or. Editör A. İdil. Görsel Habilitasyon ve Rehabilitasyon. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.6-11.

Sözlü ve Poster Sunumlar (Ulusal ve Uluslararası Toplantılar)

 1. Unilateral Clinical Anophthalmia with Optic Nerve Hypoplasia in the Fellow Eye. D. Ceyhan, R.F. See, B.M. Schnall. 9th Congress of Balkan Military Medical Committee. 21-24 June, 2004 Antalya, Türkiye.
 2. Efficiency and Applicability of TNO and Titmus Stereoacuity Tests in Healthy Children. D. Ceyhan, T. Mumcuoğlu, F.M. Mutlu, H.İ. Altınsoy. 9th Congress of Balkan Military Medical Committee. 21-24 June, 2004 Antalya, Türkiye.
 3. Disease, Drug and Medical Ethics in an Ophthalmology Textbook in 15th Century Anatolia.D. Ceyhan, A. Ataç, M. Uçar 13th Congress of Balkan Military Medical Committee. 1-5 June, 2008 Kuşadası, Türkiye.

Difficulties and intra-operative complications of foldable intraocular lens implantation in residency training setting.

 1. D. Ceyhan, T. Yaşar. 15th ESCRS Winter Meeting; European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 18-20 February, 2011. İstanbul, Türkiye.
 2. Ophthalmologic Screening in a School for the Deaf in Turkey. A.M. İdil, D. Ceyhan, O. Özdemir, D. Çalışkan. 7th Meeting of European Neuro-Ophthalmology Society. 26-29 June, 2005. Moscow, Russia.
 3. Normative Visual Acuity Values with “Gold Standard” Visual Acuity Charts: A Preliminary Report. D. Ceyhan, M. Kurt, F.M. Mutlu, H.İ. Altınsoy. 11th Congress of Balkan Military Medical Committee. 18-22 June, 2006. Athens, Greece.
 4. Binocularity and the Effect of Binocularity on Reading Performance in Patients with Low Vision. D. Ceyhan, A.M. İdil, D. Çalışkan.
  13th Congress of Balkan Military Medical Committee. 1-5 June, 2008. Kuşadası, Türkiye.
 5. Reliability of Refractive Error Measurement with Different Methods. D. Ceyhan, T. Bozca, R. Konca. 14th Congress Balkan Military Medical Committee.10-14 May 2009.Sunny Beach, Bulgaria.

J. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti bildiri kitaplarında basılan bildiriler (Poster; (P)/ Sözlü; (S):

 1. Karotiko-Kavernöz Sinüs Sonucu Oluşmuş “Optik Atrofi”de Radyolojik Bulgular. D. Ceyhan, Ü. Aykan, Ü. Coşkun. Türk Oftalmoloji Derneği Konya Şubesi XX. Kış Sempozyumu Bülteni. Editör: Kemal Gündüz; s.55-56. 4-7 Aralık 1997, Antalya.
 2. Anormal Lateral Rektus Yerleşimi ve Up-Shoot (P). D. Ceyhan, H. Durukan, F.M. Mutlu, H.İ. Altınsoy. Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 5-9 Ekim 2002, Ankara.
 3. Tıbbi Uygulamalardaki Yeni Kavramların Göz Hekimleri Üzerine Etkileri (S).D. Ceyhan. Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 5-9 Ekim 2002, Ankara.
 4. Görme Keskinliği Eşellerinin Değerlendirilmesi ve Standardizasyonu (S). D. Ceyhan, A.M. İdil. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 9-13 Ekim 2004, Antalya.
 5. Anizometropik Ambliyop Kişilerde Oftalmolojik ve Sensöryel Bulgular (P).D. Ceyhan, Y. Çelik. Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 9-13 Ekim 2004. Antalya.
 6. 5-6 Yaş Grubunda logMAR Görme Keskinliği Normal Değerleri: Ön Bulgular (P).D. Ceyhan, S. Emre, H.İ. Altınsoy. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 17-21 Eylül 2005, Antalya.
 7. 1438 Yılında Anadolu’da Türkçe Yazılmış Göz Hastalıkları Kitabı: Mürşid (P).S. Emre, D. Ceyhan. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 17-21 Eylül 2005. Antalya.
 8. İşitme Engelliler Okulu Göz Sağlığı Taraması Sonuçları (P). A.M. İdil, D. Ceyhan, O. Özdemir, D. Çalışkan. Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim- 1 Kasım 2006. Antalya.
 9. Az Görenlerde İyi Gören Göz ve Binoküler Durumda Okuma Yeteneği (P)D. Ceyhan, A.M. İdil, D. Çalışkan. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2007. Antalya.
 10. Az Görenlerde İyi Gören Göz ve Binoküler Durumda Uzak Görme Keskinliği (S) D. Ceyhan, A.M. İdil, D. Çalışkan. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya.
 11. Az Gören Kişilerin Yaşadıkları Güçlükler ve Yaşam Kalitesi (S). D. Ceyhan, T. Mumcuoğlu, A.H. Durukan, G. Sobacı. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 11-15 Kasım 2009, Antalya.
 12. “Mürşid” Günümüzde de Yol Gösterebilir mi? (P) D. Ceyhan. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi 11-15 Kasım 2009, Antalya.
 13. Orbitada Yabancı Cisim Bulunan İki Olgunun Klinik Bulguları. D. Ceyhan, M. Batur, S. Tekin, T. Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya.
 14. Keratokonusta Konfokal Mikroskopi: Ön Bulgular (P). T. Yaşar, M.N. Karpuzoğlu, D. Ceyhan. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya.
 15. Yüksek Miyopide Saydam Lens Çıkarılması ve Katlanabilir Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız (P). O. Esmer, T. Yaşar, M. Batur, D. Ceyhan, S. Tekin. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya.
 16. Konjenital Glokom Olgularımızın Değerlendirilmesi (P). M. Batur, T. Yaşar, D. Ceyhan, A. Gül, İ.Ç. Çağlar. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya.
 17. Preseptal Sellülitli Olgularımızın Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları (S). A.K. Sulhan, D. Ceyhan, M. Batur, M.N. Karpuzoğlu, T. Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya.
 18. Katarakt Setinde Bulunması Gereken Bir Alet: Simcoe Kanül (P). A.K. Sulhan, D. Ceyhan, T. Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya.
 19. Tek Gözlü Olup Katarakt Cerrahisi Geçiren Olgularda Sonuçlarımız ve Epidemiyolojik Özellikleri (P). O. Esmer, D. Ceyhan, T. Yaşar, M. Batur, M.N. Karpuzoğlu. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya, Türkiye.
 20. Ambliyopi Hastalarında CAM Tedavisi Sonuçları (P). M.S. Yiğit, D. Ceyhan, A. Gül, O. Esmer, T. Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye.
 21. Limbal Dermoid Olgusunda Klinik ve Konfokal Mikroskopi Bulguları (P). M.N. Karpuzoğlu, D. Ceyhan, T. Yaşar, M. Batur. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye.
 22. Psödoeksfoliasyon Sendromunda Katarakt Cerrahisi Komplikasyonları (P). M.N. Karpuzoğlu, T. Yaşar, A.K. Sulhan, D. Ceyhan. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye.
 23. Behçet Üveiti Olan Hastalarda Biyometrik Ve Pakimetrik Değerler (P). E. Seven, T. Yaşar, A. Gül, D. Ceyhan. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye.
 24. Keratokonus Hastalarında Rose K2 Kontakt Lens Uygulama Sonuçları (S). D. Ceyhan, T. Yaşar, E. Soylu. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi. 5-9 Ekim 2011, Girne, Kıbrıs.
 25. Kliniğimizde Fakoemülsifikasyon ile Başlanıp Farklı Cerrahi Tekniklere Dönülen Vakaların Klinik Özellikleri (P). A.K. Sulhan, T. Yaşar, V. Yıldız, D. Ceyhan. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi. 5-9 Ekim 2011, Girne, Kıbrıs.
 26. Travmatik ve Travmatik Olmayan Katarakt Cerrahisi Sonrası Arka Kapsül Kesafeti Nedeniyle Nd-YAG Lazer Uygulanan Hastalarda Sonuçlarımız (P). E. Seven, D. Ceyhan, T. Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi. 5-9 Ekim 2011, Girne, Kıbrıs.
 27. Aniridi Olgusunda Lazer Tarayıcı Konfokal Mikroskopi ile Kornea Bulguları (P) D. Ceyhan, M.N. Karpuzoğlu, T. Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi. 5-9 Ekim 2011, Girne, Kıbrıs.
 28. J27. Patlayıcı Etkili Oyuncakların Oluşturduğu Göz Travmalarının Özellikleri (P)O. Esmer, M. Batur, T. Yaşar, D. Ceyhan.
  Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi. 5-9 Ekim 2011, Girne, Kıbrıs.
 29. Künt Göz Travması Sonrası Göz İçi Basınç Artışı Görülen Olguların Değerlendirilmesi (P). M.S. Yiğit, T. Yaşar, D. Ceyhan. Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi. 5-9 Ekim 2011, Girne, Kıbrıs.
 30. Kanalikül Kesisi Nedeniyle Cerrahi Müdahale Geçiren Hastalarda Sonuçlar (P) M. Batur, T. Yaşar, M.S. Yiğit, O. Esmer, D. Ceyhan.Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi. 5-9 Ekim 2011, Girne, Kıbrıs.
 31. Remembering Joseph Igersheimer (Joseph Igersheimer’i Hatırlamak). H.K. Keskinbora, D. Ceyhan, T. Yaşar Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 2013.
 32. Errors of Approaches of Medical Errors. (Tıbbi Uygulama Hatalarına Yaklaşımdaki Hatalar) D. Ceyhan, T. Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 2013.
 33. Efficacy of Nd:YAG laser Iridotomi in Primary Angle Closure Glaucoma. (Primer Açı Kapanması Olan Olgularda Nd: YAG Laser İridotominin Etkinliği)
 34. T. Yaşar, MS. Yiğit, M. Batur, V. Yıldız, D. Ceyhan. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 2013
 35. Approach to a Patient Developing Capsular Phimosis after Cataract Surgery.(Katarakt Ameliyatı Sonrası Kapsüler Fimozisi Gelişen İlginç Bir Olguya Yaklaşım) M.S. Demir, T. Yaşar, V. Yıldız, M. Batur, D. Ceyhan. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 2013
 36. Comparison of Central Corneal Thickness Measurements with Ultrasonic Pachymetry and Orbscan Topography in Normal and Eyes with Keratokonus. (Normal ve Keratokonuslu Gözlerde Ultrasonik Pakimetri ve Orbscan Topografi ile Ölçülen Santral Kornea Kalınlıklarının Karşılaştırılması). T. Yaşar, M. Batur, MS. Demir, O. Esmer, MS. Yiğit, D. Ceyhan. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 2013
 37. Timing of the Surgical management of Traumatic Cataract Cases. (Travmatik Katarakt Olgularında Cerrahi Tedavi Zamanlaması.) M. Batur, H. Demir, MS. Demir, D. Ceyhan, T. Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi 2013
 38. Evaluation of Lamellar Traumatic Corneal Wounds. (Travmatik Tam Kat Olmayan (Lameller) Korneal Kesilerin Değerlendirilmesi). M. Batur, MS. Yiğit, O. Esmer, Ç. Çağlar, D. Ceyhan, T. Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 2013
 39. Evaluation of Three Cases with Optic Disc Pit and Serous Macula Detachment. (Optik Disk Piti ve Seröz Makula Dekolmanı Olan 3 Olgunun Değerlendirilmesi). V. Yıldız, M. Batur, D. Ceyhan, T. Yaşar. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 2013
 40. A Interesting Case with Frosted Branch Angiitis. Retinal Donmuş Dal Anjiiti Olan İlginç Bir Olgu.
  H. Demir, M. Batur, D. Ceyhan, T. Yaşar.

Akademik Ödüller

 • Turkish Gendarmerie Commandment Scholarship for 1 year in Wills Eye Hospital (Philadelphia/ABD) Pediatric Ophthalmology and Neuro-Ophthalmology, Observer, Research Fellow.
 • “International Council of Ophthalmology” Scholarship: 3 months Tübingen Üniversitesi Low Vision Rehabilitation. Best Oral Presentation of Turkish Delegation:
 • Some Military Hospitals of Ottoman Era in Balkan Peninsula.
 • Balkan Military Medical Comittee 12. Congress, 2007 Braşov, Romania.
 • Best Poster Presentation of Turkish Delegation:“Binocularity and the Effect of Binocularity on Reading Performance in Patients with Low Vision”. Balkan Military Medical Committee 13. Congress, 2008 Kuşadası, Türkiye.