Prof. Dr. Füsun YILDIZ
Göğüs Hastalıkları

Uzmanlık & İlgi Alanları

 • Uzmanlık Alanı: Göğüs Hastalıkları

Eğitimler ve Deneyimler

 • 2005; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Profesörlük
 • 1999-2005; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doçentlik
 • 1996-1999; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yardımcı Doçentlik
 • 1988-1993; Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doktora/Uzmanlık
 • 1982-1988; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yüksek Lisans
 • 1979-1982; TED Ankara Koleji
 • 1976-1979; TED Ankara Koleji
 • 1971-1976; TED Ankara Koleji

Üyelikler

 • Türk Tabibleri Birliği
 • Türk Toraks Derneği
 • Sağlığa Evet Derneği (eski Sağlik Enstitüsü Derneği)
 • Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği
 • Avrupa Solunum Derneği (ERS)
 • Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD)

Bilimsel Çalışmalar

ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Argun Baris S, Tuncel D, Ozerdem C, Kutlu H, Onyilmaz T, Basyigit I, Boyaci H, Yildiz F. The effect of positive airway pressure therapy on neurocognitive functions, depression and anxi ety in obesity hypoventilation syndrome. Multidisciplinary Respiratory Medicine. 2016
 2. Argun Baris S, Onyilmaz T, Basyigit I, Boyaci H, Yildiz Frequency of exacerbation and hospitalization in COPD patients who continue to smoke. Acta Medica Okayama.2016
 3. Argun Baris S, Vural C, Yaprak B, Onyilmaz T, Tuncel D, Vatansever S, Isken T, Basyigit I, Boyaci H, Yildiz F. The effects of sildenafil on smoke induced lung inflammation in rats. Malaysian J Pathol 2016; 38(1): 39 – 44.
 4. Argun Baris S, Onyilmaz T, Gumustas S, Ada HI, Cabuk D, Basyigit I, Boyaci H, Yildiz F. Malignancy and pulmonary thromboembolism: Comparison of symptomatic cases with the incidental ones. West Indian Medical Journal, February 2016.
 5. Argun Baris S, Yildiz F, Yuksel S, Tosun O, Onyilmaz T, Basyigit I, Boyaci H, Kasti M. Knowledge level of pharmacy workers about chronic airway diseases and inhaler devices. British Journal of Medicine and Medical Research 2016;16(1):1-9.
 6. Onyilmaz T, Argun Baris S, Boyaci H, Basyigit I, Dogru G, Yildiz F. The effect of continuous positive airway pressure on basal metabolism rate an patients with severe obstructive sleep apnea syndrome. West Indian Medical Journal. Kabul edildi.
 7. Argun Barış S, Boyacı H, Kuşlu Uçar E, Doğru G, Önyılmaz T, Yıldız K, Kaçar Özkara S, Başyiğit İ, Yıldız F. Bronş lavajının endobronşiyal lezyonu olan hastalarda tanıya katkısı. Kanuni Sultan Süleyman Derg. Kabul edildi.
 8. Argun Barış S, Önyılmaz T, Uçar E, , Kuşlu Uçar E, Başyiğit İ, Boyacı H,Yıldız F. Serum RDW level of COPD patients and the characteristics of exacerbation. 2016.
 9. Yildiz F, Mungan D, Gemicioglu B, Yorgancioglu A, Dursun B, Oner Erkekol F, Ogus C, Turktas H, Bogatekin G, Topcu F, Deveci F, Bayram H, Tor M, Kalyoncu AF. Asthma phenotypes in Turkey: a multicenter cross-sectional study in adult asthmatics; PHENOTURK study. Clin Respir J. 2015 Jun 15. doi: 10.1111/crj.12326. [Epub ahead of print]
 10. Yildiz F, Argun Baris S, Basyigit I, Boyaci H. The role of smoke-free legislation on emergency department admissions in Kocaeli, Turkey. East Mediterr Health J. 2015 Feb 2;20(12):774-80.
 11. Arslan S, Yıldız F, Argun Barış S, Başyiğit İ, Boyaci H. Systemic Inflammation and Comorbidities In Stable and Exacerbation Periods Of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Acta Medica Mediterranea 2015; 31:243-249.
 12. Şen E, Yıldırım N, Demı̇r T,  Gemı̇cı̇oğlu B,  Kıyan E, Oğuzülgen K,  Polatlı M, Saryal S, Sayıner A, Yorgancıoğlu A, Bavbek S, Çelı̇k G, Günen H, Mungan D, Yıldız F. KOAH ve astımda atak. Tüberküloz ve Toraks, 2015; 63(2), 111-131.
 13. Başyiğit İ, Boyacı H, Kuşlu Uçar E, Yıldız K, Akgül A, Argun Barış S, Yıldız F. Genç yaşta görülen malign plevral mezotelyoma olgusu. Respir Case Rep 2015;4(1):29-33 DOI: 10.5505/respircase.2015.94695
 14. Yildiz F, Dursun A, Dişçi R, PASTE study group. Prevalence of Asthmatic Smokers: Turkish Experience (PASTE Study). Clin Respir J.2014 Jul;8(3):350-6. doi: 10.1111/crj.12079. Epub 2014 Jan 10.
 15. Türktaş H, Bavbek S, Çelik G, Demir T, Gemicioğlu B, Günen H, Kıyan E, Mungan D, Oğuzülgen İK, PolatlıI M, Saryal S, Sayıner A, Şen E, Yıldırım N, Yıldız F, Yorgancıoğlu A. Ağır Astım Tedavisi: Uzman Görüşü Treatment of Severe Asthma: Expert Opinion". Tüberküloz ve Toraks Derg.   2014; 1: 51-67.
 16. Yıldız F, Argun Barış S, Başyiğit İ, Boyacı H. Knowledge level of Kocaeli’s population regarding smoking and smoking cessation. J Addict Behav Ther Rehabil 2014,3:3 org/10.4172/2324-9005.1000123.
 17. Argun Baris S, Yildiz F. Smoking and asthma. Shortness of Breath 2014; 3 (3): 108-113.
 18. Başyiğit İ, Boyacı H, Kuşlu Uçar E, Yıldız K, Argun Barış S, Yıldız F. A rare case: Tongue carsinoma with endobronchial metastasis. Acta Clin Croat 2014; 53: 483-486.
 19. Basyigit I, Onyilmaz T, Boyaci H, Temiz S, Inan N, Argun Baris S, Yildiz F. Interstitial Pneumonitis associated with FOLFOX-6 chemotherapy. Transl Med 2014;4:4. doi.org/10.4172/2161-1025.1000I102.
 20. Argun Baris S, Boyaci H, Yildiz F. Aspiration of barium sulfate during an upper gastrointestinal examination. Transl Med 2014;4:3. doi.org/10.4172/2161-1025.1000132.
 21. Boyacı H, Argun Barış S, Aşlı Önyılmaz T, Yıldız K, Güllü YT, Başyiğit İ, Yıldız F. Lung metastasis of malignant melanoma with unknown primary origin. Respiratory Case Reports 2014;3(3):182-185.
 22. Argun Barış S, Doğru G, Boyacı H, Başyiğit İ, Yıldız F. Nadir Bir Olgu: Sweet Sendromuna Bağlı Akciğer Tutulumu. Respiratory Case Reports 2014;3(1):11-15.
 23. Uysal MA, Mungan D, Yorgancioglu A, Yildiz F, Akgun M, Turktas H. Asthma control test via text messaging: could it be a tool for evaluating asthma control? J Asthma 2013;50(10):1083-9. doi: 10.3109/02770903.2013.832294. Epub 2013 Sep 19.
 24. Yildiz F and ASIT Study Group. Importance of inhaler device use status in the control of asthma in adults: ASIT (Asthma Inhaler Treatment) Study." Respir Care.2014;59(2):223-30. doi: 10.4187/respcare.02478. Epub 2013 Jul 23.
 25. Yildiz F and ASIT Study Group. Factors influencing asthma control: results of a real-life prospective observational asthma inhaler treatment (ASIT) study. J Asthma Allergy, 2013;6: 93-101.
 26. Boyacı H, Gacar K, Argun Barış S, Basyigit I, Yıldız F. Positive Airway Pressure Device Compliance of the Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Adv Clin Exp Med 2013;Sep-Oct 22(6):809-15.
 27. İşeri P, Başyiğit İ, Özerdem Ç, Başyiğit H, Efendi H, Yıldız F. The effect of pulse methylprednisolone plus theophylline treatment on clinical, pulmonary and inflammatory markers in relapses of multiple sclerosis. Balkan Med J 2013; 30: 33-36.
 28. Cabuk D, Gullu YT, Basyigit I, Acikgoz O, Uygun K, Yildiz K, Yildiz F. Multifocal extranodal involvement of diffuse large B-cell lymphoma. Case Rep Pulmonol. doi: 10.1155/2013/794642. Epub 2013 Sep 1, (2013).
 29. Yıldız F, Bingöl Karakoç G, Ersu Hamutçu R, Yardım N, Ekinci B, Yorgancıoğlu A. Türkiye'de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi-Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı) The evaluation of asthma and COPD awareness in Turkey (GARD Turkey Project-National Control Program of Chronic Airway Diseases). Tüberküloz ve Toraks 2013; 61(3): 175-182.
 30. Başyiğit İ, Yazıcı A, Kuşlu Uçar E, Boyacı H, Yıldız F. Treatment of mycetoma with oral itraconazole in ankylosing spondylitis. Rheumatol Int 2013;33(5):1375-1376.
 31. Uysal MA, Mungan D, Yorgancioglu A, Yildiz F, Akgun M, Gemicioglu B, Turktas H; The Turkish Asthma Control Test (TACT) Study Group. The validation of the Turkish version of Asthma Control Test. Qual Life Res 2012;Nov 10
 32. Argun Barış S, Yıldız F. Pulmoner hipertansiyon tanımı, ağırlığı ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences Dergisi 2012;24(3):260-265.
 33. Boyacı H, Pala A, Argun Barış S, Başyiğit İ, Yıldız F, Ilgazlı A. The effects of inhaled steroid and theophylline on systemic inflammation in COPD. European Journal of Inflammation 2011;9(3):241-248.
 34. Barış SA, Yıldız F, Başyiğit İ, Haşim Boyacı, Ahmet Ilgazlı. Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease amongst teachers working in Kocaeli, Turkey. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2011;6(2):92-96.
 35. Şahin M, Yıldız F, Şirvancı S, Ercan F, Şahin D, Boyacı H, Başyiğit İ, Ilgazlı A. Comparison of anti-inflammatory effects of theopylline and resveratrol in chronic bronchitic rats. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2011;31(3):559-567.
 36. Argun Barış S, Yıldız F, Başyiğit I, Boyacı H. Kocaeli’de sigara içme prevalansı. Tüberküloz Toraks 2011;59(2), 140-145.
 37. Yıldız F, Oğuzülgen IK, Dursun B, Mungan D, Gemicioğlu B, Yorgancıoğlu A. "Turkish Thoracic Society asthma management and prevention guideline: key points. Tuberk Toraks 2011;59(3), 291-311.
 38. Türktaş H, Şekerel B, Karakaya G, Yıldız F, Yorgancıoğlu A."Long acting beta-2 agonists in the treatment of asthma and their safety", Tuberk Toraks, 59(4), 409-15, 2011
 39. Basyigit I, Yazici A, Ucar EK, Boyaci H, Yildiz F.’’Treatment for mycetoma with oral itraconazole in ankylosing spondylitis.", Rheumatol Int. , 31, 2011
 40. Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, Schmidt H, Rutten-van Mölken MP, Beeh KM, Rabe KF, Fabbri LM; POET-COPD Investigators., Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med.,24;364(12), 1093-1103, 2011
 41. Başyiğit İ, Şahin M, Şahin D, Yıldız F, Boyacı H, Şirvancı S, Ercan F."Anti-inflammatory effects of montelukast on smoke induced lung injury in rats",Multidisciplinary Respiratory Medicine, 5, 92-98, 2010
 42. Turktas H, Mungan D, Uysal MA, Oguzulgen K, Yildiz F:" Determinants of asthma control in tertiary level in Turkey: a cross-sectional multicenter survey. ", Turkish Asthma Control Survey Study Group., J Asthma , 47(5), 557-62, 2010
 43. Metintas S, Kurt E; Yildiz F PARFAIT Study Group "Related citations Geo-climate effects on asthma and allergic diseases in adults in Turkey: results of PARFAIT study, Int J Environ Health Res., Jun;20(3), 189-99, 2010
 44. Yorgancıoğlu A, Yardım N, Ergün, Karlılkaya C, Kocabaş A, Mungan D, Yıldız F, Akdağ R ve ark,, "Integration of GARD Turkey national program with other non-communicable diseases plan in Turkey", Tüberküloz Toraks, 58(2) ,, 213-228, 2010
 45. Kurt, S. Metintas, I. Basyigit, I. Bulut, E. Coskun, S. Dabak, F. Deveci, F. Fidan, H. Kaynar, E.Kunt Uzaslan, K. Onbasi, S. Ozkurt, G.Pasaoglu Karakis, S. Sahan, U. Sahin, K. Oguzulgen, F. Yildiz, D. Mungan, A. Yorgancioglu, B. Gemicioglu, and A.Fuat Kalyoncu for the PARFAIT Study of the Turkish Thoracic Society Asthma and Allergy Working Group, "Prevalence and Risk Factors of Allergies in Turkey (PARFAIT): results of a multicentre cross-sectional study in adults", European Respiratory Journal, 33 , 724-733, 2009
 46. Yorgancıoğlu , Türktaş H, Kalaycı Ö, Yardım N, Bzgan T, Kocabaş A, Karlıkaya C, Yıldız F, Mungan D, Ergün P ve ark "The WHO global alliance against chronic respiratory diseases in Turkey (GARD Turkey)", Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 57(4), 439-452, 2009
 47. Bavbek S, Mısırlıgil Z, Study Group ( Yıldız) "A breath for health: An exploratory study in severe asthma patients in Turkey." Allergy, 63(9), 1218-1227, 2008
 48. Kurt E, Metintas S, Başyiğit İ, Bulut I, Coskun E, Dabak S, Deveci F, Fidan F, Kaynar H, Uzaslan EK, Onbasi K, Ozkurt S, Pasaoglu G, Sahan S, Sahin U, Oguzulgen K, Yildiz F, Mungan D, Yorgancioglu A, Gemicioglu B, Fuat Kalyoncu A; for the PARFAIT Study of Turkish Thoracic Society Asthma-Allergy Working Group."Prevalence and risk factors of allergies in Turkey: Results of a multicentric cross-sectional study in children, Pediatr Allergy Immunol , 18(7), 566-574, 2007
 49. Başyiğit İ, Tugay M, Dilioglugil MO, Yildiz F, Maral H, Sozubir S  "Protective effects of N-acetylcysteine on peroxidative changes of the fetal rat lungs whose mothers were exposed to cigarette smoke.", Hum Exp Toxicol , 26(2), 99-103, 2007
 50. Başyiğit I, YILDIZ F, Meriç M,"Lung abscess due to Pasteurella Multocida: Report of a diabetic case with no underlying lung disease",Turkish Respiratory Journal , 8, 30-31, 2007
 51. YILDIZ F, Başyiğit İ, Yıldırım E, Boyacı H, Ilgazlı A. , "Different bronchodilator combinations have similar effects on health status in COPD. " Pulm Pharmacol Ther , 19, 101-106, 2006
 52. Boyacı H, Maral İ, Başyiğit İ, Dillüoglugil MÖ, Turan G, Tugay M, YILDIZ F.,Pala A, Ercin C. "Effects of erdosteine on bleomycine-induced lung fibrosis in rats. Mol Cell Bochem , 281, 129-137, 2006
 53. Başyiğit İ, YILDIZ F, Büyükgöze B, Yıldırım E, Bulut O."Evaluation of treatment satisfaction in asthmatics " Turkish Respiratory Journal , 7, 6-9, 2006
 54. Başyiğit İ, YILDIZ F, Başoğul A, Boyacı H, Ilgazlı A "Mezuniyet sonrası eğitimin pratisyen hekimlerin KOAH ile ilgili bilgi düzeyine etkisi. Tuberk Toraks , 54, 51-55, 2006
 55. Başyiğit İ, Kahraman G, Ilgazli A, YILDIZ F, Boyaci H  "The effect of levofloxacin on ECG parameters and late potentials. American Journal of Therapeutics , 12, 407-410, 2005
 56. Yıldırım E, YILDIZ F, Özkara SK, Başyiğit İ, Boyacı H, Ilgazlı A. ,"Effect sof different combined bronchodilator therapies on airway inflammation in COPD " Clin Drug Invest , 25, 453-461, 2005
 57. Başyiğit İ, YILDIZ F, Özkara SK, Yıldırım E, Boyacı H, Ilgazlı A "Addition of inhaled corticosteroid on combined bronchodilator therapy in patients with COPD " Pulm Pharmacol Ther. 18, 422-426, 2005
 58. Basyiğit İ, YILDIZ F, Çekmen M, Duman C, Bulut O ,"Effects of erdosteine on smoking induced lipid peroxidation in healthy smokers. Drugs RD, 6, 83-89, 2005
 59. Agacdiken A, Basyigit I, Ozden M, YILDIZ F, Ural D, Maral H, Boyaci H, Ilgazli A, Komsuoglu B "The effects of antioxidants on exercise-induced lipid peroxidation in patients with COPD. Respirology , 9, 38-42, 2004
 60. YILDIZ F, Basyigit I, Yildirim E, Boyaci H, Ilgazli A "Does addition of inhaled steroid on combined bronchodilator therapy effect health status in patients with COPD ", Respirology , 9, 352-355, 2004
 61. Basyigit I, YILDIZ F, Ozkara SK, Yildirim E, Boyaci H, Ilgazli A. "The effect of claritromycin on inflammatory markers in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Preliminary data. ", The Annals of Pharmacotherapy , 38, 1400-1405, 2004
 62. Ilgazli A, Boyaci H, Basyigit I, YILDIZ F "Extrapulmonary tuberculosis: clinical and epidemiological spectrum of 636 cases , Archieves of Medical Res , 35, 435-441, 2004
 63. Basyigit I, YILDIZ F, Ozkara SK, Boyaci H, Ilgazli A, Ozkarakas O "Effects of different antiinflammatory treatments on induced sputum and ECP in mild asthmatics. Respirology, 9(4), 2004
 64. Basyigit İ, YILDIZ F, Ozkara SK, Boyaci H, Ilgazli A. "Inhaled corticosteroid effects both eosinophilic and non-eosinophilic inflammation in asthmatic patients. " Mediators of Inflammation , 13(4), 1-7, 2004
 65. YILDIZ F, Başyiğit İ, Boyacı H, Ilgazlı A, Özkara SK  "Comparison of induced sputum cell counts in COPD and asthma" Turkish Respiratory Journal , 4, 43-46, 2003
 66. YILDIZ F, Kaur AC, Ilgazli A, Celikoglu M, Ozkara SK, Paksoy N, Ozkarakas O. "Inhaled corticosteroids may reduce neutrophilic inflammation in patients with stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)." Respiration., 67(1), 71-76, 2000
 67. Balıkçı E, YILDIZ F, Katırcıoğlu İ, Keskin F, Egece İ, Çebi, Bingöl R, Özkarakaş O. "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve astmada polisakkarit pnömoni aşısının kullanımı: IgG ve IgG2 cevaplarının ELISA ile tayini.’’ Tüberküloz ve Toraks 48(2), 136-139, 2000
 68. YILDIZ F, Baskın E, Balıkçı, Ilgazlı A, Arısoy E, Özkarakaş O, Gökalp AS, Şahin F. Sigara içen annelerin yenidoğan kordon kanı eritropoetin seviyeleri. " Tüberküloz ve Toraks. , 48(3), 204-207, 2000
 69. Arslan A, Ciftci E, YILDIZ F, Cetin A, Demirci A. "Multifocal bone tuberculosis presenting as a breast mass: CT and MRI findings ",European Radiology, 9, 1-3, 1999
 70. Bilen N, Bayramgurler D, Devge C, Basdas F, YILDIZ F, Tore G. "Lymphoscintigraphy in yellow nail syndrome. " Int J Dermatol 37, 444-446, 1998

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Yildiz F, Argun Baris S, Tuncel D, Ozerdem C, Kutlu, H, Onyilmaz T, Basyigit I, Boyaci H. The effect of positive airway pressure therapy on neurocognitive functions, depression and anxiety in Obesity Hypoventilation Syndrome. ERS Congress, London, 2016.
 2. Yildiz F, Argun Baris S, Onyilmaz T, Odabas O. The effect of regional differences on visual arts interpretation in exacerbation and stable periods of chronic airway diseases. ERS Congress, London, 2016.
 3. Onyilmaz T, Argun Baris S, Boyaci H, Basyigit I, Dogru G, Yildiz F. The effect of continuous positive airway pressure on basal metabolism rate in patients with severe obstructive sleep apnea syndrome. ERS Congress, Amsterdam, 2015.
 4. Dogru G, Boyaci H, Argun Baris S, Onyilmaz T, Basyigit T, Yildiz F. The effect of continuous positive airway pressure on basal metabolism rate in patients with obesity hypoventilation syndrome. ERS Congress, Amsterdam, 2015.
 5. Yildiz F, Argun Baris S, Yuksel S, Tosun O, Basyigit I, Boyaci H, Kasti M. Knowledge of pharmacy workers on chronic airway disease and inhaler devices. XVII Latin Americano Congresss Buenos Aires-Argentina, 2015
 6. Argun Baris S, Zembat A, Basyigit I, Boyaci H, Asli Onyilmaz T, Yildiz F. Awareness of asthma and chronic obstructive pulmonary disease in Kocaeli. VII World Asthma, Allergy &COPD Forum, New York, 26-29 April 2014. International Journal on Immunorehabilitation 2014;16(1):46.
 7. Yildiz F, Mungan D, Gemicioğlu B, Yorgancıoğlu A, Dursun B, Öner Erkekol F, Öğüs C, Türktaş H, Boğatekin G, Topçu F, Deveci F, Bayram H, Tor M, Kalyoncu F "Asthma phenotypes in Turkey: A multicenter study ERS Annual Congress 2012
 8. Yıldız F, Başyiğit İ, Argun Barış S, Boyacı H. The achivements of “Quit Smoking Kocaeli” campaign. 21st ERS Annual Congress, P 1098, Amsterdam, 2011.
 9. Yıldız F, Barış S, Başyiğit İ, Boyacı H, Aydınlık H, Sönmez P. The role of smoke free legislation on emergency department admissions due to tobacco-related diseases in Kocaeli. 21st ERS "Akciğerde candida enfeksiyonları. ", Özdemir N, Ekici M, Metintaş M, YILDIZ F, Erginel S, İnan P, Ülgey N, Harmancı E. , Tüberküloz ve Toraks. , 40, 221-226, 1992 Annual Congress, P 1554, Amsterdam, 2011.
 10. Yıldız F, Barış S, Başyiğit I, Boyacı H, Aydınlık H, Sönmez P "The role of the smoke-free legislation on emergency department admissions due to tobacco-related diseases İn Kocaeli .Annual Congress ERS 2011

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 1. "Türkiye'de Temel Akciğer Sağlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri", Türk Toraks Derneği, Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık, Kitapta Bölüm Yazarlığı, 978-605-60080-6-1, 2010
 2. "Türkiye'de astım epidemiyolojisi", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Sentez Matbaacılık, Kitapta Bölüm Yazarlığı, 978-605-88844-0-3, 2010, Nobel Tıp, Kitapta Bölüm Yazarlığı, 978-975-420-634-, 2008
 3. Göğüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri 2. Editör: Prof Dr Arzu Mirici, Doç Dr Füsun Yıldız,  İstanbul:Turgut Yayıncılık, , Kitap, , 2004
 4. "Arter Kan Gazları. Editör: Prof. Dr Tuncay Çağlar, Doç Dr Ahmet Ilgazlı. Solunum Fonksiyon Testleri ve Klinik Kullanımı, İstanbul: Nobel Tıp Kitapları, Kitapta Bölüm Yazarlığı, 2004
 5. "Pulmoner Kalp Hastalıkları. Editör: Prof Dr Baki Komsuoğlu. Klinik Kardiyoloji. " İstanbul: Nobel Tıp Kitapları, Kitapta Bölüm Yazarlığı, , 2004
 6. "Dinamik Akciğer volümleri. Editör: Prof Dr Arzu Mirici, Doç Dr FÜSUN YILDIZ. Göğüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri 2. İstanbul:Turgut Yayıncılık,, Kitapta Bölüm Yazarlığı, , 2004
 7. İnflamasyon takibi Tanımdan Tedaviye astım Editör: Bilun Gemicioğlu. İstanbul: Turgut Yayıncılık, , Kitapta Bölüm Yazarlığı, , 2004
 8. "Göğüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri 1.",EDİTÖR: 'Prof Dr Arzu Mirici', 'Doç Dr FÜSUN YILDIZ' ,  İstanbul:Turgut Yayıncılık , Kitap, , 2003
 9. "Bronkoskopi ekibi ve ekipmanı. Editör: Prof Dr Arzu Mirici, Doç Dr FÜSUN YILDIZ. Göğüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri 1. İstanbul:Turgut Yayıncılık, , Kitapta Bölüm Yazarlığı, 2003
 10. Editör: Recep Aydilek. Allerjik Hastalıklar ve Bronşial Astma. Allerjik bronkopulmoner Asperjillozis. " İstanbul: Özlem Grafik Matbaacılık, Kitapta Bölüm Yazarlığı, 1998

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Argun Barış S, Boyacı H, Başyiğit İ, Güllü T, Turhan N, Yıldız F. Pulmoner embolide plazma laktat düzeyinin prognostik önemi. Solunum Hastalıkları Dergisi 2014;24(1):85-89.
 2. Boyacı H, Kuşlu Uçar E, Argun Barış S, Yıldız K, Başyiğit İ, Yıldız İnvaziv Ürotelyal Mesane Karsinomunun Endobronşiyal Metastazı. Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi 2014;15(1):26-29.
 3. Yıldız F, Argun Barış S. Türkiye Klinikleri Respiroloji Vaka Sunumları Dergisi.2013;1(2):1-12.
 4. Saka D, Yıldız F, Dursun B, Gemicioğlu B, Kalyoncu F, Mungan D, Yorgancıoğlu A, Oğuzülgen İK. Nebülize bronkodilatör tedavi prensipleri, SUT endikasyonları. Türk Toraks Dergisi 2011;12, Supp 1, 10-11.
 5. Yıldız F, Argun Barış S, Başyiğit İ, Boyacı H. Kocaeli il merkezindeki okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerde sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi 2011;12 (1):9-12.
 6. Başyiğit İ, Boyacı H, Balaban A, Yıldız F, Eliçora A. Bir olgu nedeniyle gebelikte pulmoner hipertansiyon. Klinik Tıp Solunum Aktüel 2011;2(1):24-6.
 7. Barış SA, Yıldız F. Astım tedavisinde kontrol kavramı. Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi 2011;2(2):26-32.
 8. Yıldız F, Barış S."Atakta Tedavi seçenekleri", Türkiye Klinikleri Allerji Özel Sayısı, 3, 51-58, 2010
 9. Başyiğit İ, Boyacı H, Barış, S,Yıldız F "Kadın ile erkek KOAH'lı olguların karşılaştırılması", Solunum Hastalıkları, 21;2, 41-45, 2010
 10. Yıldız F, Başyiğit İ, ve Rehber Hazırlama Komitesi, "Astım Tanı Tedavi Rehberi Türk Toraks Dergisi, 10 suppl 10,2009
 11. Yıldız F, "Sigara bağımlılığı ve sigara bırakma tedavileri", Türkiye Klinikleri, 2, 35-42, 2009
 12. Yıldız F "Astım tanısına yaklaşım" Sendrom, 20, 9-13, 2008
 13. Yıldız F. "Astım rehberlerinin hedef ve rolleri: dünden-bugüne’’ Hipokrat Dergisi , 175, 271-274, 2007
 14. Yıldız F "Astım ve paraziter enfeksiyonlar"Astım Alerji İmmünoloji , 5(3), 60-63, 2007
 15. Boyacı H, Büyükgöze B, Başyiğit İ, YILDIZ F, Ilgazlı A, Duman C. "Fetustaki sigara dumanı maruziyetinin kord kanı kotinin düzeyi ile değerlendirilmesiToraks Dergisi , 7, 115-119, 2006
 16. Boyacı H, Başyiğit İ, YILDIZ F, Pala A. "Pulmoner emboli tanısında klinik skorlama yöntemlerinin yeri.", Solunum Hastalıkları. 17, 111-115, 2006
 17. Çelik D, Yıldız TŞ, Ilgazlı A, Wilke A, Başyiğit İ, YILDIZ F, Toker K "Ventilatör ilişkili pnömoni tanısında bronkoskopik ve bronkoskopik olmayan yöntemlerin tanısal etkinliklerinin karşılaştırılması’’ Solunum Dergisi , 8(3), 95-101, 2006
 18. Yıldız F, Erdinç M."Kronik öksürük " Hipokrat Dergisi, 2006
 19. Boyacı H, Yücesoy L, YILDIZ F, Ilgazlı A, Başyiğit İ "Astımlı hastalarda formoterol, salmeterol ve ipatropium bromürün etki başlama sürelerinin karşılaştırılması", Solunum Hastalıkları , 15, 1-7, 2004
 20. Boyacı H, Duman C, Başyiğit İ, Ilgazlı A, YILDIZ F. "İlkokul çocuklarında çevresel sigara dumanına maruziyetin idrar kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi. " Tüberküloz ve Toraks 52(3), 231-236, 2004
 21. Başyiğit İ, YILDIZ F."Astım tedavisinde güncel yaklaşım. " Galenos. 18-26, 2004
 22. Başyiğit İ, YILDIZ F, Yıldırım E, Boyacı H, Ilgazlı A "Astımlı ve KOAH’lı hastalarda vücut kitle indeksi ile balgam ve serum TNF-a düzeyi arasındaki ilişki. ", Tüberküloz ve Toraks 52(3), 256-261, 2004
 23. YILDIZ F "Astım tedavisinde teofilin" Astım Allerji İmmunoloji 2, 103-106, 2004
 24. Baskın E, Aydoğan M, YILDIZ F, Balıkçı E, Gökalp AS "Gebelikte aktif ve pasif sigara içiciliğinin maternal serum ve kordon kanı total IgE düzeylerine etkisi. " Çocuk Dergisi , 4(1), 30-32, 2004
 25. Boyacı H, Berk F, Ilgazlı A, Erçin C, YILDIZ F, Şengül C "Akciğer lezyonlarında malign ve benign ayırımında 99 Tcm - MIBI akciğer spect’inin tanı değeri " Tüberküloz ve Toraks Dergisi , 2, 157-162, 2003
 26. YILDIZ F, Başyiğit İ, Boyacı H, Ilgazlı H, Büyükgöze B, Çelik D, Şahin M, Ara I "Stabil astımlı hastalarda serum elektrolit seviyesi ve EKG bulgularının tedavi ile ilişkisi" Akciğer Arşivi , 4(2), 73-76, 2003
 27. Boyacı H, Çorapçıoğlu A, Ilgazlı A, Başyiğit İ, YILDIZ F. "Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi." Solunum Hastalıkları , 14, 169-175, 2003
 28. YILDIZ F, Başyiğit İ, Boyacı H, Ilgazlı A, Büyükgöze B, Yücesoy L, Şengül C, Yıldırım E. Yakın takip edilen astımlı hastalarda atak sıklığı. ", Solunum Hastalıkları , 14, 14-, 2003
 29. Türktaş H, Kalyoncu A.F., Gemicioğlu B, Yorgancıoğlu A, Erdinç M, Bavbek S, Mungan D, Bayram H, YILDIZ F, Harmancı E, Oğuzülgen İK. "Astımda Tanıya yönelik pratik uygulama kılavuzu. " Toraks Dergisi,  4-2, 2003
 30. YILDIZ F. "Akut astım atağının tanı ve tedavisine yaklaşım’’ Doktor, 12, 59-61, 2003
 31. YILDIZ F. "İnhale kortikosteroidlerin KOAH’ta kullanımı. " Astım Allerji İmmünoloji. 1(1), 181-183, 2003
 32. Boyacı H, Ilgazlı A, Çiftçi E, Aydın Ö, YILDIZ F, Büyükgöze B. "Astmalı olgularda atopi, sinüzit ve rinit sıklığı ile paranazal sinüs patolojilerinde water's grafisinin tanı değeri" Akciğer Arşivi , 3, 105-110, 2002
 33. YILDIZ F, Ural D, Komsuoğlu B. "Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisi. " Sendrom, 12, 106-110, 1998
 34. YILDIZ F, Ural D, Ilgazlı A,Egece İ, Çebi H, Çelikoğlu M, Özkarakaş O, Komsuoğlu B ‘’Nebulize salbutamolun akut astım atağında serum potasyum seviyesi ve kardiyak ritim üzerine etkileri" Solunum Hastalıkları, 9(4), 587-592, 1998
 35. Ilgazlı A, YILDIZ F, Boyacı H, Özkarakaş O, Kasapçopur N "Akciğer tüberkülozunun erken tanısında Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) yönteminin rolü ve önemi’’ Solunum Hastalıkları 9(4), 627-633, 1998
 36. YILDIZ F, Tülce E, "Anjiotensin konverting enzim inhibitörlerine bağlı kronik öksürük (4 olgu)" Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi. 2, 74-75, 1997
 37. YILDIZ F, Ural D, Ilgazlı A,Özkarakaş O, Komsuoğlu B, Çebi H, Ağaçdiken A. "The QTc interval in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)’’  Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi.  2, 28-29, 1997
 38. Ilgazlı A, YILDIZ F, Özkarakaş O, Çelikoğlu M, Çebi H. "Pnömokok ve influenza aşılarının akciğer hastalıkları pratiğinde kullanımı. " Akciğer , 3, 31-35, 1997
 39. YILDIZ F, Ilgazlı A, Özkarakaş O Çelikoğlu M, Kasapçopur N, Çebi H, Egece İ, Şahin F ‘’Endüstri şehri Kocaeli’nde üniversite öğrencileri arasında bronşiyal astma prevalansı. ", Tüberküloz ve Toraks 47(2), 160-164, 1997
 40. YILDIZ F, Becerik F, Özkarakaş O "Kocaeli Verem Savaş Dispanseri 1994 yılı bakteriyolojik tanı ve ilaç direnç sonuçları. XX. Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongre kitabı 251-255, 1996
 41. YILDIZ F, Özkarakaş O "Allerjik bronkopulmoner asperjillozis. ", Aktüel Tıp Dergisi 4, 284-286, 1996
 42. YILDIZ F, Özkarakaş O "Bronşial astım tedavisinde glikokortikoidlerin etki mekanizması ve glikokortikoid rezistansı" Solunum Hastalıkları, 7, 627-635, 1996
 43. Ekici M, Özdemir N, Bayçu C, Metintaş M, YILDIZ F, Erginel S."Sigara dumanına maruz kalan kobaylarda goblet hücre artışında karboksimetilsistein ve E vitamininin etkisi." 19, 952-959, 1995
 44. Ekici M, Metintaş M, Sayın N, Akbay C, Özdemir N, Bayçu C, YILDIZ F, Erginel S "Astmalılarda bronş epitelindeki ultrastrüktürel değişiklikler ve bronş duyarlılığı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 8, 37-45, 1994
 45. YILDIZ F, Özdemir N, Öner Ü, Ekici M, Metintaş M. Bleomisinin neden olduğu pulmoner fibrozis ve kortikosteroidlerin bu fibrozise etkileri" Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 7, 27-34, 1993
 46. Ekici M, Özdemir N, Metintaş M, YILDIZ F, Erginel S, İnan P, Alataş F."Öksürük semptomuyla seyreden varyant astma. "Tüberküloz ve Toraks, 41, 172-177, 1993
 47. Ekici M, Özdemir N, Metintaş M, YILDIZ F, Erginel S, İnan P, Ülgey N, Elibol M." Kronik bronşitlilerde bronş mukozasının ultrastrüktürel analizi. " Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 7, 67-72, 1993
 48. Ekici M, Özdemir N, Metintaş M, YILDIZ F, Astımlılarda nonspesifik bronş hiperreaktivitesinin klinik ve FEV1 ile ilişkisi. " Solunum Hastalıkları 4, 245-250, 1993
 49. Metintaş M, Özdemir N, Ardıç S, Ekici M, YILDIZ F, Erginel S, Ülgey N, İnan P. "Malign plevra sıvılarının klinik değerlendirilmesinde akciğer grafileri ile bilgisayarlı toraks tomografilerinin tanı-ayırıcı tanıdaki yeri ve etkinliği. "Solunum Hastalıkları, 3, 3-12, 1992
 50. Ekici M, Ardıç S, Özdemir N, Özgüneş F, Metintaş M, YILDIZ F, Erginel S, Ülgey N, İnan P. "Aktif akciğer tüberkülozlu yeni olgularda kısa süreli tedavi"Solunum Hastalıkları. 3, 347-354, 1992
 51. Özdemir N, Ekici M, Metintaş M, YILDIZ F, Erginel S, İnan P, Ülgey N, Harmancı E. "Akciğerde candida enfeksiyonları, Tüberküloz ve Toraks. 40, 221-226, 1992
 52. Özdemir N, Ardıç S, Tel N, Ekici M, Metintaş M, Çerezci V, YILDIZ F, Erginel S, İnan P "Parankim fibrozisinin eşlik ettiği pulmoner alveoler proteinozis. " Solunum Hastalıkları 2, 255-260, 1991
 53. Özdemir N, Ardıç S, Ekici M, Çerezci V, Metintaş M, YILDIZ F, Erginel S, Ülgey N. "Metastatik akciğer kist hidatikli iki olguda mebandazolün tedavideki etkinliği., Solunum Hastalıkları, 2, 167-169, 1991
 54. Özdemir N, Ardıç S, Ekici M, Tel N, Çerezci V, Metintaş M, YILDIZ F, Erginel S." İki sarkoidozis olgusu. " ,Anadolu Tıp Dergisi , 13, 177-181, 1991
 55. Özdemir N, Ardıç S, Ekici M, Metintaş M, Çerezci V, YILDIZ F.", Özdemir N, Ardıç S, Ekici M, Metintaş M, Çerezci V, YILDIZ F. , "Ekstrapulmoner kaynağı saptanamayan bir malign pulmoner melanom olgusu. Tüberküloz ve Toraks 39, 135-140, 1991
 56. Özdemir N, Metintaş M, Ekici M, Ardıç S, İnan P, YILDIZ F. "Plevra sıvılarında protein, şeker, kolesterol, amilaz ve laktik dehidrogenaz düzeyleri" 16, 516-523, 1991
 57. Ekici M, Ardıç S, Özdemir N, Çerezci V, Metintaş M, YILDIZ F, "Erginel S. Kronik bronşitlilerde sigara paket yılı ile arter kan gazları, radyolojik ve bronş sisteminde oluşan histopatolojik değişiklikler arasındaki ilişki" Tüberküloz ve Toraks 38, 169-179, 1990
 58. Ekici M, Ardıç S, Özdemir N, YILDIZ F. "Sigara paket yılı ile solunum fonksiyon parametreleri arasındaki ilişki. " Solunum Hastalıkları , 1, 17-21, 1990
 59. Ardıç S, Özdemir N, Cingi Mİ, Metintaş M, Çerezci V ,YILDIZ F. "Toz morfine bağlı yeni bir mesleksel astma. " Solunum Hastalıkları , 1, 37-50, 1990
 60. Ardıç S, Özdemir N, Ekici M, Eren Z, Özdamar K, YILDIZ F "Dializ sırasnda kan gazları değerleri ve değişimleri, Tüberküloz ve Toraks., 37, 311-316, 1989
 61. Boyacı H, Ilgazlı A, YILDIZ F, Şengül C, Özarı E. Kocaeli ilindeki pratisyen hekimlerin astma konusundaki yaklaşımları. Solunum Hastalıkları , 3(12), 179-182, 2001
 62. YILDIZ F, Arslan A. "Soliter pulmoner nodüle genel yaklaşım. " Toraks Dergisi., 2(3), 85-90, 2001
 63. YILDIZ F. "Antilökotrien ilaçların astım tedavisindeki yeri."Türkiye Klinikleri 1(1), 27-34, 1999
 64. YILDIZ F, Ilgazlı A, Boyacı H. "Bronşiolitis obliterans (BO) ve bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP)"Solunum Hastalıkları. 10(4), 427-433, 1999
 65. Ilgazlı A, YILDIZ F, Özkarakaş O, Boyacı H, Çebi H, Kaplan Y  "Akciğer tüberkülozunda ilaç direnci: Türkiye’de bir sanayi kenti Kocaeli. " Solunum Hastalıkları , 10(4), 225-230, 1999

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

2016-2011 arası: SÖZLÜ SUNUM

 1. Tuncel D, Argun Baris S, Ozerdem C, Kutlu, H, Onyilmaz T, Basyigit I, Boyaci H, Yildiz F. Obezite Hipoventilasyon Sendromu tanılı hastalarda PAP tedavisinin nörokognitif fonksiyonlar üzerine etkisi. Türk Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi, 2016, Antalya.
 2. Argun Barış S, ÖnyılmazT, Başyiğit İ, BaydemirC, Boyacı H, Yıldız F. Pulmoner emboli tanılı hastalarda INR yükselme ve stabilizasyon zamanının etkileyen faktörler. Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya.
 3. Argun Barış S, Önyılmaz T, Çiftçi T, Başyiğit İ, Boyacı H, Yıldız F. Pulmoner nodül ile takip edilen hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya.
 4. Doğru G, Boyacı H, Argun Barış S, Önyılmaz T, Başyiğit İ, Yıldız F. Obezite hipoventilasyon sendromlu hastalarda BPAP tedavisinin bazal metabolizma hızı üzerine etkisi. Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya.
 5. Argun Barış S, Aşlı Önyılmaz T, Gümüştaş S, Ada Hİ, Çabuk D, Başyiğit İ, Boyacı H, Yıldız F. Malignite ve pulmoner tromboemboli: Semptomatik olgular ile rastlantısal saptanan olguların karşılaştırılması. SS024. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Antalya.
 6. Yıldız F, Argun Barış S, Yüksel S, Tosun Ö, Başyiğit İ, Boyacı H, Kaştı M. Eczane çalışanlarının kronik havayolu hastalıkları ve inhaler kullanımı ile ilgili bilgi düzeyleri. Toraks Derneği 16.Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya
 7. Argun Barış S, Boyacı H, Başyiğit İ, Güllü T, Turhan N, Yıldız F. Pulmoner embolide plazma laktat düzeyinin prognostik önemi. Toraks Derneği 14.Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya
 8. Balaban A, Başyiğit İ, Cefle A, Boyacı H, Yıldız F, Barış S, Gacar G. Sigaranın romatoid artritin klinik ve inflamatuvar belirteçlerine etkisi. Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, SS-9, Antalya, 2011.
 9. Yıldız F, Barış S, Başyiğit İ, Boyacı H, Aydınlık H, Sönmez P. Sigara içme yasağının Kocaeli’nde sigara ile ilişkili hastalıklar nedeniyle acile başvuru sayılarına etkileri. Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, SS-65, Antalya, 2011.
 10. Yıldız F, Barış S, Başyiğit İ, Boyacı H. Sen de bırakabilirsin Kocaeli kampanyasının bir yıl sonunda ilimize kazandırdıkları. Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, SS-69, Antalya, 2011.
 11. Arslan S, Yıldız F, Barış SA, Boyacı H, Başyiğit İ, Ilgazlı A. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanılı hastalarda stabil dönemde ve atakta sistemik inflamasyon ve komorbiditeler. Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, SS-302, Antalya, 2011.
 12. Yıldız F, Argun Barış S, Başyiğit İ, Boyacı H, Aydınlık H, Özkır Sönmez P. Sigara içme yasağının Kocaeli’nde sigara ile ilişkili hastalıklar nedeniyle acil başvuru sayılarına etkileri. SS065. Toraks Derneği 14.Yıllık Kongresi, 2011.
 13. Yıldız F, Argun Barış S, Başyiğit İ, Boyacı H. ‘Sen de bırakabilirsin Kocaeli’ kampanyasının bir yıl sonunda ilimize kazandırdıkları. SS 069. Toraks Derneği 14.Yıllık Kongresi, 2011.

POSTER SUNUMLARI

 1. Argun Barış S, Önyılmaz T, Çiftçi T, Başyiğit İ, Boyacı H, Yıldız Serum RDW düzeyinin pulmoner tromboemboli tanılı hastalarda klinik özellikler ve mortalite üzerine etkisi. PS179. Türk Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi, 6-10 Nisan 2016, Antalya.
 2. Argun Barış S, Önyılmaz T, Başyiğit İ, Boyacı H, Yıldız F. Bölgesel farklılıkların KOAH'lı hastalarda tedavi ve korunma üzerine etkisi. PS190. Türk Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi, 6-10 Nisan 2016, Antalya.
 3. Argun Barış S, Önyılmaz T, Odabaş O, Yıldız F. Bölgesel farklılıkların kronik havayolu hastalığı olan bireylerde atak ve stabil dönemde görsel sanatların yorumlanması üzerine etkisi. PS89. Türk Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi, 6-10 Nisan 2016, Antalya.
 4. Kuşlu Uçar E, Yıldız F, Argun Barış S, Emre E, Güllü T, Başyiğit İ, Boyacı H. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde beta blokerlerin solunum fonksiyon testleri ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya.
 5. Argun Barış S, Boyacı H, Çiftçi T, Yıldız F. Nazogastrik sonda uygulaması sonucu gelişen aspirasyon pnömonisi. Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya.
 6. Kuşlu Uçar E, Yıldız F, Argun Barış S, Emre E, Bozyel S, Ural D, Boyacı H, Başyiğit İ. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde beta blokerlerin kardiyopulmoner egzersiz testler ve ekokardiyografi bulguları üzerine etkisi. Türk Toraks Derneği 18.yıllık kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya.
 7. Aşlı Önyılmaz T, Argun Barış S, Boyacı H, Başyiğit İ, Yıldız F. Ağır obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda pozitif havayolu basıncı tedavisinin bazal metabolizma hızına etkisi (TP-031). TÜSAD 36. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2014, İzmir.
 8. Argun Barış S, Aşlı Önyılmaz T, Kuşlu Uçar E, Başyiğit İ, Boyacı H, Yıldız F. KOAH tanılı hastalarda serum RDW düzeyi ve atak özellikleri (EP-312). TÜSAD 36. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2014, İzmir.
 9. Başyiğit İ, Tarkun P, Çelebi A, Argun Barış S, Doğru G, Yıldız F. Vareniklin kullanımına bağlı gastrointestinal sistem kanaması. Türk Toraks Derneği 17.Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Antalya.
 10. Argun Barış S, Aşlı Önyılmaz T, Başyiğit İ, Boyacı H, Yıldız F. Sigara içmeye devam eden KOAH’lı hastalarda atak ve hospitalizasyon sıklığı. P257. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Antalya.
 11. Argun Barış S, Vural Ç, Yaprak B, Başyiğit İ, Boyacı H, Tuncel D, Vatansever S, İşken T, Yıldız F. Sildenafilin sigaraya maruz bırakılan ratlarda akciğerdeki inflamasyon bulguları üzerine etkisi. P100. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Antalya.
 12. Argun Barış S, Zembat A, Başyiğit İ, Boyacı H, Aşlı Önyılmaz T, Yıldız F. Kocaeli’nde Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı farkındalığı. P279. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Antalya.
 13. Başyiğit İ, Argun Barış S, Balaban A, Boyacı H, Kuşlu Uçar E, Yıldız F. KOAH tanısında semptom sorgulama anketlerinin güvenirliği. P286. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 2-6 Nisan 2014, Antalya.
 14. Boyacı H, Argun Barış S, Kuşlu Uçar E, Doğru G, Önyılmaz T, Yıldız K, Kaçar Özkara S, Başyiğit İ, Yıldız F. Bronş lavajının endobronşiyal lezyonu olan hastalarda tanıya katkısı. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya
 15. Başyiğit İ, Boyacı H, Kuşlu Uçar E, Yıldız K, Argun Barış S, Yıldız F. Endobronşiyal metastaz yapmış dil kanseri olgusu. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya
 16. Başyiğit İ, Boyacı H, Kuşlu Uçar E, Yıldız K, Akgül AG, Argun Barış S, Yıldız F.Genç yaşta görülen bir malign plevral mezotelyoma olgusu. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya.