Prof. Dr. Kadir Çağdaş KAZIKDAŞ

Uzmanlık & İlgi Alanları

 • Uzmanlık Alanı: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Eğitimler ve Deneyimler

 • 2012-2013; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doçentlik
 • 2009-2012; Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yardımcı Doçentlik
 • 2001-2005; Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doktora / Uzmanlık
 • 1994-2000; Hacettepe Üniversitesi(Ing), Yüksek Lisans
 • 1991-1994; Bornova Anadolu Lisesi
 • 1988-1991; Bornova Anadolu Lisesi
 • 1982-1987; Gazi İlkokulu

Üyelikler

 • Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel Toplantılarda Yapılan Konuşmalar:

 1. SAYKAD Congress, Quality of life in ENT Oncology, April 2013, Izmir
 2. National ENT Congress, AOM panel, October 2012, Antalya
 3. Rhinocamp Winter congress, Nasal steroids, February 2012, Davos

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Onal K, Uguz MZ, Kazikdas KC, Gursoy ST, Gokce H. “A multivariate analysis of otological, surgical and patient-related factors in determining success in myringoplasty”, Clin Otolaryngol, 30(2), 115-120 (2005)
 2. Kazikdas KC. “The role of experimental myringosclerosis in interpretation of tympanograms and its possible clinical implications”, Med Hypotheses, 64(6), 1132-1134 (2005)
 3. Uguz MZ, Kazikdas KC, Erdogan N, Aydogdu V. “An unusual foreign body in the floor of the mouth presenting as a gradually growing mass”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 262(10), 875-877 (2005)
 4. Kazikdas KC, Onal K, Kuehnel TS, Ozturk T. “An intradermal nevus of the external auditory meatus”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 263(3), 253-255 (2006)
 5. Kazikdas KC, Serbetcioglu B, Boyraz I, Tugyan K, Erbil G, Yilmaz O, Onal K. “Tympanometric changes in an experimental myringosclerosis model after myringotomy” Otol Neurotol. 27(3), 303-307 (2006).
 6. Kazikdas KC, Uguz MZ, Erbil G, Tugyan K, Yilmaz O, Guneli E, Altun Z. “The anti-oxidant effect of alpha-tocopherol in the prevention of experimentally induced myringosclerosis” Otol Neurotol. 27(6), 882-886 (2006).
 7. Kühnel TS, Kazikdas KC. “Spherulocytosis of the maxillary sinus: a case report and review of the literature” Auris Nasus Larynx. 33(4), 461-463 (2006)
 8. Kazikdas KC, Onal K, Ekinci N. “Pathology quiz case 1: Apocrine mixed tumor of the ear” Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 133(2), 198 (2007)
 9. Guneli E, Kazikdas KC, Kolatan E. “Ghrelin may attenuate proinflammatory cytokine-mediated neuropathic pain.” Med Hypotheses. 69(2), 356-360 (2007)
 10. Kazikdas KC, Onal K, Boyraz I, Karabulut E. “Palisade Cartilage Tympanoplasty for Management of Subtotal Perforations: A Comparison with Temporalis Fascia Technique” Eur Arch Otorhinolaryngol. 264(9), 985-989 (2007)
 11. Kazikdas KC, Ergur B, Tugyan K, Guneli E, Kaya D, Sahan M. “Viability of Crushed and Diced Cartilage Grafts Wrapped in Surgicell and MeroGel: An Experimental Study” Laryngoscope. 117(10), 1728-1734 (2007)
 12. Uguz MZ, Onal K, Kazikdas KC, Onal A. “The influence of smoking on success of tympanoplasty measured by serum cotinine analysis” Eur Arch Otorhinolaryngol. 265(5), 513-516 (2008)
 13. Sahan M, Yildirim N, Arslanoglu A, Karslioglu Y, Kazikdas KC. “Carcinoid tumor of the middle ear: report of a case.” Am J Otolaryngol. 29(5), 352-356 (2008)
 14. Boyraz E, Erdoğan N, Boyraz I, Kazikdaş KC, Etit D, Uluç E. “The importance of computed tomography examination of temporal bone in detecting tympanosclerosis” Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 19(6):294-298 (2009)
 15. Ilhan AE, Kayabasoglu G, Kazikdas KC, Goksel A. “Prolene mesh mentoplasty” Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Sep 15. (Epub ahead of print, DOI 10.1007/s00405-010-1379-8)
 16. Kazıkdas KC, Güneli E, Tuğyan K, Erbil G, Küme T, Uysal N, Yılmaz O, Serbetçioğlu B. “The effect of melatonin on experimentally-induced myringosclerosis in rats” Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 20(6):299-304 (2010)
 17. Temiz A, Kazikdas KC, Ergur B, Tugyan K, Bozok S, Kaya D, Guneli E. “Esterified hyaluronic acid improves cartilage viability in experimental tracheal reconstruction with an auricular graft” Otolaryngology–Head and Neck Surgery 2010 Dec (article in press, doi:10.1016/j.otohns.2010.07.007)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Uğuz MZ, Önal K, Arslanoğlu S, Gürkan B, Kazıkdaş KÇ. “Sinonasal lymphomas”, Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society 5th International Meeting, Ankara, p-14, 2002
 2. Uğuz MZ, Önal K, Kazıkdaş KÇ, Arslanoğlu S, Gökçe H. “Tympanosclerosis: The influence on outcome of tympanoplasty”, Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı, Ankara, p-52, 2003
 3. Onal K, Uguz MZ, Kazikdas KC, Gursoy ST, Gokce H. “Smoking and Other Prognostic Factors in Tympanoplasty”, 7th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery, The Hague, p-026, 2004
 4. Erbil G, Kazikdas KC, Tugyan K. “An experimental study: Effects of vitamin e on perforation of tympanic membrane”, 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, p-175, 2005
 5. Kazikdas KC, Sahan M, Erbil G, Tugyan K, Yilmaz O, Guneli E, Altun Z. “The antioxidant effect of alpha-tocopherol in the prevention of experimentally induced myringosclerosis”, 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, p-062B, 2006
 6. Kazikdas KC, Ergur B, Tugyan K, Sahan M, Kaya D, Guneli E. “Viability of Crushed and Diced Cartilage Grafts Wrapped in Surgicell and MeroGel: An Experimental Study”, 6th European Congress of Oto- Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Congress Center Hofburg, Vienna, RL-36, 2007
 7. Temiz A, Kazikdas KC, Ergur B, Tugyan K, Bozok S, Kaya D, Guneli E. “Esterified hyaluronic acid improves cartilage viability in experimental tracheal reconstruction with an auricular graft”, 7th Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Apr, p-137, 2010

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 • Burun ve Yüz hastalıkları Cilt 3-4, Bölüm yazarlığı, editör: Prof. Dr. Raşit Midilli, February 2017

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Uguz MZ, Onal K, Arslanoğlu S, Kazikdas KC, Akdağ H. “Lenfomaların baş boyun belirtileri”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 2003, cilt:41, sayı:2
 2. Yıldırım N, Kazıkdaş KC. “Lobüler kistik hemanjiyom: Patogenezi izlenen bir olgunun sunumu” Türk Rinoloji Dergisi tarafından yayın kabulü, 2009

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 1. Uğuz MZ, Önal K, Arslanoğlu S, Kazıkdaş KÇ, Akdağ H. “Lenfomaların Baş Boyun Belirtileri”, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 93, Antalya 2003
 2. Önal K, Uğuz MZ, Kazıkdaş KÇ, Gürsoy ŞT, Gökçe AH. “Timpanoplastide Prognostik Faktörler ve Sigara”, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 75, Antalya 2003
 3. Kazıkdaş KÇ, Uğuz MZ, Önal K, Boyraz İ, Tuğyan K, Erbil G, Altun Z, Gökçe H, Yılmaz O. “Perfore Edilmiş Rat Timpanik Membranlarında İntramusküler Vitamin E Uygulamasının Miringoskleroz Oluşumunda Engelleyici Rolünün Araştırılması”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 13, Antalya 2005
 4. Uğuz MZ, Önal K, Kazıkdaş KÇ, Önal A. “Sigaranın Timpanoplasti Başarısına Olan Etkisinin Kotinin ile Prospektif Olarak Araştırılması”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 56, Antalya 2005
 5. Arslanoğlu S, Uğuz MZ, Önal K, Kazıkdaş KÇ, Aydoğdu V, Türk B, Erdoğan N. “Ağız tabanında Sürekli Büyüyen Hava Keseciği ile Prezente Olan Yabancı Cisim: Nadir Bir Olgu”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 157, Antalya 2005
 6. Kazıkdaş KÇ, Şahan M, Fethallah B, Gamsızkan M, Yıldırım N. “Üst Dudağın Dev Pleomorfik Adenomu”, 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 111, Antalya 2007
 7. Kazıkdaş KÇ, Ergür B, Tuğyan K, Şahan M, Kaya D, Güneli E. “MeroGel yada Surgicell’e Sarılmış Ezilmiş ve Dilimlenmiş Kıkırdak Greftlerin Canlılığının Histolojik ve İmmünohistokimyasal Metotlarla İncelenmesi: Deneysel Çalışma”, 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 13, Antalya 2007
 8. Kazıkdaş KÇ, Onal K, Yıldırım N, Can N. "Mastoid cerrahi sonrasında karşılaşılan sensörinöral işitme kayıpları ve turlama süresi ilişkisi" 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ss13, Antalya 2009
 9. Kazıkdaş KC, Şerbetçioğlu B, Tugyan K, Güneli E, Erbil G, Yılmaz O, Uysal N. “Miringoskleroz Oluşumunun Engellenmesinde Melatoninin Antioksidan Rolü: Deneysel Çalışma”, 1. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 78, KKTC 2010
 10. Çelebi Erdivanlı Ö, Kazıkdaş KÇ, Özergin Coşkun Z, Demirci M. “Kronik Egzematöz Eksternal Otitli Hastalarda Allerji Deri Testi Reaktivitesi”, 32. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2010
 11. Kazıkdaş KÇ, Gode S, Demirci M. “Rinolityazis ve Asimetrik Adenoid Hipertrofi Birlikteliği”, 32. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2010

F. Diğer yayınlar

G. Atıflar:
Number of International Dedications: 390
Related Website: https://scholar.google.com.tr/citations?user=qtD06iYAAAAJ&hl=tr