Op. Dr. Özenç ALTINÖZ

Uzmanlık & İlgi Alanları

  • Uzmanlık Alanı: Ortopedi ve Travmatoloji

Eğitimler ve Deneyimler

  • Lise- Özel Yüce Fen Lisesi 2005
  • Üniversite- İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2011
  • Lisansüstü- Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D. 2018
  • Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2020

Üyelikler

  • TOTBİD
  • KTTB

Bilimsel Çalışmalar

  1. Erişkinlerde Ayak ve Ayakbileği Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar- Talus Kırıkları
  2. Splenektominin Tibia Kırık Kaynaması Üzerine Etkileri- Tez
  3. M Ozcan O Altinoz M Erem M Ciftdemir C Copuroglu F N Turan. Prognosis and risk factors of nerve injuries in displaced pediatric supracondylar humerus fractures. Niger J Clin Pract. 2020 May;23(5):647-653.doi: 10.4103/njcp.njcp_575_18.