Doç. Dr. Ramadan ÖZMANEVRA

Uzmanlık & İlgi Alanları

 • Uzmanlık Alanı: Ortopedi ve Travmatoloji

Eğitimler ve Deneyimler

 • 2010-2015; Dokuz Eylül Üniversitesi, Doktora/Uzmanlık
 • 2003-2009; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yüksek Lisans
 • 2000-2003; Gazimağusa Türk Maarif Koleji
 • 1991-2000; Gazimağusa Türk Maarif Koleji
 • 1997-2000; Polatpaşa İlkokulu

Üyelikler

 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) üyesi

Bilimsel Çalışmalar

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Özmanevra R, Güran OÜ, Karatosun VA, Günal İH, ”Total knee arthroplasty in ochronosis. A case report and critical review of the literature.”, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 24: 169-72, 2013
 2. Acar N., Karakasli A., Ertem F.,Özmanevra R., Erduran M. A novel anatomical patellar plate for transverse patellar fracture – A biomechanical in-vitro study. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2017 Jul;51(4):337-341

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 1. Havıtçıoğlu H.,Özmanevra R.,Karakaşlı A. A Fibroelastic Cartilage: Meniscus. Musculoskeletal Research and Basic Science, pp 429-441. January 2016.
 2. Havıtçıoğlu H.,Karakaşlı A.,Özmanevra R. Menisküs Biyomekaniği. TOTEK, Temel Bilimler ve Araştırma Kitabı. syf 397-401, 2016.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Erduran M, İrey S, Demirkıran ND, Özmanevra R,”Stenotrophomonas maltophilia infection caused by foreign body in foot that can’t be detected with imaging tecniques. case report”, Balıkesir Saglık Bilimleri Dergisi syf: 40-42, 4.2013

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 1. Atalay MK, Güran OÜ, Özmanevra R, Karatosun VA, Günal IH,”Osteoporoz Ve Diz Protezi Operasyonlarindaki Kanama Miktari Arasindaki Iliski”,24 Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, SERIK, Kasım 2014, Poster.
 2. Karakaslı A, Göçmen Mas NN, Satoglu IS, Kar A, Özmanevra R, “Burst Kiriklarinda Vertebral Kanal Darliginin Stereolojik Morfometrik Yöntemle Degerlendirilmesi: Retrospektif Cerrahi Anatomik Çalisma”,24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, ANTALYA, Kasım 2014, Poster.
 3. Karakaslı A, Özcanhan MH, Özmanevra R, Yıldız DV, Karaaslan AA, “Biomekanik Olarak Bes Tip Kortikal Kemik Tespit Vidasinin Çekme Testlerinin Karsilastirilmasi”,24 Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, SERIK, Kasım 2014, Poster.
 4. Özmanevra R, Güran O, Karatosun VA, Günal IH, “Okronoziste Total Diz Pprotezi”: Olgu Sunumu ve Literatürün Kritik Incelemesi.”, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, SERIK, Ekim 2013, Uluslararası organizasyon , Poster.
 5. Erduran M, Irey S, Demirkıran ND, Özmanevra R,”Görüntüleme yöntemleri ile saptanamayan yabanci cisme baglı gelisen ayakta stenotrophomonas maltophilia enfeksiyonu”, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, KEMER/ANTALYA, Ekim 2013, Poster.
 6. Özmanevra R., Angin S.,Günal İ.,Elvan A. Farkli materyal kullanilarak yapilan tabanliklarin yürümenin kinetik ve kinematik özellikleri üzerine etkilerinin arastirilmasi. 25. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2015, Poster.

F.Diğer yayınlar:

G. Atıflar:

 1. A3. Özmanevra R, Güran OÜ, Karatosun VA, Günal İH, ”Total knee arthroplasty in ochronosis. A case report and critical review of the literature.”, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 24: 169-72, 2013( 7 citations)