14 Mayıs, Ulusal Eczacılık Günü


Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nden Eczacı Syed Skandar Shah 14 Mayıs Ulusal Eczacılar Günü Dolayısıyla bir açıklama yaptı:

1968’den bu yana Ulusal Eczacılık Günü Türkiye’de 14 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Her yıl bu günde, ülke çapında çeşitli eğitim etkinlikleri (konferanslar, paneller, toplantılar, konuya ilişkin bilinçlendirme kampanyaları ve diğer sağlığı geliştirme faaliyetleri ) ve sosyal aktiviteler (konserler, galalar, yemekler vb.) düzenleniyor. Bu günden eczacılar ayrıca medyada görünmek ve fikirlerini geniş kitlelere ulaştırmak için eşsiz bir fırsat olarak yararlanmakta. Günün önemi göz önüne alındığında, Türk Eczacıları Birliği (TEB), bölge odaları ve tüm Eczacılık Fakülteleri etkinliklerinin organizasyonunu en az bir ay önceden planlamaya başlıyor. Nitekim, neredeyse her Türk eczacısı için, 14 Mayıs geleneksel “Yeni Yıl Günü” gibidir; geçen yılın değerlendirmesini yapma ve gelecek için yeni umut ve enerji toplama zamanıdır. Ulusal Eczacılık Günü’nün popülaritesine rağmen, birçok eczacı hala 14 Mayıs’ın önemini bilmiyor.

Eczacılar, eczanede, sağlık bilimleri alanında güvenli ve etkili ilaç kullanımına odaklanarak görev yapan sağlık profesyonelleridir. Eczacılar, ilaçların biyokimyasal mekanizmalarını ve etkilerini, ilaç kullanımlarını, terapötik rolleri, yan etkileri, potansiyel ilaç etkileşimlerini ve izleme parametrelerini anlamak için üniversite düzeyinde bir eğitime tabi tutulur. Bu eğitim anatomi, fizyoloji ve patofizyoloji ile birleştirilir. Eczacılar bu bilgiyi hastalara, hekimlere ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarına yorumlayarak aktarır. Eczacıların görev ve sorumluluklarından bazıları; doktor siparişlerini inceleyerek ve yorumlayarak ilaçları hazırlamak, terapötik uyumsuzlukları tespit etmek, ilaçları birleştirerek, paketleyerek ve etiketleyerek ilaçları dağıtmak, ilaç tedavilerini izleyerek ilaçları kontrol etmek; müdahale konusunda tavsiyede bulunmak, teknisyenlerin iş akışını düzenleyerek ve yönlendirerek eczane işletme gereksinimlerini tamamlamak; ilaçların hazırlandığını ve etiketlendiğini doğrulamak; sipariş girişlerini, ücretleri ve denetimleri teyit etmek, sağlık uzmanlarının soru ve taleplerine cevap vererek farmakolojik bilgi sağlamak; hastalara ilaç terapileri konusunda danışmanlık yapmak, klinik programlara katılarak hastane personelinin farmakolojik bilgilerini geliştirmek; eczane personeli, öğrenciler, stajyerler, görevliler, bölge sakinleri ve sağlık uzmanlarını eğitmek, resmi birimlerin yönetmeliklerini takip ederek uymak; kontrollü maddeler için kayıtları tutmak; tarihi geçmiş ve hasar görmüş ilaçları eczane envanterinden çıkarmak; destek personelinin çalışma sonuçlarını denetlemek; mevcut ve yeni mevzuatı incelemek; ihtiyaç halinde danışmanlık yapmak, hasta ve teknisyenleri enfeksiyon kontrol protokollerine uyarak korumak, prosedürlere, kurallara ve düzenlemelere uyarak güvenli ve temiz bir çalışma ortamı sağlamak, eğitim atölyelerine katılarak farmakolojik bilgiyi güncellemek, profesyonel yayınları gözden geçirmek, kişisel ağlar kurmak, profesyonel topluluklara katılmak, gerekli sonuçları alarak, ekip çalışmasına katkıda bulunmaktır.

Ben Syed Sıkandar Shah, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Eczacısı olarak tüm Türk eczacılara mutlu bir Eczacılar Günü diliyorum.

2019-12-26T16:08:28+03:00
© Copyright 2020 | Near East Technology