Hastanemiz

Kaliteli sağlık hizmeti konusunda Girne bölgesindeki büyük açığı kapatan ve ülkemizde başlatılan sağlık turizmi hamlesine büyük katkıda bulunan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, üstün donanım ve teknik özellikleri ve deneyimli personeli ile 15 Kasım 2016 tarihinden beridir hizmet vermektedir.

Hastanemiz, Girne Üniversitesi yerleşkesi içerisinde, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve öğrenci amfileri ile entegre olacak biçimde ve yaklaşık 15.000 m2 alanda, hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliğini ön planda tutacak bir formatta dizayn edilmiştir. Kurulan akıllı hastane otomasyon sistemi ile kesintisiz ortam ve hasta güvenliği, hasta konforu, medikal bilgi paylaşımı ve güvenliği sağlanmakta ve sürekli takip edilmektedir.

Butik hastane konseptinde inşa edilen ve toplamda 150 yatak kapasitesine sahip Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, sahip olduğu yüksek teknolojik donanımı ile birçok alanda adamızdaki en donanımlı ve teknolojik hastane olma özelliğine sahiptir.

Dört kat üzerine kurulu hastanemizin en geniş alana sahip olan alt katında yer alan bölümlerin başında tam ve yarı steril alanlarda bütünleşik planda kurulmuş ameliyathane, yoğun bakım ve sterilizasyon merkezleri gelmektedir. Hastanemizde biri kalp ve damar cerrahisi yapılabilecek toplam üç ameliyathane bulunmaktadır. Ameliyathaneler temizlik ve dezenfeksiyonunu kolaylaştıracak özel akrilik iç yüzey döşemesi ile kaplanmıştır. Her ameliyathane operasyon sırasında hastanın radyolojik tetikleri de dahil olmak üzere her türlü gerekli bilgisine ulaşılabilecek, hastane işletim sistemine entegre, yüksek çözünürlüklü medikal monitörler içeren bilgisayar sistemi ile donatılmıştır. Yine ameliyathanelerde son teknoloji anestezi ve kompakt pendant sistemleri ile operasyon bölgesine gölge düşürmeyen özel ışıklandırma sistemleri bulunmaktadır. Her türlü cerrahi operasyonun başarıyla ve etkin bir şekilde yapılabileceği bu ameliyathanelerimize, aynı anda 3 hastanın hem cerrahi öncesi hazırlığının hem de cerrahi sonrası bakımının yapılabildiği tam steril reanimasyon bölümü eşlik etmektedir.

Ameliyathanelerle entegre olarak yerleştirilmiş 4 yoğun bakım ünitesinde toplam 15 yoğun bakım yatağı ve 2 izole oda yer almaktadır. Bu yoğun bakım üniteleri çocuk, kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji ve genel yoğun bakım olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Kardiyoloji yoğun bakım bölümü içerisinde hem kardiyolojik hem de nörovasküler girişimsel işlemlerin yapılmasına olanak tanıyan 360 derece dönüş yaprak görüntü alma kapasitesine sahip çift kollu anjiografi sistemi yer almaktadır. Çocuk yoğun bakım ünitesi ile entegre olarak ise her türlü kadın hastalıkları ameliyatları ile doğum işleminin yapılabileceği ve yukarıda belirtilen ameliyathaneler ile benzer özellikte dördüncü bir ameliyathane (doğumhane) ile iki kişilik doğum öncesi izlem ve yoğun bakım işlevlerinin yapılabileceği travay odası bulunmaktadır. Yine ameliyathane kompleksi içerisinde yarı steril alanda kurulmuş endoskopi-kolonoskopi-bronkoskopi merkezimiz bulunmaktadır.
Tüm ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde hasta başındaki kablo ve kateter karmaşasına son veren kompakt pendant sistemleri ile akıllı hasta başı monitörizasyon ve elektronik hasta takibine olanak veren bilgisayar sistemi bulunmaktadır. Bu alan tam ve yarı steril olacak şekilde çapraz enfeksiyon veya hastane kaynaklı enfeksiyonları minimum düzeye indiren özel hijyen tipi tam filtreli iklimlendirme sistemi ve tam sterilite sağlayan akrilik iç yüzey döşemesi ve bunun korunmasını sağlayan akıllı ve kontrollü giriş sistemi ile donatılmıştır.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi alt katında yer alan diğer merkezlerimizi sırasıyla tanıtacak olursak; merkez laboratuvarı içerisinde biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvarları ile kan bankası yer almaktadır. Acil servis ve kardiyoloji yoğun bakım ünitesi arasında her iki bölümle entegre olacak şekilde konumlandırılmış Kalp Merkezi’nde Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi bölümlerimiz ile ekokardiyografi, elektrokardiyografi, tansiyon ve ritm holter sistemleri ve kardiyak efor testi sistemi yer almaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezimizde poliklinik yanında tedavi ve rehabilitasyon odaları ile hidroterapi ünitesi yer almaktadır. Diyaliz merkezimizde 4 adet normal bir adet enfekte hasta için ayrılmış toplam 5 adet diyaliz cihazı bulunmaktadır. Hastanemizde 7/24 kesintisiz olarak hizmet veren tam donanımlı Acil Servisimiz içerisinde triyaj, canlandırma ve müdahale odaları yanında, 2 adet muayene odası, 4 adet gözlem ve bir adet izole oda bulunmaktadır.

Yine alt katta yer alan Radyoloji bölümümüz düşük doz radyasyonla çalışan tamamen dijital bir bölümümüzdür. Hastanemizde kurulan akıllı teknolojik çözüm ile hastalara çekim sırasında minimum dozu verecek radyografik aygıtlar yanında, bu cihazlardan çıkan radyasyonu devamlı ölçen, takip eden ve gereğinde sistemdeki cihaz ve kullanıcı hatalarını düzeltmemize olanak tanıyarak, hasta ve çalışanları gereksiz alınan radyasyondan koruyan bir doğru doz uygulaması yapılmaktadır.

Dünyada sayılı merkezde bulunan 64 kanallı 3 Tesla Manyetik Rezonans cihazı ile vücudun tüm detaylı temel ve ileri düzey MR incelemesi, karaciğer yağ ve demir ölçümü, beyin dışında meme ve prostat spektroskopisi ile onkoloji hastalarında tüm vücut difüzyon ve tümör yükü takibi yapılabilmektedir.

Dijital teknolojinin sunduğu en yeni ve en önemli olanaklardan biri olan ve mamografinin 3 boyutlu şekli olarak tanımlanabilen, erken tanı yapabilecek dijital tomosentezli mamografi sistemi ile ülkedeki meme kanseri vakalarının daha erken evrede yakalanması hedeflenmektedir. Standart mamografi dozunda çekilen görüntüleri, yaklaşık 1 mm kalınlığında seri görüntüler haline getirip, bu görüntülerden değişik planlarda yeni görüntüler oluşturabilen 3 boyutlu tomosentez özelliği sayesinde, memedeki lezyonların daha küçük boyutta ve daha erken saptanması sağlanabilmektedir.
Böylece özellikle büyük ve yoğun içerikli memelerde tarama mamografisinin tanısal etkinliği arttırılmaktadır. Ayrıca 3 boyutlu sterotaktik biyopsi ve meme işaretleme kabiliyeti ile meme dokusundaki lezyonların daha etkin ve güvenli bir şekilde patolojik tanı ve cerrahi çıkarımı da sağlanabilmektedir. Cihazın ‘Prime’ özelliği sayesinde, görüntü kalitesinde bir değişiklik olmadan, yaklaşık %30 oranında daha düşük dozda çekim yapabilmektedir.

Adada yine bir ilk olarak kurulan çift tüp ve çift detektörlü çok kesitli tomografi cihazıyla, gerçek anlamda, iki tüpten iki farklı X-ışın dozu çıkarılarak yapılan dual enerjili çekimler ile kontrastlı çekim yapıp daha sonra kontrastı çıkararak kontrastsız seriler elde etmek mümkün olabilmektedir. Bu sayede hem daha kısa süre ve daha düşük doz ile hem de daha az kontrast madde kullanılarak çekim yapılabilmektedir. Çok kısa tarama süresine sahip bu cihaz ile bir kalp atımında, koroner BT anjiografi gibi çekimler yapılarak, daha kaliteli görüntüler elde edilebilmektedir. Standart bir BT cihazında akciğer BT çekiminde bir akciğer grafisinin yaklaşık birkaç yüz katı doz verilirken, bu sistemde bir akciğer grafisine yakın dozlarda tomografi çekimi yapılmaktadır. Özellikle sistemde çocuklar için bulunan özel pediatrik doz ve çekim protokolleri ile göz, tiroid, meme ve gonad için yerleştirilecek özel bizmut koruyucu ekipmanla maksimum koruma ve minimum radyasyon ile çekimler yapılmaktadır.

Dijital radyografi ve floroskopi cihazları ile standart dijital radyografi çekimleri dışında, skolyoz, ilaçlı böbrek, mide-bağırsak, rahim çekimleri gibi özel çekimleri yine düşük dozda yapabilmektedir. Dijital mobil radyografi sistemleri ile hasta yatağında ve acil ünitelerinde, C kollu dijital radyografi sistemi ile ameliyathane ortamında çekim yapma özelliğine sahip mobil cihazlar ile düşük doz limitlerinde elde edilecek yüksek kalitedeki görüntüler, hastane içerisinde kurulan WiFi sistemi üzerinden çekildiği anda PACS sistemine aktarılabilmekte ve istenildiğinde de floroskopik olarak elde edilen hareketli görüntüler ile ameliyet görüntüleri video olarak kayıt edilebilmektedir.

Renkli ve Power Doppler özelliğine sahip sistemlerle, yumuşak doku lezyonlarının tanı ve ayırıcı tanısına imkân sağlamakta, tümör, kist gibi lokal lezyonlar ile siroz gibi dokuyu yaygın olarak tutan durumlarda, doku içindeki lokal veya yaygın elastikiyet değişimleri (sertleşmelerin) saptanarak, özellikle meme, batın içi organlar ve kas hastalıklarını daha erken tanıma ve saptanan lezyonların ayırıcı tanısını yapma kabiliyetini artırmaktadır.

Biplan çift tüp ve çift detektörlü dijital anjiografi cihazı ile düşük dozda radyolojik ve kardiyolojik çekim sağlayabilmenin yanı sıra, özellikle inme ve anevrizma tedavisi gibi nörovasküler girişimsel işlemler için ideal bir ortam yaratılır. Cihazın sahip olduğu ve en ince damarlara ait detayların bile görünür hale geldiği 3 boyutlu rotasyonel anjiogrefi tekniği ile damarsal hastalıkların tanı ve tedavisi başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu katta ayrıca özel ses izolasyonu yapılan 4 adet 120 kişilik dershane, 200 kişilik yemekhane, klinik eczanesi, normal ve soğuk hava depoları, çağrı merkezi, idari bölümler, morg, çamaşırhane ve diğer teknik hizmet odaları yer almaktadır.

Hastanemizin giriş katında tümü özel tıbbi gaz sistemleri ve gerekli medikal donanıma sahip Dahiliye, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı, Kadın Doğum, Üroloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Beslenme ve Diyetetik, Göz, Deri, Kulak-Burun-Boğaz, Enfeksiyon Hastalıkları, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Ortopedi poliklinikleri ile Aile hekimliği, Check-up, EEG-EMG, NST ve Odyometri merkezleri yer almaktadır.

Hastanemizin son iki katı yataklı hasta katlarından oluşmakta olup ilk kat dahili ikinci katımız ise cerrahi hastalıklar için rezerv edilmiştir. İlk kattaki tüm odalarımızda hastalarımızın kardiyak fonksiyonlarını bağlantısız olarak devamlı izleyebileceğimiz telemetri sitemi bulunmaktadır. Tüm odalarımız tek kişilik olup merkezi iklimlendirme ve akıllı hastane otomasyon sistemi ile donatılmıştır. Odalarımızda bulunan akıllı çağrı ve hasta izlem sistemleri ile hastalarımız güven ve huzur içerisinde izlenmekte ve tedavi edilmektedir.

Üstün teknolojik kapasitesi ve her biri kendi alanında deneyimli, seçilmiş öğretim üyeleri ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde hastalarımıza dünya standartlarında, artık adamızda kıtaya hiç ihtiyaç duymayan nitelikte bir sağlık hizmeti verilmektedir.

Prof. Dr. Nail Bulakbaşı
Başhekim