“Acil sağlık hizmetlerinin etkinliği, her bireyin yaşam kalitesini doğrudan arttırabilecek güçtür”

Acil Sağlık Hizmetleri, acil hastalık ve yaralanma hallerinde, konusunda uzman ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan tüm sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Her yıl 1-7 Aralık tarihlerini kapsayan hafta acil sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve toplumsal farkındalığı artırabilmek amacı ile “ Acil Sağlık Hizmetleri Haftası “ olarak kutlanmaktadır.

1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Uğur Özkula bu hafta sebebiyle bir açıklama yaptı:
“ İnsanlık, tarih boyunca pek çok hastalıkla savaştı. Hep mutlak zaferleri olmadı. Kayıplarından öğrendikleriyle mücadeleye devam etti. Yüzyıllar boyu süren, nice hayatlara, paralara mal olan, tecrübelerle harmanlanmış uçsuz bucaksız bir bilgi birikimi kazandı. Bu birikim elbette çok önemli aşamalar kaydetti. Ancak insanların hastaları tanımak, hastalıkları fark etmek, etkeni bulmak, tedaviyi sağlamak döngüsündeki zamana karşı savaşı hiç hız kesmedi.

Değişen yaşam şartları, artan insan ömrü, yaşam tarzlarımız, aşılması gereken yeni zorlukları da beraberinde getiriyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de insan doğasını tehdit eden sayısız hastalık ile baş etmeye çalışıyoruz. Bu etkenlerin üstesinden gelmeye çalışırken de mevcut bilgilerimiz ışığında, artık biliyoruz ki; pek çok yaşamı tehdit edici hastalık ya da yaralanmanın tedavi başarısı, hastaların hastanede aldıkları bakım hizmeti kadar, hastane öncesi uygulanan acil sağlık hizmetinin kalitesiyle de ilişkilidir. Artık hepimizin hayatının bir parçası olan, sağda solda duyduğumuz; kalp krizi, inme, ciddi enfeksiyonlar vb. gibi modern toplumlarda insanların başta gelen ölüm sebepleriyle mücadelede hızlı olmak, doğru tedaviye erken başlamak en önemli silahlarımız. Bu da yalnızca iyi organize olmuş, bilgi ve ekipman yönünden donanımlı sağlık personelinin yer aldığı etkin bir acil sağlık hizmeti ile mümkündür. Zor anlarımızda aklımıza ilk düşen numara olan “112” bu anlamda en büyük şansımız ve fırsatımızdır.

“ 112 personelinin sınırlı imkanlarla en iyi hizmeti vermeye çalışan fedakar sağlık çalışanları olduğu unutulmamalıdır”
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin önemi ve gücü giderek artmaktadır. Bu nedenle kutlanmakta olan “1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” nın insanlarımızın bu konudaki farkındalığının arttırılabilmesi yönünde önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette ki bu sağlık organizasyonunun büyük sorumluluğu devlet organlarına aittir. Yine de bu hafta vesilesiyle hatırlatmak gerekirse, mevcut 112 sisteminin daha etkin çalışabilmesi için vatandaşlarımıza da görev düşmektedir. Temel sağlık bilgisi, ilk yardım uygulamaları konularında sürmekte olan programlara katılmak, kendilerini geliştirmek her vatandaşın görevidir.

Bir diğer önemli husus da 112’nin omurgasının sınırlı imkanlarla en iyi hizmeti vermeye çalışan fedakar sağlık personeli olduğunun unutulmaması gerekliliğidir. Omuz omuza çalıştığımız bu arkadaşlarımızın en önemli sorunu; ne fazla mesailerdir ne yetersiz malzeme veya ekipmandır ne de yetersiz ücretlerdir. Günümüzde en önemli sorun ne yazık ki artan sağlıkçıya yönelik şiddettir. Bu durum sorunlar listesinde ilk sırada yer alırken, 112’nin gereksiz ve acil olmayan çağrılarla meşgul ediliyor olması sağlık personelinin yaşadığı bir diğer önemli sorundur. Bu durumların bertaraf edilememesi halinde etkin bir hizmet sağlanamayacağı açıktır.

Acil sağlık hizmetlerinin etkinliği, her bireyin yaşam kalitesini doğrudan arttırabilecek güçtür. Bu güce katkı koyan tüm sağlık emekçilerini saygıyla selamlıyorum.”