“Antibiyotik Direnci Halk Sağlığı Açısından Çok Ciddi Bir Tehdittir”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Ünal Evren: “Antibiyotik Direnci Halk Sağlığı Açısından Çok Ciddi Bir Tehdittir”

Enfeksiyon hastalıklarının, bakteriler, virüsler, parazitler ve mantarlar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar olduğunu kaydeden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Ünal Evren, bu hastalıkların tedavisinin enfeksiyona neden olan mikroorganizmaya göre değişiklik gösterdiğini belirtti.

Toplumda yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerin sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğunun altını çizen Dr. Emine Ünal Evren, “Fakat ne yazık ki günümüzde tüketilen antibiyotiklerin en az yarısından fazlası uygun olmayan enfeksiyonlarda uygun olmayan dozlarda ve uygun olmayan sürelerde kullanılmaktadır. Bu da bizi halk sağlığı açısından çok ciddi bir tehdit olan antibiyotik direnci ile karşı karşıya bırakmaktadır.” dedi.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI BAKTERİLERE DİRENÇ KAZANDIRIR!
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Ünal Evren, “18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamasında antibiyotik kullanımı ile ilgili şunları kaydetti:

“Gereksiz kullanılan antibiyotikler, ortamında bulunan bakterilerin bu ilaçlara hızla uyum sağlamalarına ve direnç kazanmalarına sebeb olur. Ayrıca bakteriler dirence neden olan genetik yapıları farklı bakteri türlerine de aktarabilir, bu da antibiyotik direncinin tüm bakteriler arasında yaygınlaşmasına katkı sağlar.

Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar; özellikle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda ölümcül seyredebilir.

Antibiyotik direncinin önüne geçilmemesi durumunda, yakın gelecekte enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde mevcut ilaçlar tamamen etkisiz hale gelecektir.

Gelecek hepimizin geleceğidir. Antibiyotik direnciyle mücadelede; bu ilaçlarI reçeteleyen, satan, kullanan, üreten, pazarlayan ve bu süreçleri denetleyen herkes, her kurum taşıdığı sorumluluğun farkında olmalıdır.

VİRÜS KAYNAKLI ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİKLERİN YERİ YOKTUR
Antibiyotiklerin akılcı kullanımı öncelikle ve genel olarak her alanda (tarım, hayvancılık, veterinerlik, insanlarda) gereksiz antibiyotik kullanımı en aza indirmeyi ve bu sayede doğada bulunan antibiyotik miktarını kontrol altına almayı gerektirir.
Toplum genelinde antibiyotik kullanımının en sık nedenlerinden birisi olan üst solunum yolu enfeksiyonlarının %90 gibi büyük bir oranı virüslere bağlıdır. Bu hastalıklar genellikle kendiliğinden iyileşen bir klinik tabloya sebep olur. Virüslerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur. Antibiyotikler virüs hastalıklarının iyileşme sürecini hızlandırmayacağı gibi hastada dirençli bakterilerin seçilmesine ve daha sonra bunların hastada ya da hastayla temas eden kişilerde ciddi enfeksiyon hastalıklarına yol açmasına neden olabilir.

HEKİM REÇETE ETMEDİKÇE ASLA ANTİBİYOTİK KULLANILMAMALIDIR
Viral enfeksiyonların neden olduğu hastalık tablosu klinik olarak bakteriyel enfeksiyonlara benzerlik gösterdiği için hekimlerin tanı koyarken ulusal ve uluslararası tanı ve tedavi rehberlerine uyum göstermeleri hastaların da antibiyotik yazma konusunda hekimlere ısrarcı davranmamaları gerekmektedir.
Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü, halk sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkında farkındalık oluşturma amacıyla her yıl 18 Kasım’ da gerçekleştirilen bir halk sağlığı girişimidir.
Dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürelebilmesi için tek çare bu ilaçların akılcı kullanımıdır.

ÖYLEYSE ve MUTLAKA;

  • Antibiyotik kullanımı için kanıtlanmış bir enfeksiyon varlığı ve bu enfeksiyonun bakteriyel olup olmadığı sorgulanmalıdır.
  • Hekim reçete etmedikçe asla antibiyotik kullanılmamalıdır.
  • Tedavi, hekimin belirttiği süreden önce sonlandırılmamalıdır.
  • Özellikle nezle ya da grip gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığı unutulmamalıdır.
  • Kişi kullandığı antibiyotikten yarar görmüyorsa hekim haberdar edilmelidir.
  • Başkası için reçete edilmiş bir antibiyotik kullanılmamalıdır.
  • Ateşle seyreden her hastalığın bakteriyel enfeksiyon olmadığı bilinmeli ve antibiyotik alınca ateşin düşeceği algısından kurtulunmalıdır.“