Prof. Dr. Nilüfer GALİP ÇELİK

Specialist Subject & Interests

 • Special Subject: Child Health and Diseases

Education and Experience

 • 2015 Near East University (Paediatrics) Associate Professorship
 • 2011 Near East University (Paediatrics) Assistant Professorship
 • 2010 Ankara University (Paediatrics) Specialisation
 • 1999Famagusta Türk Maarif College
 • 1996 Famagusta Türk Maarif College
 • 1993 Gazi Primary Famagusta

Memberships

Membership of Scientific Societies:

 1. Cyprus Turkish Medical Association (National)
 2. Turkish National Society of Allergy and Clinical Immunology (National)
 3. Academy of Pediatric Allergy and Asthma (National)
 4. National Pediatric Society (National)
 5. Developmental Pediatric Society (National)
 6. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (International)

Scientific Studies

Speaches Made in Scientific Meetings:

 • 9th National Paediatric Allergy and Asthma Conference 23-26 April 2014, Kyrenia-TRNC-Education of Child with Asthma

PUBLICATIONS

A. Articles Published in İnternationally Reviewed Journals:

 1. Kendirli T., Çiftçi E., Ekim M., Galip N., Düzenli F., Özçakar ZB., Tapısız A., Uçar T., Tutar E., Güriz H., Atalay S., Acremoniumspp. Peritonitis in an Infant, Mycoses 2008; 51:455-457
 2. Özdemir, Çelik N.G.,Tapısız A., Akay B.N., Çiftçi E., İnce E., Doğru Ü. BaboonSyndromeInducedby Oral Antitussive-decongestant Agent in a Child TheTurkishJournal of Pediatrics 2010; 52: 659-661
 3. Cobanoglu N, Dalkan C, Galip N, Tekguc H, Uncu M, Bahceciler NN. Is calprotectin a marker of tobaccosmokerelatedinflammation?: a pilot study in children. InhalToxicol24, 486-491, (2012).
 4. Cobanoglu N, Galip N, Dalkan C, Comunoglu C, Bahceciler N. Rosai-Dorfmandiseasepresenting as mediastinallymphadenopathy: casereportandreview of theliterature. PaediatrInt Child Health, 2013 May;33(2):120-3.
 5. Bahçeciler N, Galip N.Comparingsubcutaneousandsublingualımmunotherapy : What do weknow? CurrentOpinion in AllergyandClinicalImmunology 2012 Dec;12(6):640-7.
 6. Cobanoğlu N, Galip N, Dalkan C, Bahçeciler NN. Leptin, gherelinandcalprotectin: inflammatorymarkers in childhoodasthma? Respir. Med. 2013 Sep 25;8(1):62
 7. Dalkan C, Galip N, Tekgüç H, Çobanoğlu, Bahceciler N. High prevalence of allergy in North Cypriotchildren. PaediatrInt Child Health. 2013Jul 23.
 8. Bahçeciler NN, Galip N, Çobanoğlu N. Multiallergen-specificimmunotherapy in polysensitizedpatients: wherearewe. 2013 Feb;5(2).
 9. Dalkan C, Sayili A, Galip N, Dirik E, Bahceciler N. Afebrileconvulsion: a rarecomplication of inactivatedhepatitis A vaccine in childhood.Minerva Pediatr. 2015 Mar;67(1):109-10.
 10. Cobanoglu N, Alicioglu B, Toker A, Galip N, Bassullu N, Dogusoy GB. Radiologicdiagnosis of a type-III pleuropulmonaryblastoma.JBR-BTR. 2014 Nov-Dec;97(6):353-5
 11. Bahceciler NN, BabayigitHocaoglu A, Galip N. “A milestone in housedust-mite-allergenimmunotherapy: thenewsublingual tablet S-524101 (actair).” ExpertRev Vaccines.;13(12):1427-38(2014).
 12. Galip N, Bahceciler N. Rareadverseeventsduetohousedust mite sublingualimmunotherapy in pediatricpractice: twocasereports.Immunotherapy. 2015 Oct 2

B.Proceedings that are presented in international scientific meetings and are published in their book of proceedings:

 1. Ergün H., Galip N., Özçakar ZB., Köse K., Altugan F., Yalçınkaya F., Ekim M., Control of Linear Height in Chronic Renal Failure Followed By Peritoneal Dialysis, The 12th Congress of the İnternational Society for Peritoneal Dialysis,20-24 June 2008,İstanbul, Türkiye
 2. Taçyıldız N., Yavuz G., Uçar T., Özyörük D., Galip N., Ünal E., Dinçaslan H., Atalay S., Çavdar A., Effect of Selenium on Anthracycline Related Cardiomyopathy in a Child with Ewing Sarcoma: Correlation with Pro-BNP Levels, First International Congress On Nutrition and Cancer, May 19-23 2008, Antalya, Türkiye
 3. Z. B. Özçakar, N. Galip, S. Fitöz, M. Ekim, F. Yalçınkaya, Vesicoureteral Reflux: A Single Center Experience, 43rd Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, 2-5 September 2009, University of Birmingham, United Kingdom.
 4. Galip N., Gök C., Karaaslan T., Ertem İ., Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi'nin Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) İşlevsellik,Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflaması (ICF-CY)'na Uyarlanması ve 0-5 yaş Arası Kronik Hastalığı Olan Çocukların Değerlendirilmesinde Geçerliliği. (Sözlü Sunum), Uluslararası Katılımlı 1. Gelişimsel Pediatri Kongresi, 7-9 Nisan 2011, Ankara
 5. Dalkan C, Galip N, Tekgüç H, Çobanoglu N, Bahçeciler N, High Prevalance of Allergy in North Cyprus, European Academy of AllergyandClinicalImmunologyCongress 2012, 16-20 June 2012, Geneva, Switzerland
 6. Galip N, Dalkan C, Çobanoglu N, Bahçeciler N, A casewithhypoimmunoglobulin M and High CD8+ T cells: an undefinedimmunologicalpresentation, European Academy of AllergyandClinicalImmunologyCongress 2012, 16-20 June 2012, Geneva, Switzerland
 7. Çobanoglu N, Galip N, Dalkan C, Tekgüç H, Bahçeciler N, Body massindexand serum leptinlevelsare not different in childrenwithasthma: a pilot study in children, European Academy of AllergyandClinicalImmunologyCongress 2012, 16-20 June 2012, Geneva,Switzerland
 8. Çobanoğlu N, Dalkan C, Galip N, Tekgüç H, Comunoğlu C, Bahçeciler N. Is Calprotectin a marker of tobaccosmokerelatedinflamation? A pilot study in children, EuropianRespiratorySocietyAnnualCongress 1-5 September 2012, Vienna, Austria
 9. Sayılı A, Dalkan C, Galip N,Sahaloglu O, Hepguler I, Bahceciler N, Cobanoglu N. Clinicalandlaboratoryfindings of lowerrespiratorytractinfections in pediatriccases. EuropeanRespiratorySocietyAnnualCongress 2013,7-11 September, Barcelona,Spain.
 10. Çobanoglu N, Galip N,Dalkan C, Tekgüç H, Bahçeciler N,Indoorexposuretotobaccosmokedeclineslungfunctions in childrenEuropean Academy of AllergyandClinicalImmunologyCongress 2012, 16-20 June 2012, Geneva,Switzerland
 11. Hocaoğlu AB., Galip N.,Sahaloğlu O., Arıkan C.,BahçecilerN.Characteristics of AllergicProctocolitis in EarlyInfancy. European Academy of AllergyandClinicalImmunologyCongress,11-15 June 2016,Vienna, Austria.
 12. Galip N, Murat Uncu M, Dalkan C, HocaoğluAB, BahçecilerN. Relation between Word Blood 25(OH) Vitamin D Level andtheAllergicDiseases in the First Year of Life.European Academy of AllergyandClinicalImmunologyCongress, 11-15 June 2016,Vienna, Austria.

C. Books or Chapters Written on an International Level:

 1. Bahceciler N and Galip N “Allergic Rhinitis:Symptoms”, Current Approaches to Allergic Rhinitis ,Future Meidcine, ed. Cristoforo Incorvaia,Chapter 1, Page 6-14, London,UK, 2014 (doi: 10.2217/9781780844657) eISBN (PDF): 978-1-78084-465-7

D. Articles Published in Nationaly Reviewed Journals:

 1. GalipN., Kendirli T., İnce E.,Günay F.,Tapısız A.,GüçerŞ.,Doğru Ü. Stafilokoksik haşlanmış deri sendromu: Olgu sunumu A case of staphylococcalscalded skin syndrome,Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi - Journal of theTurkishSociety of IntensiveCare 2009;7(2):96-99
 2. Akman İ., Galip N., PretermdeGerminalMatriksİntraventriküler Kanama, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi,2011;74/2:43-46
 3. Galip N., Hocaooğlu AB., Besin Allerjilerinde Tedavi; Diyetin Düzenlenmesi ve Tolerans Kontrolü Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2016;12(1):66-72
 4. Galip N., Babayiğit A. Gastrointestinal sistemin alerjik hastalıkları Klinik Tıp Pediatri Dergisi Cilt 9/2 Kongre Özel Sayısı

E. Proceedings that are presented in national scientific meetings and are published in their book of proceedings:

 1. Galip N., Günay F., Kendirli T., Tapısız A., Şafak G., Erdal İ., Ülker D., Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromlu Bir Olgu, 51. Milli Pediatri Kongresi, 07-11 Kasım 2007, KKTC
 2. Şıklar Z., Öçal G., Berberoğlu M., Galip N., Bilir P., Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiPediatrikEndokrinolojiBilimDalındaİzlenenDiyabetliOlgularınBulguları, DiyabetveTeknolojikGelişmeler Sempozyumu,21-22 Kasım 2008, Kuşadası
 3. Tanyıldız M., Özdemir H., Tapısız A., Galip N., Çiftçi E., Kendirli T., İnce E., Doğru Ü., StafilokoksikHaşlanmış Deri: ÜçOlgununSunumu, 6. UlusalÇocukEnfeksiyonHastalıklarıKongresi, 20-22 M ayıs 2009, Ankara
 4. Özdemir H., Şimşek G., Karbuz A., Çelik N., Yılmaz A., Aksoy E., Teber S., Güriz H., Aysev D., Fitöz S., Çiftçi E., İnce E., Deda G., Doğru Ü., DemiyelinizanHastalığıTaklit Eden Nörobruselloz, 46. TürkPediatriKongresi, 18-22 Mayıs 2010, Çeşme
 5. Pekpak E., Özdemir H., Galip N., Tapısız A., Karbuz A., Akay B., Çiftçi E., İnce E., Doğru Ü. Antitüssif-DekonjestanKullanımınaBağlıGelişen Baboon Sendromu, 46. TürkPediatriKongresi, 18-22 Mayıs 2010, Çeşme
 6. Galip N.,Dalkan C., Tekgüç H., Bahçeciler N., Çobanoğlu N., ÇocuklardaÇevreselSigaraDumanıMaruziyetiileAllerjikHastalıklarınveSolunumFonksiyonlarınınİlişkisi,AllerjikHastalıklarveKlinikİmmunolojidetedaviSempozyumu 2011, 1-4 Kasım 2011,Antalya
 7. Dalkan C., Tekgüç H., Galip N.,Bahçeciler N., Çobanoğlu N., KKTC'deYüksekAllerjiPrevalansı, AllerjikHastalıklarveKlinikİmmunolojidetedaviSempozyumu 2011, 1-4 Kasım 2011,Antalya
 8. Çobanoğlu N.,Bahçeciler N.,Çomunoğlu C., Galip N.,Dalkan C., Tekgüç H., SıkDeğişkenİmmunYetmezlikleBirlikteGörülenRosai-DorfmanHastalığı, AllerjikHastalıklarveKlinikİmmunolojidetedaviSempozyumu 2011, 1-4 Kasım 2011,Antalya
 9. Galip, N., O. Sahaloglu, C. Dalkan, B. Sanlidag, A. BabayiğitHocaoğlu,N. Bahçeciler. “Prenatal D vitaminidüzeyiallerjikhastalıklarakarşıkoruyucu mu? ProspektifBebekKohortu”. XXI. UlusalAlerjiveKlinikİmmunolojiKongresi, P-102, Bodrum, 25-29 Ekim 2014.
 10. Galip, N., C. Dalkan, B. Sanlidag, O. Sahaloglu, A. BabayiğitHocaoğlu, N. Bahçeciler. “EvTozu Sublingual immunoterapiSırasındaGelişen Nadir Bir Yan Etki” XXI. UlusalAlerjiveKlinikİmmunolojiKongresi, P-202, Bodrum, 25-29 Ekim 2014.
 11. Şahaloğlu, Ö., N. Galip, A. Babayiğit, N.Bahçeciler, Ç. Arıkan.”Anne SütüileBeslenenSütÇocuklarındaAllerjikproktokolit: İnekSütüDışındakiProteinleriDahaFazlaCiddiye mi AlmamızGerekiyor?” 8. UlusalCocukAlerji, AstimveSolunumYoluHastaliklariKongresi, P-24 ; Kıbrıs, 23-26 Nisan 2014
 12. Galip, N., Ö. Şahaloğlu, B. Şanlıdağ, C. Dalkan, M. Uncu, A. BabayiğitHocaoğlu, N.Bahçeciler. “TekrarlayanHışıltıEtyolojisinde IG G3 Eksikliği” 8. UlusalCocukAlerji, AstimveSolunumYoluHastaliklariKongresi, P-68 ; Kıbrıs, 23-26 Nisan 2014.
 13. Dalkan C, Uncu M, Galip N, Yaycı E, Bahceciler N, Akman İ. GestasyonelDiabetiolanannelerdendoğanyenidoğanlarınkordkanıosteokalsin, leptin ve TNF alfa düzeylerininkarşılaştırılması. 22. UlusalNeonatolojiKongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya
 14. Galip N., Hocaoğlu A. Bahçeciler N.Çocukluk Çağında Besin Alerjileri: Kuzey Kıbrıs, Yakın Doğu Üniversitesi Deneyimi. 10. Ulusal Çocuk Alerji Astım Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Sapanca
 15. Galip N., Dalkan C., Teralı A., Ülgenalp A, Bahçeciler N, Kavukçu S.KıbrısTürkPopulasyonunda MEFV gen mutasyonlarınınprevalansı. PediatriUzmanlıkAkademisiDerneğiKongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2015, Antalya

F.Other Publications

G. Dedications:

 • 74 in total