İdrarda Görülen Kanama Mesane Kanserinin Habercisi Olabilir


Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin, Dünya Genelinde Her Yıl 430 Bin Kişinin Tanı Aldığı Mesane Kanserinin En Önemli Bulgusunun İdrarda Kanama Olduğunu Söyledi.  Kanama Görüldüğü Takdirde Zaman Kaybedilmeden Üroloji Uzmanına Başvurmanın Önemine Değinen Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin, Erken Tanıda Tedavi Şansının Oldukça Yüksek Olduğunu Kaydetti.

 Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin:  “Mesane Kanseri Kadınlarda Daha Ölümcül Seyrediyor.”
Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin mesane kanserinin, böbreklerde oluşan idrarın toplandığı ve işeme gerçekleşinceye kadar depolandığı kese şeklinde bir organ olan mesanenin, içini kaplayan zarımsı dokunun kanserleşmesi sonucu geliştiğini belirtti.

Mesane kanserinin gelişmiş ülkelerde daha sık görüldüğünü ve dünya genelinde her yıl yaklaşık 430 bin kişinin mesane kanseri tanısı aldığını, 165 bin kişinin ise mesane kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydeden Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin, mesane kanserinin erkeklerde daha sık görülmekle birlikte kadınlarda daha ölümcül seyrettiğini de sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin: “Tütün Kullanımı, Mesane Kanserine Yakalanma Riskini 6-7 Kat Arttırıyor.”
Mesane kanserine yakalanma sıklığını artıran en önemli faktörün tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı olduğunu belirten Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin, mesane kanseri hastalarının yarısının yaşamlarının bir döneminde tütün kullanmış ya da hali hazırda kullanmakta olan kişiler olduğunu ve tütün kullanımının mesane kanserine yakalanma riskini 6-7 kata kadar arttırabildiğini kaydetti.

“Tütün kullanımının bırakılması ile mesane kanseri riski yavaş da olsa azalmaya başlamaktadır.  Kronik bir kullanıcının taşıdığı riskin hiç kullanmamış bir kişideki risk düzeyine düşmesi ise 10 yıl gibi bir sürede gerçekleşmektedir.” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin, ilave olarak metal ve petrol ürünlerinin üretildiği ya da işlendiği tesislerde çalışan bireylerin, kanserojenik kimyasal maddelere maruz kalması nedeniyle, mesane kanseri açısından risk grubunda olduklarını da sözlerine ekledi.

Mesane Kanseri Belirtileri ve Tanı Yöntemleri
Hastalığın belirtileri ile ilgili bilgiler de veren Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin: “Mesane kanserinin en sık görülen belirtisi idrarda kanamadır.  Bu kanama gözle görülebilecek miktarda ya da mikroskopik olabilir.  Ancak hastaların %70-90'ı idrarda gözle görülen kanama sorunu ile bizlere başvurmaktadır.  İdrardaki kanamanın ağrısız ve pıhtılı olması mesane kanseri açısından özellikle şüphe uyandırmalıdır.  Hastada kanama 1 kez olup daha sonra uzun süre tekrarlamasa da hasta mutlaka detaylı olarak değerlendirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Bu değerlendirme için MRI, bilgisayarlı tomografi gibi gelişmiş teknolojiler dahil hiçbir görüntüleme yönteminin yeterli olmadığını kaydeden Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin, doğru değerlendirme için mutlaka bilgisayarlı tomografi ile birlikte mesane içinin görülmesine olanak sağlayan sistoskopi uygulanması gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin, benzer şekilde nedeni açıklanamayan mikroskopik kanamaya sahip hastaların da sistoskopi ile değerlendirilmesi gerektiğini ancak bu hastalarda böbreklerin tomografiye gerek olmadan ultrasonografi ile incelenebileceğini kaydetti.

Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin: “Tedavi Yöntemi Kanserin Evresine ve Derecesine Göre Değişiklik Gösteriyor.”
Sistoskopi işlemi sırasında tümör görüldüğünde dışarı alındığını ve patolojik incelemeye gönderildiğini belirten Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin, tedavi yönteminin kanserin evresine ve derecesine göre değişiklik gösterdiğini ifade ettiği açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Kanser mesane kasına ilerlememiş ise tekrarlayan sistoskopiler ile takip edilmekte ve gerektiğinde mesane içine bir çeşit verem aşısı olan BCG ya da kemoterapi verilmektedir. Kanserin mesane kasına ulaştığı vakalarda ise ya ameliyat uygulanmakta ya da kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri bir arada kullanılmaktadır.  Uzak yayılımı (metastaz) olan mesane kanserlerinde ise tedavi kemoterapi yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.”

Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin: “İdrarda Kanama Görüldüğü Takdirde Hiç Zaman Kaybetmeden Üroloji Uzmanına Başvurun.”
Çoğunlukla kas içine ilerlememiş erken evrede tanı alan mesane kanserlerinin tam tedavi şansının yüksek olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin, kas içine ilerlemiş tümörlerde tam iyileşme şansının azaldığını, metastatik vakalarda ise tamamen ortadan kalktığını belirtti.  Mesane kanserinin ilk ve çoğu zaman tek bulgusunun idrarda kanama olduğunu, kanama görüldüğü durumda zaman kaybetmeden bir üroloji uzmanının görüşünün alınması gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin, idrarda kanamanın bir kez görülmesinin yeterli ve önemli olduğunu, çok uzun süre tekrarlamamasının bile mevcut riski azaltmadığını kaydetti.