Hasta Merkezli İlişkilerde Tüm Tarafların Erdemli Davranması Gerekmektedir

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Hasta Hakları ve Hasta Danışmanları Sorumlusu Ayşegül Dipdere ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’ hakkında bir açıklama yaptı:

“ Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ‘Toplum sağlığına verdiği önemi, tıp ve insanlık değerlerine duyduğu bağlılığı, hizmet ve yönetim kalitesine yansıtarak, üstün sağlık hizmetleri sunmayı kendine görev ve sorumluluk edinmiştir.

Hasta merkezli ilişkilerde tüm tarafların erdemli davranması gerekmektedir. Sağlık çalışanının hastalarla olan ilişkileri hasta haklarına tüm ilkelerine uygun olmalıdır.

Hasta memnuniyeti genel anlamda verilen hizmetin hastanın beklentilerini karşılamasıdır. Yeterince bilgilendirilen, değer verilen, kendini evindeymiş gibi hisseden hastalar hem almış oldukları tedavi ve bakıma hem de bu hizmeti veren sağlık ekibine daha çok güven duymaktadır.

Biz Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi hastanesi olarak hasta memnuniyetini sağlık hizmetlerinin bir sonucu ve hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak kabul etmekteyiz.

Hastanemizde tetkik, tedavi ve bakım amacıyla bulunan hastaların ve hasta yakınlarının hastanede hizmet gördükleri süre içinde sahip oldukları haklar ve sorumluluklar;

 • Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
 • Saygı ve İtibar Görme Hakkı
 • Mahremiyet Hakkı
 • Kimliği Bilme Hakkı
 • Bilgi Edinme Hakkı
 • Haberleşme Hakkı
 • Hastadan Rıza Alınması Hakkı
 • Konsültasyon Hakkı
 • Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı
 • Tetkik ve Tedavi Bedelleri
 • Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı
 • Hasta Şikayetleri Hakkı
 • Hastane Kural ve Uygulamalarını Bilme Hakkı
 • Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

Bu doğrultuda Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak hastalarımız ve yakınlarının hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme sorumluluğumuz vardır.

Amacımız herkesin insan onuruna yakışır şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanması, hak ihlallerinden korunması için hasta hakları uygulamalarını planlayıp hayata geçirerek, sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunulmasına katkı sağlamaktır. “

2019-12-26T15:57:43+03:00
© Copyright 2020 | Near East Technology