Uzm. Dr. Hasan ŞAFAKOĞULLARI
Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi
İlgili Haberler

Uzmanlık Alanları

 • Uzmanlık Alanı: Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi

Eğitimler ve Deneyimler

Eğitim

 • 1980–1983; Lise Lefkoşa, Türk Lisesi
 • 1983–1989; Tıp Fakültesi, İstanbul University Medical Faculty
 • 1990 -1993; Tıp Mesleği, Haydarpaşa Numune Hospital

Deneyim

 • 1994-1999; KBB Uzmanı, Hayat Hastahanesi - İstanbul Beşyüzevler
 • 1999-2000; KBB Uzmanı, Sadık Ahmet Hastahanesi- İstanbul Küçükçekmece
 • 2000-2001; KBB Uzmanı, Gelişim Hastahanesi- İstanbulYenibosna
 • 2001-2006; KBB Uzmanı, Hayat Hastahanesi - İstanbul Beşyüzevler
 • 2006–2023; KBB Uzmanı, Cengiz Topel Hastanesi – Yeşilyurt Kıbrıs
 • 2017-Günümüz; Yakın Doğu Üniveritesi Hastanesi
 • 2023-Günümüz; Dr. Suat Günsel Girne Ünversitesi Hastanesi

Bilimsel Çalışmalar

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 1. Yalcinozan ET, Kösemihal E, Aksit MA, Tinazli R, Safakogullari H, Kazikdas KC, Safak MA.Does intratympanic xylitol administration have ototoxic effects in a mouse ear model?.International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 115 (2018) 71–76. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2018.09.023
 2. Safakogullari H, Yalcinozan ET, Tinazli R, Kazikdas KCi Safak MA. Extrusion of Alloplastic Septal Silicone Implant: 25 Years After Rhinoplasty.Journal of Craniofacial Surgery. 30(5):e464-e465, Temmuz/Ağustos 2019.DOI:10.1097/SCS.0000000000005551
 3. Kazikdas KÇ, Yalcinozan ET, Tinazli R, Safakogullari,H, Safak MA.Vocal Fold Hemangioma.Int J Pediatr Otorhinolaryngol.Ear, Nose & Throat Journal
  2019, Vol.98(5) 257–258 DOI:10.1177/
 4. Kazıkdaş KÇ, Yalçınozan ET, Tınazlı R, Şafakoğulları H, Sancar N. Open Access Publishing in Otorhinolaryngology:An Emerging Trend among Turkish Scientists?.Cyprus J MedSci 2018; 3:164-167)DOI:10.5152/cjms.2018.634

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • SOFİA 2017
 • 18-21 Mayıs 2017.XIX –th Annual Meeting of The Union of Bulgarian Ophtalmologists.
 • XV-th Congress of The Black Sea Ophtalmological Society
 • 12.30-12.40
 • 45.Sözel bildiri
 • E.Dulger
 • M.A.Safak
 • H.Safakogullari

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim
  Bölüm:Mastoidectomy Sayfa::199-206

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 1. Şafakoğulları H, Müderiszade M ,Tınazlı R, Kazıkdaş KÇ… “Sol submandibüler bölgeden gelişen 17 yıllık juvenil pleomorfik adenom.”ENTcase 2018; 4(1), 6-12
 2. Tınazlı R, Yalçınozan ET, Şafakoğulları H, Kazıkdaş KÇ, Şafak MA.“Tek taraflı idiopatik geçici izole hipoglossal sinir felci”.ENTcase, Yayın kabul tarihi:05.07.2018

Oral and Poster Presentational (Uluslararası ve Ulusal Toplantılar)

 1. E.Dulger,M.A.Safak,H.Safakogullari.18-21 may 2017 xıx –thannualmeeting of theunion of bulgarian ophtalmologist, xv-thcongress of blacksea ophtalmologicalsociety 45. sunum
 2. YalçınozanET,TinazlıR,ŞafakoğullarıH,Şafak MA.Nadir Görülen konka kaynaklı Burun Tıkanıklığı :Pnömatize Alt Konka ‘’38.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi’’26-30 Ekim 2016,Antalya
 3. TinazlıR,YalçınozanET,ŞafakoğullarıH,ŞafakMA.İnvertedPaplillomaSekonderPott!sPuffy Tümörü’’38.Türk Ulusal KBB BBC Kongesi’’26-30 Ekim 2016,Antalya
 4. ŞafakoğullarıH,Yalçınozan ET,Tinazlı,R,KazıkdaşKÇ,Şafak MA.T1a LarengealGlottikSquamözhüçreli Kanserde Lenf Nodu Tutulumu ‘’9.Ulusal Larengoloji Kongresi’’28-29 Nisan 2017,Eskişehir
 5. TinazlıR,YalçınozanET,Şafakoğulları,H,KazikdaşKÇ,ŞafakMA.İzolegeçiçihipoglossial sinir felçi’’39.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi’’8-12 Kasım 2017,Antalya
 6. YalçınozanET,KösemihalE,AkşitMA,TinazlıR,ŞafakoğullarıH,KazikdaşKÇ,ŞafakMA.İntratimpanik xylitol uyğulamasının fare kulağı modelinde ototoksik etkileri’’39.Türk Ulusal KKK BBC Kongresi’’8-12 Kasım 2017,Antalya

Field of Speciality

 • Rhinoplasty
 • Treatment of prominent ear (bat ear) conditions
 • Eyelid aesthetics (blepharoplasty)
 • Tonsil and adenoid treatment and surgery
 • Treatment and surgery for ear diseases
 • Diagnosis and surgical treatment of salivary gland diseases
 • Treatment and surgery for breathing problems and sleep apnea
 • Treatment and surgery for sinusitis
 • Treatment and surgery for voice disorders
 • Diagnosis and surgery for neck masses
 • Early diagnosis and treatment of head and neck cancers
 • Diagnosis and treatment of hearing problems in newborns and adults
 • Diagnosis and treatment of dizziness