Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal BODAMYALIZADE
Deri ve Zührevi Hastalıklar

Uzmanlık Alanları

 • Uzmanlık Alanı: Deri ve Zührevi Hastalıklar

Eğitimler ve Deneyimler

 • 2007-2011; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doktora / Uzmanlık
 • 1998-2007; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yüksek Lisans
 • 1996-1998; Kültür Fen Lisesi
 • 1992-1996; Kültür Koleji
 • 1987-1992; F.M.V. Ayazağa Işık Lisesi

Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel Toplantılarda Yapılan Konuşmalar:
Atıf Taşpınar Dermatoloji Günleri
“Bir yaşında bir olguda Lepra: Olgu Sunumu”

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Gıant Keratoacanthoma Type Low Grade Squamous Cell Carcınoma Of The Upper Lıp: Response To Intralesıonal Interferon Alpha-2b” ” Journal Of Dermatologicaltreatment, August 2011, Vol. 22, No. 4 : Pages 239-240.
 2. “Infantıle Lepromatous Leprosy Wıth Vulvar Localızatıon” Turkishjournal Of Pediatrics” 2011; Volume 53, İssue:2.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Evaluation Of Contact Sensitivity to Cosmetics in Patients with Face Contact Dermatitis-AAD.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. “Büllöz Pemfigoidli Hastalarda 10 Yıllık Gözlem (10-Year Observatıon Of Bullous Pemphıgoıd Patıents)” Turkderm 2010, Vol.44,2:61-64.
 2. "Girişimsel Dermatolojide Koruyucu Hekimlik" (Preventivemedicineforınvasivedermatology). Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2010;3(2):112-5.
 3. "Yüze Uygulanan Estetik Cerrahi Girişimlerin Öncesinde Ve Sonrasında Cilt Bakımı" (Skin Carebeforeandafterplasticsurgery Of Theface). Turkiye Klinikleri J Cosmdermatol-Special Topics 2008;1(4):1-5.
 4. "Botulinum Toksin Kullanımında Kontrendikasyonlar Ve Komplikasyonlar" (Contraindicationsandcomplications İn Theuse Of Botulinumtoxin)Turkiye Klinikleri J Cosmdermatol-Special Topics 2011;4(3):42-6

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 1. KaposiSarkomlu Hastalarda 10 Yıllık Gözlem. Seher Bostancı, Pelin Koçyşğit Müştak, Bengü Nisa Akay, PertevniyalBodamyalı