Doç. Dr. Pınar GELENER
Nöroloji

Uzmanlık Alanları

 • Uzmanlık Alanı : Nöroloji

Eğitimler ve Deneyimler

 • 2008-2012; Ankara Eğitim Ataştırma Hastanesi, Doktora / Uzmanlık
 • 2001-2008; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yüksek Lisans
 • 1999-2000; Türk Maarif Koleji
 • 1996 -1998; Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu
 • 1990-1995; Akdoğan İlkokulu

Bilimsel Çalışmalar

YAYINLAR

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Gelener P, Gorgulu U, Kutlu G, Ucler S, Inan LE. Serotonin syndrome due to duloxetine. Clin Neuropharmacol. 2011 May-Jun; 34(3):127-8.
 • Akpinar SH, Gelener P, Kaymakamzade B. Complications of Endovascular Treatment in Acute Stroke Patients: Results from a Tertiary Referral Center. EJMINT. 2014.
 • Gelener P, Ergun U. Dropped head syndrome as an initial symptom of amyotrophic lateral sclerosis. European Geriatric Medicine 2017; 4 (8), 344-345
 • Gelener P, Akpınar SH. Unruptured aneurysm producing thunderclap headache treated with endovascular coil embolization Ağrı-The Journal of The Turkish Society of Algology 2017;
 • Akpınar S, Gelener P, Yilmaz G. Aetiologies of internal carotid artery pseudo-occlusions in acute stroke patients: what neurointerventionalists can expect. British journal of radiology 2017; 90 (1070), 20160352.
 • Gelener P. Turtle Headache: A Case Report and Approach To Hypnic Headaches Cyprus Journal of Medical Sciences 2017; 2 (2), 46-46.
 • Gelener P. Transient global amnesia induced by sildenafil. European Geriatric Medicine 2017; 8 (4), 287-288.
 • Akpınar S, Gelener P. Endovascular treatment of acute tandem occlusion strokes and stenting first experience. Journal of Clinical Neuroscience 2018; 47, 328-331.
 • Gelener P, Akpınar S. Unruptured aneurysm producing thunderclap headache treated with endovascular coil embolization. Agri 2018;30(3):146–149 doi: 10.5505/agri.2017.78045
 • Diker S, Gelener P,  Mut S, Kemal H. A case with classical triad of Andersen Tawil Sydrome and KCNJ2: c, 919A> G mutation. NEUROLOGICAL SCIENCES AND NEUROPHYSIOLOGY 35 (3), 151-153.

 • Gelener P, Akpinar S. Restoration of a stent-assisted thrombectomy-related middle cerebral artery stenosis: a case with 3 years’ follow-up
  . Neurol Sci Neurophysiol (basım aşamasında) DOI: 10.5152/NSN.2019.11669
 • Gelener P, Ergüven L, Akpınar SH. Contralateral stent-assisted thrombectomy via fenestrated anterior communicating artery in acute tandem middle cerebral artery occlusion: a case report (yayın aşamasında) DOI 10.5505/tbdhd.2019.22599
 • Gelener P. Akpinar S. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in a Thalassemia Minor Woman after in vitro Fertilization. (yayın aşamasında) Bezmialem Science 2019;7(2):164-6 .DOI: 10.14235/bas.galenos.2018.2460
 • N Ince, P Gelener, HT Besler. Does Mediterranean Diet Correlate with Cognitive Performance Among Elderly? A Cross-sectional Study From Cyprus Progress in Nutrition 22 (yayın aşamasında) DOI: 10.23751/pn.v22i1.7801

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Gelener P, Üçler S, Coşkun Ö, Altiparmak EU, İnan LE. Optic Coherence Tomography for Optic disc and Clinical Evaluation in Idiopathic Intracranial Hypertension. World Neurology Congress, Vienna, October 2013, Journal of the Neurological Sciences 2013;333:509.
 2. Ergün U, Gelener P, Kutlu G, İnan LE. EEG changes in dalfampridine treatment. European Academy of Neurology, İstanbul May 2014, European Journal of Neurology 2014;21:507(20173).
 3. Akpinar SH, Kaymakamzade B, Gelener P. Complications of Endovascular Treatment in Acute Stroke Patients: Results from a Tertiary Referral Center. World Stroke Congress, İstanbul, 2014. International Journal of Stroke 2014;(9)88.
 4. Gelener P, Üçler S, Coşkun Ö, İnan LE. Different Type of Headache Syndromes in Patients with Idiopathic Intracranial Hypertension (IIH). European Academy of Neurology, Berlin June 2015. European Journal of Neurology 2015;22;132.
 5. Gelener P, Akpinar S. Internal carotid pseudo-occlusion in acute stroke patients.European Academy of Neurology, Kopenhag June 2016, European Journal of Neurology 2016;23(137)11053.
 6. Aksoy D, Gelener P, İncirli S. Diffuse. Large B-cell Lymphoma of the Central nervous system in Mycophenolate Mofetil treated patient with lupus nephritis. European Academy of Neurology, Copenhagen, June 2016, European Journal of Neurology 2016;23:215;11222.
 7. Gelener P, Akpınar S. Endovascular treatment of acute tandem occlusion strokes. World Stroke Congress, Haydarabad, October 2016. International Journal of Stroke 2016;11(3)173.
 8. Akpınar S, Gelener P. Is the time limit valid for acute stroke treatment of the patients with dilated cardiomyopathy?European Stroke Organisation Conference (ESOC) Prague  2017. European Stroke Journal 2017;2:98–476.
 9. Akpınar S, Gelener P. Emergency endovascular treatment of acute extracranial internal carotid dissections presenting with stroke. European Stroke Congress, Athens, May 2018. Cerebrovascular Diseases 2018;45(1):1-485.
 10. Gelener P, Yıldız F. The awareness level of obstructive sleep apnea syndrome among the primary care medical staff. Türk Toraks Derneği Uluslarası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Antalya 2019. Turk Thorac J 2019; 20: 412-412)DOI: 10.5152/TurkThoracJ.2019.412
 11. P Gelener, S Diker, MC Ergoren, K Terali, AN Basak, E Tan. A combined clinical and computational approach to understand the SOD1A4T-mediated pathogenesis of rapidly progressive familial amyotrophic lateral sclerosis. Eu. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2019; 26, 827-827.2019
 12. P Gelener, F Yildiz .The awareness level of obstructive sleep apnea syndrome among the primary care medical staff. European. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 2019; 26, 544-544.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 1. Endotrakeal entübasyon sonrası geç dönem hipoglossal sinir felci: Olgu Sunumu. Pınar Gelener, Ufuk Ergün, Suzan Ufuk Yalınkaya, Levent Ertuğul İnan. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya,2011.
 2. Serebral venöz trombozlu hastalarda semptom ve etyolojik sebeplerin retrospektif incelenmesi. Özcan Kocatürk, Özlem Coşkun, Ruhsen Öcal, Pınar Gelener, Suzan Kurtulmuş, Seçil Özkan, Levent Ertuğrul İnan. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya 2011.
 3. Helikobakter pilori enfeksiyonu, migren ve gerilim tip başağrısı. Özlem Coşkun, Pınar Gelener, Leyla Çavdar, Ruhsel Öcal, Seçil Özkan, Suzan Bindal, Levent Ertuğrul İnan. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya,2011.
 4. İdiyopatik intrakranial hipertansiyon hastalarının optik koherens tomografi ile takibi. Pınar Gelener, Serap Üçler, Özlem Coşkun, Emrah U. Altıparmak, Levent E.İnan. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya 2012.
 5. Akut demiyelinizan nöropati ve multipl skleroz birlikteliği-olgu sunumu.Ufuk Ergün, Pınar Gelener, Suzan ufuk Yalınkaya, Levent İnan. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi.Antalya 2013.
 6. Kronik küme başağrısı olgusunda büyük oksipital sinir blokajı yanıtları. Pınar Gelener. 10. Başağrısı Kış Okulu.İstanbul 2014.
 7. Düşük baş sendromu olan bir olgu. Pınar Gelener, Ufuk Ergün. 30. Ulusal nörofizyoloji eeg-emg kongresi.Antalya 2014.
 8. İnfektif endokardite bağlı santral sinir sistemi septik embolisi olgu sunumu. Duygu Aksoy, Pınar Gelener, Umut Özgünalp. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya 2014.
 9. Akut küme başağrısında büyük oksipital sinir blokajı: Bir olgu sunumu. Pınar Gelener, Başağrısı Kış Okulu, İstanbul 2015.
 10. Karpal Tünel sendromu gereğinden fazla elektronöromiyografi mi istiyoruz. Ferda Selçuk, Sıla Usar İncirli, Eylem Barbin, Pınar Gelener, Cemaliye Lordoğlu, Duygu Aksoy. 51. Nöroloji Kongresi. Antalya 2015.
 11. Lupus nefritinde mikofenolat mofetil kullanımıyla ilişkili olabilecek santral sinir sistemi lenfoması olgusu. Duygu Aksoy, Pınar Gelener, Ferda Selçuk, Sıla Usar İncirli. 51. Nöroloji Kongresi. Antalya 2015.
 12. Gökgürültüsü başağrısı ile prezente olan kanamamış posterior komunikan arter anevrizması. Pınar Gelener, Süha Akpınar.12. Başağrısı Kış Okulu. İstanbul.2016.
 13. Gebelikle ilişkili reverzibl posterior ensefalopati sendromu: iki olgu. Pınar Gelener, Süha Akpınar. 7. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi. Kıbrıs.2016.
 14. Tandem oklüzyonla seyreden akut iskemik inme hastalarında endovasküler tedavi. Pınar Gelener, Süha Akpınar. 7. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi. Kıbrıs.2016.

F. Diğer Yayınlar

G. Atıflar:

 • Alıntılanma sayısı:22