Eklem Sertliği (Kontraktürler)

Bir eklemin hareketlerinin bir veya birden fazla yöne olmak üzere doğuştan veya sonradan olma nedenlerle kısıtlanması de¬mektir. Doğuştan olanlar genellikle birden fazla eklemde olurlar. Sonradan olma eklem sertliklerinin birçok nedeni vardır.

Ciddi cilt yaralamaları ve yanıklardan sonra, romatizmal has¬talıklar, kireçlenmeler, eklem ve ekleme komşu bölgelerin iltihabi hastalıkları ve ekleme yönelik darbeleri takiben ve özellikle kırık, çıkık veya başka nedenlere bağlı olarak yapılan eklem ameliyatla¬rını takiben eklemlerin alçıya alınması ve hareketsiz kalması ile eklemlerde sertlikler gelişmektedir. Bazen de değişik nedenlere bağlı olarak gelişen felçlerden sonra felçli kol ve bacaklarda ek-lem sertlikleri gelişebilmektedir.