Dijital Anjiografi


Tek çekimde tüm kalp damarlarını görüntüleyebilen ve düşük doz radyasyonla 360 derece görüntüleme imkanı sağlayan Biplan çift tüp ve çift dedektörlü Dijital Anjiyografi (DSA) ile radyolojik ve kardiyolojik çekimler yapılmaktadır. Dijital anjiyografi bunun yanı sıra özellikle inme ve anevrizma tedavisi gibi nörovasküler girişimsel işlemler için ideal bir ortam yaratılmasına zemin hazırlamaktadır. Hastalar bu uygulamalar sırasında çok az X ışını ve ilaç verilerek değerlendirilebilmektedir. Cihazın sahip olduğu üstün teknolojik özellik sayesinde, en ince damarlara ait detaylar bile görünür hale gelmektedir. Elde edilen 3 boyutlu görüntüler hastalığın tanı ve tedavisinin planlanmasında yol gösterici niteliktedir.