Tomosentezli Dijital Mamografi


Meme görüntülemesinde yeni bir teknoloji olan Tomosentezli Dijital Mamografi artık meme hastalıklarının tanısında ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır. Klasik mamografiden farklı olarak daha düşük radyasyon dozu ve daha ince kesit kullanılmakta, inceleme süresini kısalmakta ve çekimden hemen süperopozisyonu engelleyen yeni kesitler oluşturulabilmektedir. Aynı zamanda yüksek kontrast çözünürlüğü sayesinde mikrokalsifikasyon ve küçük lezyonlar daha kolay ayırt edilerek, meme dokusunun değerlendirilmesi kolaylaşmaktadır.