Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 0-18 yaş aralığındaki en değerli varlıklarınız, çocuklarınızı güvenle teslim edebileceğiniz deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir. Genel pediatri polikliniği bebek ve çocuklara yönelik her türlü tetkik ve tedavinin yanında sağlam çocuk takibi ve aşılama hizmetlerini sunmaktadır.

Sağlam Çocuk Takibi
Sağlam çocuk izlemi, sadece sağlıklı çocuklara verilmesi gereken bir hizmet değil, tüm çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlendiği, sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği, aşı ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu bir çocuk sağlığı izlemi hizmetidir. Çocuğun her açıdan sağlıklı büyümesinin sağlanması; motor, duygusal ve entelektüel gelişmesini engelleyecek sorunların fark edilerek önlenmeye çalışılması, ailenin beslenme, kazalar, çocuk bakımı gibi konularda eğitimi sağlam çocuk takibinin kapsamı içerisindedir.

İzlem sıklığı; doğumda, doğum sonrası ilk 48 saat içinde, 15. günde, 1., 2., 3., 4. aylarda ayda bir kez 6., 9. ve 12. aylarda üç ayda bir kez, 1-3 yaş arası altı ayda bir kez, 3-6 yaş arası yılda bir kez olarak düzenlenmektedir.

Aşılama
Aşı, bireyleri enfeksiyonlardan ve enfeksiyonların etkilerinden koruyabilen, sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanan ölü veya zayıflatılmış mikroorganizma veya içeriklerini barındıran biyolojik ürünlerdir.

Aktif enfeksiyonların yol açtığı morbidite (sakatlık) ve hatta mortalite (ölüm riski) nedeni ile tüm toplumun enfeksiyonla karşılaşmadan önce bağışıklanması büyük önem taşımaktadır. Gebelik sırasında plasental yol ile anneden bebeğe geçen antikorlar bazı enfeksiyöz hastalıklara karşı belli süreyle koruma sağlayabilmektedir. Ancak, özellikle sütçocukluğu döneminde plasental yol ile geçen antikorların tükenmeye başlaması ile birlikte aşılamanın önemi daha da artmaktadır. Difteri, tetanoz, boğmaca, polio günümüzde sık görülmemekle birlikte özellikle süt çocukluğu döneminde ciddi morbidite ve mortalite nedenlerindendir.

Son yıllarda takvimlerde aşılaması önerilen pnömokok ve Haemophilusinfluenzae tip b ağır solunum yolu enfeksiyonlarına, menenjite ve sepsise neden olan önemli etkenlerdendir. Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak enfeksiyonları gene başarılı aşılama programları sayesinde nadir rastlanan hastalıklar olarak görülmektedir. Aşılanmış çocuklar sayesinde enfeksiyon etkenlerinin toplumda dolaşımı ve yayılımı engellenir. Özellikle aşılanmamış çocuk ve erişkinlerin ya da henüz aşılanamamış olan çocukların korunması da sağlanır. Çocukluk çağında aşılama ile okul öncesi ve okul yıllarında gelişebilecek salgınların da önüne geçilebilmektedir.

Bölüm Doktorlarımız