İç Hastalıkları

Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgili alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastaları, hipertansiyon, mide-bağırsak sistemi, böbrek hastaları, tiroid, şeker, kan, onkoloji - kanser, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Ayrıca dahiliye branşı kapsamında ayakta muayene, yatarak takip ve tedavi, acil servis ve check-up hizmeti bulunmaktadır.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, hastaların ilk muayenesi ve gerekli incelemelerinin yanı sıra, yatan hastaların tedavilerini, konsültasyonlarını, ameliyat öncesi hazırlıklarını ve gerekli girişimlerini gerçekleştirir. Hastalarımız, düzenli aralıklarla muayene olarak ve doktorlarımıza danışarak gelecekte karşılaşabilecekleri hastalıklar konusunda riskleri azaltabilirler. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde tüm bölümlerinde multi disipliner sistem uygulanmaktadır. Bu sistem İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na da entegre edilmiştir. Bu sistemde hastalarımız bölümümüz altında uzmanlaşmış alt disiplinlerle birlikte değerlendirilerek ve farklı uzmanların görüşleri de alınarak gerektiğinde daha ileri inceleme ve tedavilere yönlendirilmektedir.

İÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ ALT BİRİMLERİ

 1. Romatoloji
 2. Gastroentoloji
 3. Hematoloji
 4. Nefroloji
 5. Endokrinoloji
 6. Onkoloji
 7. Yoğun Bakım
 8. Check-up ve Koruyucu Hekimlik

Acil Dahiliye
Acil Servise gelen hastaların acil servisten istenen konultasyon isteklerin cevap verilmekte, gerektiğinde tetkik ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Romatoloji
Kas ve İskelet, eklem hastalıklarıdır. Bu bölümde inceleme amaçlı eklem içi sıvı alınması (artrosentez) ve tedavi amaçlı eklem enjeksyonları yapılabilmekte, el ve ayakların küçük damarları mikroskop altında incelenmektedir. (Kapilleroskopi)

Gastroenteroloji
Mide, bağırsak ve karaciğer hastalıklarının tanısı için gastroskopi, kolonoskopi, sigmoidoskopi, karaciğer biyopsisi, ERCP gibi girişimler burada uygulanmakta ve hızla tedavi aşamasına geçilmektedir.

Hematoloji
Kan hastalıklarıdır. Plazmaferez, kemik iliği aspirasyonu ve kemik iliği kan yayması değerlendirmesi ve biyopsisi gibi işlemler yapılmaktadır.

Nefroloji
Hipertansiyon, böbrek ve idrar yolları hastalıkları tedavi edilmekte, böbrek biyopsisi, hemodiyaliz, periton diyalizi, geçici ve kalıcı hemodiyaliz, periton diyalizi, geçici ve kalıcı hemodiyaliz kateterleri yerleştirilmesi ve hemodiyaliz gibi girişimler yapılmaktadır.

Endokrinoloji
Endokrinoloji Bölümü’nde hormonal hastalıklar (Diyabetes Mellitus, Tiroid hastalıkları vs.) tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Dahili Yoğun Bakım
Burada yatan hastaların tedavisi, uzman doktor ve hemşireler tarafından özenle gerçekleştirilmektedir.

Onkoloji
Kanser hastalarının tanı ve tedavisi (Kemoterapi) yapılmaktadır.

Check-up ve Koruyucu Hekimlik
Koruyucu hekimlik hizmetlerimizde, uzman doktorlarımız karşılaşabileceğiniz riskleri belirledikten sonra, ne tür bir önlem almanız gerektiğine ilişkin önerilerde bulunacaklardır.

Bölümümüzde uygulanan koruyucu hekimlik hizmetleri:

 • Riskli grupta HIV testi
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar testi
 • Kan basıncı kontrolü
 • Kolesterol kontrolü
 • Şeker Hastalığı taraması, tedavisi
 • Tiroid fonksiyonlarının kontrolü
 • Osteoporoz taraması
 • Obezite (şişmanlık) nedenlerinin saptanması
 • Riskli grupta hepatit taraması

Bölümümüzde, koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemli bir parçası olan check-up hizmetleri, kişinin yaşına ve cinsiyetine, hastalık risklerine göre değişen kişiye özel programlarla gerçekleştirilmektedir.

Özellikle kronik hastalıkların hemen hepsinin belirtisiz ya da günlük yorgunluk ve sıkıntılara bağlı olduğu düşünülen hafif belirtilerle seyrettiği bir dönem vardır. Organların kullanım kapasitelerine bağlı olarak bazen kalıcı hasarlar ve belirtiler yaşanabilmektedir. Daha sonra ortaya çıkacak bir hastalığın ya da var olan riskin erken tanısında check-up programlarının önemi çok büyüktür.

Düzenli olarak Check-up yaptırılması, belirtileri ortaya çıkmayan bir hastalığın teşhisinde, erken dönemde tedavi sağlanmasında, bazı hastalıklarla ilgili risk faktörlerine göre önlemler alınmasında, bulaşıcı hastalıkların hem erken teşhis edilmesi hem de etrafa yayılmasının engellenmesinde yardımcı olur.

Hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasının amaçlandığı Check-up programları, bireyin yaşam süresi ve yaşam kalitesi açısından son derece önemlidir. Yapılan basit bir kan tahilili ile kalp hastalığı riski tespit edilmekte, kanser gibi ciddi hastalıklar başlangıç aşamasında fark edilebilmektedir. Bu nedenle en az yılda bir kez uzman kişilere genel Check-up taraması yaptırılmalıdır.

Dahiliye hangi hastalıklara bakar?

 • Romatizmal hastalıklar tanı ve tedavisi
 • Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Endokrinoloji (Tiroid, böbrek üstü bezi ve hipofiz bezi hastalıkları), Şeker Hastalığı (Diyabetes Mellitus)
 • Metabolik Hastalıklar ve Obezite (Kolesterol, trigliserid yükseklikleri, gut hastalığı, diğer metabolizma hastalıkları)
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları (Ülser, gasrit, reflü hastalığı, kolitler) Karaciğer, safra kesesi hastalıkları
 • Kansızlık ve Kan Hastalıkları, (Lenf sistemi hastalıkları) Tanı ve Tedavisi
 • Enfeksiyon hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Solunum sistemi hastalıkları tanı ve tedavisi

İÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜNÜ İLGİRENDİREN ŞİKAYETLER:

Nefes Darlığı:

 • Kalp yetmezliği
 • Astım
 • Zatürre
 • Kansızlık ve birçok hastalıkta nefes darlığı şikayetleri olabilir.
 • Diğer Akciğer Hastalıkları

Göğüs ve Sırt Ağrısı:

 • Kalp krizi
 • Akciğer damarı tıkanması
 • Safra kesesi ya da pankreas iltihabı
 • Zatürre gibi ciddi hastalıklardan, adale ağrısı gibi basit rahatsızlıklara kadar birçok hastalıkta olabilir.

Öksürük ve Balgam:

 • Bronşit
 • Zatürre
 • Reflü gibi durumlarda olabilir
 • Sinüzit

Karın Ağrısı:

 • Apandisit
 • Bağırsak veya idrar yolu iltihabı
 • Böbrek taşı
 • Akdeniz Ateşi
 • Sinirsel kolit

Baş Ağrısı:

 • Yüksek tansiyon
 • Migren
 • Şeker Düşüklükleri

Boğaz ve Boyun Ağrısı:

 • Bademcik İltihabı
 • Enfeksiyöz hastalıklar
 • Tiroid Bezinin bazı Hastalıkları
 • Hemotolojik rahatsızlıklar

Eklem Ağrıları:
Her tür romatizmal hastalıkta görülebilir

Halsizlik ve İştahsızlık:

 • Kansızlık
 • Kronik Hastalıklar
 • Tiroid Hastalıkları
 • Diyabetes Mellitus
 • Depresyon gibi değişik hastalıklarda görülebilir.

Karın Ağrısı:

 • Apandisit
 • Bağırsak ya da idrar yolu iltihabı gibi enfeksiyonlarda, böbrek taşı, Akdeniz Ateşi ya da sinirsel kolit gibi psikolojik kökeni olan birçok hastalıkta karın ağrısı görülebilir.

Kilo Kaybı:

 • Şeker Hastalığı
 • Tiroid hastalıkları
 • Vücudun herhangi bir yerindeki malignite kanser durumlarında olabilir.
 • Tüberküloz
 • İştah Kaybı

İshal veya Kabızlık:
Bağırsak enfeksyonlarında kolitte ya da bağırsak kaynaklı tümörlerde gerek ishal gerekse kabızlık olabilir.

Mide Ağrısı, Midede yanma, Mide bulantıları:

 • Ülser
 • Gastrit gibi mide hastalıkları
 • Safra kesesi ya da pankreas iltihapları
 • İdrar yolu enfeksiyonlarında olabilir.

Hipertansiyon:
Aralıklı yapılan yarım saat istirahat sonrası birkaç ölçümde tansiyonun 140/90 (14-9) mmHg ve üzerinde bulunması durumudur.

Hipertansiyon Durumunda:

 1. Ekmek dahil, gıdalar kesinlikle tuzsuz olmalı. Tuzsuz ekmek bulunamıyorsa evde tuzsuz ekmek yapılmalı.
 2. Bazı gıdalar yapılışından tuzlu olabilirler (Turşu, bazı kuru yemişler, sucuk, pastırma, peynir, zeytin, hellim)
 3. Sofralara tuz konulmamalı. Bu şekilde tuz kullanımımız ortadan kalkar.
 4. Kesinlikle yöresel tuzlu peynir tüketilmemeli, yöresel peynirlerde yüksek oranda tuz vardır.
 5. Yemeklerde tuz ve salça kullanılmamalı.
 6. Tuzsuz zeytin, lor peyniri gibi tuzsuz ürünler tüketilebilir. Eğer aldığınız ürünlerde az da olsa tuz varsa, bir süre suda bekletilmeli.

Tiroid Bezi Hastalıkları:

 1. İyot Eksikliği: İyot eksikliğinde ve gebelikte vücudun artan hormon ihtiyacı sonucunda guatr meydana gelebilir. İyot eksikliğinden meydana gelen guatr endemiktir; Yani bölgeye özgüdür. Ülkemizde iyot tüketimi az olduğu için guatr sık görülmektedir.
 2. Hipertiroidi: Çeşitli nedenlerde iyot bezinin fazla çalışmasıdır
 3. Hipotiroidi: Bu rahatsızlık tiroid bezinin hormon üretiminin az oluşudur.
  Çeşitli nedenlere bağlı olarak görülür.
 4. Nodül: Tiroid bezinde, bazen modül denilen doku değişikliği olabilir. Nodül içeren guatrlara nodüler guatr denir. Nodüller iyi veya kötü huylu olabilirler.
 5. Tiroid Kanseri: Tiroid kanseri de tiroid bezinin içindeki nodül denilen yapıda değişiklik meydana getirir.
 6. Tiroid Bezi İltihabı: Tiroid bezinin mikrobik (nadir) veya otoimmün nedenli hastalığıdır.

Romatizmal Hastalıklar:
Bağışıklık sistemi değişiklikleri ile birlikte olan eklem, kas veya bağ dokusu hastalıkları ile ilgilidir.

Ozempic Tedavisi
Çağımızın büyük sorunlarından biri de obezitedir. Modern yaşama geçişle birlikte artan stres, düzenli ve doğal beslenmenin bozulması, hazır gıdalara kolay ulaşım, yüksek kalorili atıştırmalıklar ve malesef vücudun ihtiyacı olan hareketliliğin azalması, metabolizma hızında yavaşlamaya yol açmaktadır.
Böylece vücuda giren kalori kaynakları damarlarda kalarak, yağ olarak depolanmakta ve dokulara hasar vermektedir. Bu durum kısaca insülin direnci olarak tanımlanmaktadır. Yağ dokusu ve yağ birikimi arttıkça maalesef bu durum kısır döngüye yol açmakta ve obezite süreci başlamaktadır.

Obezite görsel bir sorun olmakla beraber, hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, kalp damar hastalığı, solunum problemleri, beyin hastalıkları ve depresyon ile yakından ilişkilidir.

Obezite; vücut kitle indeksine bakılarak saptanabilir. Vücut kitle indeksi >25 olan bireylerde obeziteden bahsetmek doğru olur.
Bu sorun ne kadar erken dönemde giderilirse, obeziteye bağlı ortaya çıkabilecek sorunlara karşı o kadar erken korunma sağlanır.
Yapılan araştırmalar neticesinde keşfedilen bazı ilaçlar metabolizmanın düzenlenmesine, insülin direncinin kırılmasına, yağın vücuda girmeden atılmasına ve özellikle iştahın azaltılarak vücuda az kalori girmesine yol açarak kilo verilmesini sağlayabilmektedir. Kişilerin damak tadı ve kültürüne uygun beslenme düzenine paralel doğru bir diyet, sürdürülebilir bir egzersiz programı ve bireyselleştirilmiş ilaç tedavisi ile hastaların üç ay içerisinde ortalama 12-15 kg zayıflamaları sağlanmaktadır. Başarı oranı %95 olan bu tedavi bazı hastalar için uygun olmayabilir. Takiplerinde ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve tedaviye başlanmaması oldukça önemlidir.

Bölüm Doktorlarımız