Laboratuvarlarımız
Klinik Laboratuvar

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Klinik Laboratuvarı, hastalıkların teşhis ve tedavisinde gerek duyulan tetkik ve örnek analizlerini en ileri teknolojiyi kullanarak yapmayı hedeflemektedir.

Sunduğumuz hizmet; teşhis ve tedaviye rehber ve yardımcı olmanın yanısıra sağlığın muhafazası ve ileri zamanlarda hastalığa neden olması muhtemel risk faktörlerinin belirlenmesine de olanak sağlamaktadır.

Yaptığımız analizler için referans metotlar veya bu metotlara paralel sonuç veren metotlar seçerek, uluslararası standartları devamlı takip edip kalite kontrol programlarına da katılarak ve hasta mahremiyetini en önde tutarak, hızlı ancak doğru sonuç vermeyi başlıca hedef saymaktayız.

Laboratuvarımızda en son teknoloji ürünü otoanalizörlerle alanında uzman ve deneyimli bir ekip ile çalışmaktayız.

Numunelerin doğru şekilde, doğru zamanda, doğru kişiden alındığından emin olarak, çalışılacak metottan en uygun, en doğru ve güvenilir olanı seçerek, hastanın yaşına, cinsiyetine, numunenin alındığı durum ve zamana göre tetkiklerimizi yapmakta, ayrıca kendi toplumuza özel belirlenmiş referans aralığı değerlerini kullanmaktayız.

Hizmet verdiğimiz alanlarda kan, idrar, gaita, beyin-omurilik sıvısı ve diğer tüm vücut sıvılarında oldukça geniş bir test yelpazesinde 7/24 hizmet vermekteyiz.

 • Rutin Biyokimya
 • Hematoloji
 • Hormonlar (Endokrin Testleri)
 • Tümör Belirteçleri
 • İmmünoloji - Flow Sitometri
 • Seroloji
 • Koagülasyon Testleri
 • İdrar Testleri
 • İlaç ve Vitamin Düzeyleri
 • Elektroforez
 • Yükleme ve Baskılama Dinamik Testler
 • Mikrobiyoloji Testleri
 • Patoloji
 • Genetik
Biyokimya

Abbott Architect ci4100
Laboratuvar hizmetinde yüksek verim

Entegre sistem ARCHITECT ci4100 cihazı, c4000 Klinik Kimya Modülü ile i1000SR Immunoassay modülünü birleştirerek düşük hacimli hasta numunelerinde testleri yüksek verimlilik ve performansta sonuçlandırabilmektedir.

Saatte 900 teste kadar maksimum verimlilik ile çalışabilen ARCHITECT ci4100, 180 numuneye kadar geniş kapasite ile çalışabilmektedir. Cihazın acil numuneler için ayrıca 35 numunelik kompartmanı bulunmaktadır.

Cihaz üzerinde aynı anda 115 test reaktifi ve ICT modülü ihtiva edebilmesinin yanında oldukça geniş test yelpazesine sahip olmasıyla tekrarlanabilirliği iyi, hızlı ve doğru laboratuvar hizmeti vermeye olanak sağlamaktadır.

Cihaz aynı zamanda iki yönlü veri alışverişini de sağlayarak “Hastane ve Laboratuvar Bilgi Sistemleri” ile çalışmayı kolaylaştırıp doğru ve hata payı düşük hizmet vermeye olanak sağlamaktadır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyonlar vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen, bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan ve bir kısmı bulaşıcı olabilen hastalıklardır. Tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda birçok enfeksiyon hastalığı teşhis ve tedavi edilebilmektedir.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı hangi hastalıkları tedavi eder?

 • İshaller
 • Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Hepatitler (bulaşıcı sarılık)
 • Parazit kaynaklı hastalıklar (tenya, kıl kurdu vb)
 • Ateşli ve bulaşıcı hastalıklar, nedeni bilinmeyen ateş
 • Mevsimsel grip, domuz gribi, kuş gribi vb.
 • Kuşkulu cinsel ilişki sonrası tarama, kan ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar (AIDS; frengi vb.)
 • Mantar enfeksiyonları
 • Bruselloz (mal hastalığı)
 • Seyahat ilişkili enfeksiyonlar
 • Menenjitler
 • Sıtma
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Erişkin aşılama
 • Tifo
 • Dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu hastane enfeksiyonları
 • Vektör kaynaklı enfeksiyonlar

Mikrobiyoloji laboratuvarı
Enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede klinik mikrobiyoloji laboratuvarları kilit bir rol oynamaktadır. Mikroorganizmaların küresel yayılımının kolaylaşması, yeni tanımlanan ve/veya yeniden önem kazanan hastalık etkenleri, antimikrobiyal ilaç direncindeki hızlı artış, değişen hasta profili ve sık karşılaşılmayan fırsatçı enfeksiyonlar, mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulamaya yeni giren ileri tanı yöntemleri “klinik mikrobiyoloji” laboratuvarlarının önemini giderek arttırmaktadır. Klinik mikrobiyoloji uzmanının sorumluluğu; insanda mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanısını, ayırıcı tanısını, önlenmesini, tedavisinin yönlendirilmesini ve izlenmesini, antimikrobiyal ilaç direncinin izlenmesi amacıyla hastaya ait tüm biyolojik örneklerin incelenmesini; mikrobiyolojik, immünolojik ve moleküler testlerin seçimini, testlerin yapılmasını, sonuçların yorumlanmasını ve tıbbi konsültasyonu kapsamaktadır.
Hastanemizde her türlü vücut sıvısı ve materyalinin mikroskobik incelemesi, kültür ve antibiyogramı, elisa ve serolojik testleri deneyimli personel ve güncel teknolojik donanımla yapılmaktadır.

Tıbbi Patoloji

PATOLOJİ NEDİR?
Patoloji, pathos (hastalık) ve logos (bilim) kelimelerinden oluşur ve hastalık bilimi anlamına gelir. Patoloji, cerrahi bir bilim dalı olarak hastalıkların bilimsel yöntemle incelendiği tıp alanıdır. Günümüzde, tümörlerin tanısı başta olmak üzere, pek çok hastalığın kesin tanısının yanı sıra hastalığın seyri hakkında (prognoz) belirleyici kriterler için patolojik inceleme gerekli ve zorunludur. Onkoloji ve radyoterapi ancak patoloji raporunun tanısına göre hastaya uygun tedavi planını uygular.

Patoloji Laboratuvarı, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin kuruşundan itibaren hizmet vermeye başlamış olup hastanemiz sitopatoloji (jinekolojik ve non-jinekolojik) ve histopatoloji (biyopsi ve cerrahi rezeksiyon) hizmetlerini modern teknolojisi, iyi yetiştirilmiş teknik personeli ile kaliteli bir biçimde sunmaktadır. Modern teknoloji ile patoloji bilimi için vazgeçilmez olan histokimya, immunohistokimya ve immunflöresans yöntemleri gerekli olgularda kullanılmaktadır. Patoloji ve sitoloji tanısının sonucu olan sitopatoloji raporları iki iş günü, histopatoloji raporları üç iş günü içinde hastaya verilmektedir.

Laboratuvarımızda yapılan histopatolojik incelemeler:

* Cerrahi Patoloji

 • İnsizyonel biyopsi
 • Eksizyonel biyopsi
 • Organ rezeksiyonu
 • Ampütasyon
 • Lenf nodu diseksiyonu
 • Tru-cut biyopsi
 • ‘Punch’ biyopsi
 • Endoskopik biyopsi

Laboratuvarımızda yapılan sitopatolojik incelemeler:

* Jinekolojik sitoloji

 • PAP test tarama testi

* Jinekolojik olmayan sitoloji

 • İnce iğne aspirasyon sitolojisi
 • Yerinde sitoloji
 • Perikardiyal efüzyon
 • Plevral efüzyon
 • Batın sıvıları
 • Kist sıvıları
 • Beyin omurilik sıvısı

* Hücre bloğu
* İmprint Sitolojisi

* Sitokimyasal boyama teknikleri
* İmmünositokimyasal Boyama Teknikleri

Genetik
 1. Sitogenetik (farklı dokulardan kromozom analizi)
 2. Moleküler Sitogenetik (sitogentik yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda kromozomal aberasyonların tam tanısı örneğin hematalojik kanserlerin tanı ve takibi)
 3. Moleküler Genetik (özellikle tek gen hastalıklarının tanısı)
 4. Moleküler Biyolojik Tanı (virüs ve bakterilerin moleküler yöntemlerle hasas tanısı)
 5. Preimplantasyon Genetik olmak üzere 5 laboratuvar bulunmaktadır.

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ile Genetik ve Kanser Tanı ve Araştırma Merkezi kapsamındaki hizmetlerin önde gelenlerinin bir tanesi de genetik danışmanlıktır. Genetik danışma kalıtsal veya genetik bir hastalığa sahip kişi ve ailelere olası risk ve tedavileri konusunda verilen bir yardım hizmetidir. Ayrıca genetik danışma, hasta birey ve ailesine onları bekleyen yaşam koşulları, tedavi ve bu hizmetleri nerelerden alacağı konusunda verilen bir yardım hizmetidir.

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ile Genetik ve Kanser Tanı ve Araştırma Merkezine hangi durumlarda başvurulmalıdır?

 • Genetik veya kalıtsal bir hastalık ön tanısı veya teşhisi alınmışsa
 • Ailede sıkça görülen bir hastalığın çocuklarda da ortaya çıkma riskini öğrenmek amacıyla
 • Ailede bir kişide sebebi açıklanmamış doğumsal olan büyüme ve/veya gelişme bozukluğu varsa ve bu bozukluğun çocuklarda olan riskini öğrenmek amacıyla
 • Akraba evliliği durumunda
 • Tekrarlayan düşükler veya ölü doğum durumunda
 • Bireyin kendisinde veya birinci derece akrabalarında Thalassaemia, kistik fibroz ve ailesel Akdeniz Ateşi gibi hastalık tanı veya şüphesi olması durumunda
 • 35 yaş ve üzeri anne adayı veya 40 yaş üzeri baba adayı olunması durumunda
 • Hamilelikte, bebeğin gelişimini etkileyebilecek beklenmedik bir dış etmene (ilaç kullanımı, röntgen çektirme, yoğun stres, aşırı alkol kulanımı, yüksek ısı) maruz kalınması durumunda
 • Ailesel kanser şüphesi olması halinde

Tanı Hizmetleri;

 1. Erken Tanı (prenatal tanı) (Hamilelik öncesi ve hamileliğin farklı evrelerinde bebeğin sağlıklı olup olmadığını öğrenmek için prenatal genetik tanı (Down sendromu gibi hastalıklar için)
 2. Prenatal Tanı Testleri (Doğum öncesi tanı testleri)
  Koryon villus biyopsisi (CVS); Gebeliğin 11-14 haftaları arasında genetik tanı yapmak için ince bir iğne ile karından veya vajinal yoldan girilerek bebeğin plasentasından örnek alınarak genetik testler uygulanır.

Amniyosentez, gebeliğin 15 - 18 haftaları arasında anne karnındaki bebeğin sıvısından alınan örnek üzerinde genetik testlerin yapılmasına yönelik bir incelemedir. Test sonuçları yaklaşık 3 - 4 haftada çıkmaktadır. Bu testin uygulanması gereken hastalar aşağıda sıralanmıştır;

 • Annenin 35 yaşın üzerinde olması
 • Anne ve babanın daha önceden kromozomal anomalili çocuğu olması
 • Anne veya babanın kromozomal anomali taşıyıcısı olması
 • Anne ve babanın daha önceden anomalisi olan çocuğu olması
 • Tarama testlerinde bu bebeğin kromozomal anomaliye sahip olma riskinin yüksek olması
 1. Ailevi Kanser Tanı, Tedavi ve Araştırma (Ailesinde yüksek sıklıkla meme, yumurtalık, bağırsak, akciğer gibi kanser görülen kişiler için)
 2. Hematolojik Kanserler (lösemi) gibi bir çok kanserde tanı ve takip testleri