Plastik Cerrahi

Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi bölümü estetik cerrahi, rekonstrüktif cerrahi, lazer ve yara tedavisi bölümlerinden oluşmaktadır.

Bölümde uygulanan estetik verrahi ve girişimlerinde , vücudun farklı bölümlerinin yeniden şekillendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Rekontrüktif Cerrahi ameliyat ve girişimleri travma, kanser, enfeksiyon ya da doğumsal yapı bozuklukları gibi nedenlerle normalliğini yitirmiş organ ve dokuların yeniden yapılanması ve işlevlerini kazanması amaçlanmaktadır.

Bazı ameliyatlar ise hem rekonstrüktif hem de estetik amaçlı olabilmektedir. Kanser nedeniyle alınan bir memenin yeniden yapılmasından sonra diğer memenin uyum amacıyla yukarı kaldırılması ya da küçültülmesi bu duruma iyi bir örnektir.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide, ameliyatlara ek olarak cerrahi olmayan birçok yardımcı tedavi yönteminden yararlanılmaktadır.

Bunlara örnek olarak, kılcal damarların ve istenmeyen kılların tedavisinde kullanılan lazer teknikleri ve kırışıklıkların tedavisinde kullanılan Botox, dolgu ve yağ enjeksiyonları vb. sayılabilir.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümü, girişimlerinden önce tüm seçenekler ile risk ve kazançlarının ve kişinin beklentilerinin iyi bilinmesine büyük önem vermektedir.

Plastik cerrahide her hastanın problemi, beklentileri, tedavi seçenekleri, riskleri ve sonuçları farklıdır. Bu nedenle Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünde, bir girişime karar verilmeden önce, kişinin doktoruyla konuşarak tüm sorularına açıklık getirilmesi sağlanmaktadır.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümde Uygulanan Ameliyat ve Girişimler:

 • Yağ emme (liposuction)
 • Karın germe (abdominoplasti)
 • Yüz-boyun-alın germe
 • Meme büyütme
 • Meme dikleştirme
 • Meme küçültme
 • Meme rekonstrüksyonu
 • Burun estetiği (rinoplasti)
 • Alt ve üst Göz kapağı estetiği(blefaroplasti)
 • Yüz protezleri
 • Kırışıklık tedavisi
 • Dolgu ve yağ enjeksiyonları
 • Botox enjeksiyonu
 • Kimyasal cilt yenilenmesi (chemical peeling)
 • Mekanik cilt yenilenmesi (dermabrazyon)
 • Dış kulak estetiği (otoplasti)
 • El cerrahisi
 • Deri kanserleri
 • Kılcal damar tedavisi
 • Lazerle epilasyon
 • Yara tedavisi

Yağ Emme (Liposuction)
Liposuction, kilo vermeye dirençli, istenmeyen yağların emilerek vücudun şekillendirilmesidir. Bu girişime en uygun adaylar, aşırı kilolu olmayan ve istenmeyen yağ bölgelerindeki cildin elastikliğini koruduğu ve sarkık olmadığı hastalardır. Liposuction, hem kadınlar hem de erkeklerde en sık uygulanan plastik cerrahi girişimlerindendir.

En sık karın, bel, ayak bilekleri, kollar, yüz, çene ve boyun bölgelerinde kullanılır. Benzer şekilde fazla sarkık olmayan memelerin küçültülmesinde ve erkeklerde meme büyümesi (jinokomasti) durumlarında da uygulanmaktadır.

Teknik olarak ameliyat ortalama 1-3 saat sürer ve3 mm boyutlu küçük kesilerle yapılır. Genel anestezi veya lokal anestezi ve sakinleştirici ilaç desteği ile uygulanabilir. Çoğunlukla hastanede kalmak gerekmez, iş gibi normal etkinliklere dönüş ortalama 1-2 haftadır, ağır egzersizlere ise 3-4 hafta içinde başlanabilir.

Başlıca riskleri geçici şişlik ve morluklar, çoğunlukla geçici renk değişiklikleri, kanama, enfeksiyon, ciltte asimetri ve duyu azalması, aşırı sıvı verilmesi ya da kaybedilmesi ve pıhtı oluşumu ve artmasıdır. Unutulmaması gereken en önemli nokta, bunun bir zayıflama yöntemi olmadığıdır.

Karın Germe (Abdominoplasti)
Karın bölgesindeki kilo vermeye dirençli fazla yağ ve derinin cerrahi olarak alınıp kasların gerginleştirilmesi ve karın duvarının yeniden şekillendirilmesidir. Bu girişime en uygun adaylar, karındaki istenmeyen fazla yağ dokusunun üstündeki cildin elastikliğini yitirdiği ve sarkık olduğu hastalardır. Bu girişimden aşırı kilo verme sonrasında da sık yararlanılır.

Bu hastalarda kilo verdikten sonra karın, kollar ve bacaklarda ortaya çıkan elastikiyetini yitirmiş, fazla cilt ve deri dokusu cerrahi olarak alınarak vücut yeniden şekillendirilir. Eğer vücudun farklı yerlerinde yaygın olarak sarkıklık varsa, bu ameliyatları 2 veya 3 oturumda yapmak gerekebilir.

Teknik olarak abdominoplasti ameliyatı sırasında bikini çizgisi altından yapılan enlemesine bir kesiyle fazla yağ ve cilt alınarak karın gerginliği yeniden kazandırılır. Yine benzer amaçla gevşek karın kasları orta hatta getirilir. Belde de bir miktar incelme meydana gelmektedir. Ameliyat ortalama 3 saat sürer ve genel anestezi altında yapılır. Hastanede kalış süresi genellikle 1 gündür. İşe dönüş ortalama 2 haftadır, ağır egzersizlere başlama ise 4-6 hafta içinde gerçekleşir.
Yüz-Boyun Germe, Alın Germe, Kaş Kaldırma

Yüz, boyun ve alın bölgelerinde, genellikle yaşlanmaya bağlı olarak elastikliğini yitirip, sarkan derinin alınarak gerginlik ve gençliğinin yeniden sağlanmasıdır.

Bu girişime en uygun adaylar, kırışıklıkların derin ve derinin sarkık olduğu orta yaşın üstündeki hastalardır.

Teknik olarak ameliyat, hastanın ihtiyacına göre değişen farklı kesilerle fazla derinin alınmasıyla gerçekleştirilir. Kesi yerleri arasında kulak arkası, kulak önü, şakak önü, şakak bölgleri, saçlı alın-baş derisi sayılabilir. Boyun germe ameliyatı, çene altında yapılan 2-3cm kadar küçük bir kesiyle gerçekleştirilen ve ayrılıp sarkmış boyun ön kaslarının yeniden birleştirilip gıdı bölgesinin gençleştirildiği oldukça basit ve genellikle çok tatmin edici bir girişimdir.

Ameliyat süresi yapılan girişime göre 1-5 saat arasında değişebilir ve genel anestezi kullanılır. Çene altı kesisiyle yapılan boyun germe ameliyatı genel anestezi veya lokal anestezi ve sakinleştirici ilaç desteği altında gerçekleştirilebilmektedir. Sakinleştirici etkisi altında da yapılabilir. Hastanede kalmak genellikle gerekmez, işe dönüş ve günlük etkinliklere başlama süresi ortalama 2 haftadır.

Meme Büyültme
Memelerin, değişik türde protezler (implantlar) kullanılarak büyütülmesi ve yeniden şekillendirilmesidir. Meme büyütme girişimi hafif dereceli meme sarkıklığının tedavisinde de kullanılır.
Teknik olarak protezler meme altı, koltuk altı ve meme ucu çevresi gibi değşik bölgelerdenn küçük kesiler aracılığıyla kas altına ya da üstüne yerleştirilebilir. Protezler, silikon veya serum fizyolojik içerenler olmak üzere başlıca iki tipte ve değişik şekil ve boyutlardadır.

Ameliyat süresi 1-2 saattir ve genel anestezi veya damar içi sakinleştirici etkisi altında uygulanabilir. Hastanede kalmak genellikle gerekmez, işe dönüş 2-4 günde olur. Spor ve yakın temaslı fiziksel aktivitelere 4 haftada başlanabilir.

Meme Küçültme
Büyük ve sarkık memelerin küçültülmesidir. Bu girişim, özellikle memelerin büyüklüğü nedeniyle oluşan boyun, sırt ve kol ağrılarının ortadan kalkmasına yaradığı için estetik olduğu kadar fonksiyonel olarak da kabul edilir.

Meme küçültme ameliyatından, erkeklerde görülen ve yağ emme (lipsuction) ile tedavi edilemeyecek ileri dereceli meme büyümesi (jinekomasti) durumlarında da yararlanılabilir. Teknik olarak genellikle memenin altında ve meme ucunun çevresinde yapılan kesiyle fazla meme dokusu ve deri çıkarılır. Meme ve meme ucu yukarı kaldırılarak yeniden şekillendirilir.

Ameliyat süresi 3-4 saattir ve genel anestezi altında uygulanır. Hastanede kalış süresi 1 gündür. Bazen hastanede kalmak gerekmez, işe dönüş 2-3 hafta içinde gerçekleşir. Spor ve yakın temaslı fiziksel etkinliklere 6 hafta içinde başlanabilir.

Meme Dikleştirme
Sarkmış memelerdeki fazla ve gevşek derinin alınarak meme ve meme ucunun yukarıya kaldırılması ve şekillendirilmesidir. Bu girişime en uygun adaylar orta dereceli meme sarkıklığı olan hastalardır. Bu girişimden ayrıca, kanser nedeniyle diğer memesi alındıktan sonra memeler arasında simetrinin yeniden sağlanması amacıyla karşı memenin şekillendirilmesinde yararlanılır.
Teknik olarak memenin alt yarısında yapılan bir kesiyle fazla deri alınarak sarkıklık giderilir ve meme ile meme ucu yukarı kaldırılarak yeniden şekillendirilir. Memenin büyütülmesi de arzulanıyorsa bu girişim sırasında yerleştirilen protez yardımıyla memenin hem yukarı kaldırılması hem de büyütülmesi sağlanabilir.

Ameliyat süresi 1-3 saattir ve genel anestezi veya damar içi sakinleştirici etkisi altında uygulanabilir. Hastanede kalmak genellikle gerekmez, işe dönüş 7-10 gün içinde gerçekleşir. Spor ve yakın temaslı fiziksel etkinliklere 4 hafta içinde başlanabilir.

Meme Rekonstrüksiyonu
Meme kanseri nedeniyle cerrahi olarak alınan (mastektomi) memenin yeniden yapılmasıdır. Bu amaçla seçenekler ve zamanlama değişiklik gösterir. Rekonstrüksiyon, silikon veya serum fizyolojik içeren implantlar yardımıyla veya hastanın kendi dokusu kullanılarak ya da her iki yöntem birlikte uygulanabilir. Zamanlama olarak, memenin alındığı ameliyatla aynı seansta, ya da daha sonra gecikmeli olarak uygulanabilir.

Teknik olarak protezle yapılan rekonstrüksiyonlarda, alınan memenin derisi doku genişletici bir protez yardımıyla genişletildikten sonra silikon ya da serum fizyolojik içeren ikinci ve kalıcı protez yerleştirilir.

Protez kullanımında diğer bir yöntem de serum fizyolojik içeren ve genişletici protez adı verilen bir protezin ilk ameliyatta yerleştirilip meme derisi genişletildikten sonra yerine bırakılmasıdır. Bu yöntem, ikinci bir protez ameliyatını gereksiz kılmaktadır.

Teknik olarak hastanın kendi dokusunun kullanıldığı meme rekonstrüksiyonlarında değişik deri ve derialtı dokularından yararlanılabilir.

Bu yöntemde vücudun başka bölümünden alınan dokular ya pediküllü olarak ya da serbest flep olarak mikrocerrahi yöntemle taşınarak meme oluşturulacak sahaya yerleştirilir. Burada genellikle implant kullanımı ihtiyacı olmaz, fakat hastada yeni bir yara izi oluşturulur.

Her iki yöntemden sonra yaklaşık 2-3 ay içinde gerçekleştirilen ameliyatta, diğer meme genellikle şekillendirilerek yeni yapılan memeye uyumu sağlanır. Yine bu ameliyattan ya da 2-3 ay sonra gerçekleştirilen bir ameliyatla meme ucu yapılır.

Ameliyat süresi, ilk rekonstrüksiyon ameliyatları için protez kullanımında 2 saat, flep kullanımında 3-5 saattir ve genel anestezi altında uygulanır.
Hastanede kalış süresi protez kullanımında 1-2 gün, kendi dokuları kullanıldığı durumlarda 3-5 gündür. İşe dönüş protez kullanımından sonra yaklaşık 1-2 haftada, kendi dokularının kullanımından sonra 3-4 haftada olur.

Burun Estetiği (Rinoplasti)
Burunun genellikle ihtiyaca göre yeniden şekillendirilmesidir. Girişimin amacı, burun şekline ve arzulanan sonuca göre değişebilir. Burun kemeri alçaltılabilir ya da yükseltilebilir, geniş burun delikleri daraltılabilir, burun ucu inceltilebilir ve yükseltilebilir. Ayrıca burundaki açılar değiştirilebilir.

Teknik olarak, girişimin türüne ve hastanın isteğine bağlı olarak, kapalı ve açık yöntemlerle uygulanabilir. Yine bu girişim sırasında, burundan soluma güçlüğü olan hastalarda septoplasti ve konka küçültülmesi gibi hava alımını arttıran girişimler de gerçekleştirilebilir.

Ameliyat süresi 1-2 saattir ve genel anestezi altında uygulanır. Hastanede kalmak gerekmez. İşe dönüş 1-2 haftada, ağır egzersizlere başlama 2-3 haftada, ağır egzersizlere başlama 2-3 haftaiçinde gerçekleşir ve burnu 8 hafta süreyle travma ve güneş yanıklarından korumak gerekir. Burnun son görünümünü alması 1 yıl sürebilir.

Göz Kapağı Estetiği (Blefaroplasti)
Üst ve alt göz kapaklarındaki kırışıklık, sarkma ve torbalanmaların giderilmesidir. Bu girişim, göz kapaklarının daha genç bir görünüm kazanmasını sağladığı gibi, sarkmış üst göz kapaklarının tedavisi ile görme alanındaki küçülmeleri de giderebilir.

Teknik olarak alt göz kapaklarında kirpiklerin hemen altından ya da göz kapağının iç yüzünden, üst göz kapaklarında da doğal çizgiden yapılan kesiyle fazla deri ve sarkarak torbalanmaya neden olan fazla yağ kümecikleri alınır.

Ameliyat süresi 1-2 saattir ve lokal anestezi veya lokal anestezi ve sakinleştirici etkisi altında uygulanabilir. Hastanede kalmak gerekmez. İşe dönüş 1-2 hafta, ağır egzersizlere başlama3 hafta içinde gerçekleşir. Gözlükler 2-3 gün ve kontakt lensler 2-3 hafta sonra kullanılabilir.

Yüz Protezleri
Çene, çene ucu ve elmacık kemikleri gibi bölgelerin, yerleştirilen implantlar yardımıyla dolgunluklarının sağlanarak yeniden şekillendirilmesidir.

Teknik olarak, protezler yapılan küçük kesiler yardımıyla dolgunluğu sağlanmak istenen bölgedeki kemiğin üstüne yerleştirilir. Kesiler ağız içi, göz kapağı altı ve içi gibi dışarıdan fazla belli olmayan bölgelerde yapılır.

Ameliyat süresi 1-2 saattir ve genel anestezi ya da damar içi sakinleştirici ilaç etkisi altında uygulanabilir. Hastanede kalmak gerekmez. İşe dönüş 1 haftada olur. Yüzün normal görünümünü kazanması 2-4 hafta sürebilir.

Kırışıklıkların Tedavisi
Yüz kırışıklıklarının tedavisi, kırışıklığın yüz mimik hareketleriyle ilişkisine, derinliğine ve cildin elastikliğinin durumuna göre değişik şekillerde gerçekleştirilir. Yüz mimik kasları hareket ettirilmeden kendiliğinden mevcut olan yüzeyel ve orta derinlikli kırışıklıklar kimyasal soyma, dermabrazyon, lazer gibi cildin üst katlarına yönelik tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilirler. Çok yüzeyel kırışıklıkların tedavisinde retinoik asit, glikolik asit ve vitaminler içeren solüsyonlardan yararlanılabilir.

Dinlenme durumunda mevcut ancak daha derin kırışıklıklarda ise deri altına dolgu ve yağ dokusu enjeksiyonu gibi yöntemler kullanılabilir. Yüz mimik kaslarının hareketleriyle ortaya çıkan kırışıklıklarda ise ilgili kasın kasılmasını önleyen Botox enjeksiyonarından yararlanılabilir. Derinin elastikliğinin bozulup sarkmanın ortaya çıktığı derin kırışıklık durumlarında ise yüz ve boyun germe gibi cerrahi girişimler gerekli olabilir.

Teknik olarak kırışıklıkların tedavisi klinikte ayaktan gerçekleştirilen girişimlerdir. Yüz ve boyun germe girişimleri ise ameliyathanede gerçekleştirilir.
İyileşme dönemi, yapılan girişimin türüne ve ağırlığına göre farklıdır ve 1 saat ile 3 ay arasında değişebilir. Kırışıklık tedavisinde kullanılan yöntemlerin etkisi geçicidir ve uygulanan yönteme bağlı olarak değişik aralıklarla tekrarlanmaları gerekebilir.

Dolgu ve Yağ Enjeksiyonları
Genellikle yüzde yerleşen kırışıklıkların, dudaklar, yüz ve el üst yüzündeki dolgunluk azalmalarının, hyalurinik asit gibi hazır ya da hastanın kendisinden alınan yağ gibi hacim yaratıcı maddeler enjekte edilerek tedavisidir.

Hyalurinik asit hazır bir maddedir. Yağ ise karın vb. herhangi bir bölgeden 2-3 mm gibi çok küçük bir kesiyle, enjektör yardımıyla lokal anestezi altında alınarak ayni seansta enjekte edilir.
Girişimin süresi 10-60 dakikadır ve lokal anestezi altında uygulanabilir. Hastanedekalmak gerekmez. Normal günlük etkinliklere hemen başlanabilir. Geçici şişliklerin düzelmesi birkaç gün sürebilir.

Hyalurinik asitin zamanla vücut tarafından emilerek kaybolması nedeniyle ortalama 12 ay sıklıkla tekrarlanması gerekir. Yağ da benzer şekilde zamanla emilir (1 yıl sonra yaklaşık %50’si) ve gerektiğinde enjeksiyon tekrarlanabilir.

Botulinum Toksini (Botox) Enjeksiyonu
Genellikle yüz ve boyun bölgesinde ve yüz mimik hareketleriyle belirginleşen kırışıklıkların Botox adlı ilacın enjeksiyonuyla tedavi edilmesidir. Botox enjeksiyonlarından esteik amaçla alındaki enlemesine kırışıklıklarda, kaşlar arasında ve burun kökündeki diklemesine kırışıklıklarda ve boyunda görülen kas bandlarının tedavisinde yararlanılır. Botox, migren türü baş ağrılarının, koltukaltı ve ellerdeki aşırı terlemelerin tedavisinde de kullanılır.

Teknik olarak Botox solüsyonu, kırışıklık bölgesinde deri altındaki küçük kaslara enjekte edilir. Botox’un etki mekanizması, kırışıklıklara neden olan kasların kasılmasını geçici olarak önlemesidir. Botox’un etkisi enjeksiyondan sonra genellikle 2 gün sonunda ortaya çıkar ve 10-14 güne kadar etkisi artmaya devam eder. Genellikle 5-7 ay aralıklarla yeniden ortaya çıktıklarında genellikle daha az belirgindir.

Girişim süresi 10-20 dakikadır ve anestezi gerekmez. Botox enjeksiyonunun yapılmadığı durumlar gebelik, süt verme, ilgili cilt bölgesinde enfeksiyon, myasthenia gravis gibi nörolojk hastalıklar, sonu ‘‘micin’’ ile biten aminoglikozit türü antibiyotik kullananlar, penisilamin kullanan romatoid artritli hastalar ve siklosporin gibi bağışıklık sistemini zayıflatan ve klorokin gibi sıtma ilacı kullanan hastalardır.

Dış Kulak Estetiği
Dış kulağın, kepçe kulak olarak da bilinen doğumsal yapı bozukluğunun tedavisidir. Kulağın görünümü yanında, çocuğun içinde bulunduğu psikolojk huzursuzluğu da ortadan kaldırmayı amaçlar. En sık 6-14 yaşları arasında uygulanır.

Ancak daha büyük yaşlarda da rahatlıkla uygulanır. Kepçe kulak dışındaki diğer yapı bozuklukları da aynı biçimde çeşitli otoplasti söntemleriyle değişik yaşlarda tedavi edilebilir.
Teknik olarak kulağın arkadan yapılan bir kesiyle kulak başa yaklaştırılır ve kepçe görünümüne neden olan geniş açılanma giderilir.

Ameliyat süresi 1-2 saattir ve hastanın uyumuna göre lokal ya da genel anestezi kullanılır. Hastanede kalmak gerekmez, iş veya okula dönüş 5-7 gün, ağır egzersizlere dönüş 6-8 hafta içinde gerçekleşir. Ameliyattan sonra 3-4 hafta süreyle tenis-saç bandı takmak gerekir.

El Cerrahisi
Ele giden sinirlerin baskı altında kalmasıyla ortaya çıkan ve ağrı ve uyuşmalara neden olan bilek tüneli (karpal tünel) sendromu, bilekte ağrıya neden olan de quervain sendromu, el ve bilekteki ganglion adı verilen kistler, tetik parmaklar, el ve parmaklarda kontraktüre neden olan Dupuytren kontraktürleri, doğumsal parmak yapı bozuklukları, travma ve yanıklara bağlı kusurlar, tendon, sinir, kas gibi yumuşak doku yaralanmaları, parmak kesileri ve kemik ve yumuşak doku tümörleri vb. gibi hastalıklar plastik ve rekonstrüktif cerrahinin tedavi alanına girerler.

Teknik olarak el cerrahisi ameliyatları süresi çok değişkendir. Genel anestezi veya lokal anestezi ve sakinleştirici ilaç desteği ile uygulanabilir. Ameliyattan sonra 1-4 hafta atel kullanmak gerekebilir.

Deri Kanserleri
Deri kanserleri en sık görülen kanser türüdür. Vücudun her tarafında görülebilmekle birlikte, yaklaşık %80’i baş, yüz ve boyun gibi güneş gören bölgelerde ortaya çıkar.
En sık görülen deri kanserleri sıklık sırasıyla bazal hücreli kanser, skuamöz hücreli kanser ve malign melanom olup, başka tür deri kanserleri de mevcuttur. Deri kanserlerinin tedavisinde cerrahi ve gerekirse radyoterapi yöntemlerinden yararlanılır.

Deri kanserlerinin cerrahi tedavisinde kanserli doku, çevresindeki etkilenmemiş sağlam deri bölümüyle birlikte çıkarılır. Kanserli doku çevresindeki sağlam derinin sınırları kanserin habislik derecesine göre değişir.

Ortaya çıkan doku eksikliği, vücutta bulunduğu bölgeye ve doku eksikliğinin büyüklüğüne göre değişik yöntemlerle onarılır. Dikişlerle onarım, deri grefti ve değişik deri transferi (flepler) kullanılabilecek yöntemler arasındadır.

Yüz bölgesindeki doku eksiklikleri başta olmak üzere, onarımın estetik kurallara uygun olmasına özen gösterilir. Bazı kanserlerin, ilk yayılacağı ilgili lenf bezine sıçrayıp sıçramadığının erken tanısı ve tedavisi için radyolojik tetkikler ve biyopsi yöntemleri uygulanabilir.

Girişimin süresi kanserin türüne ve etkilenen bölgeye bağlı olmak üzere çok değişkendir ve klinikte ya da ameliyathanede uygulanabilir. Lokal anestezi, damar içi sakinleştirici, ilaç ya da genel anestezi kullanılabilir. Girişimin türüne göre, işe dönüş 1-3 gün, ağır egzersizlere dönüş 1-3 hafta arasında değişir.

Yara Tedavisi
Vücudun değişik bölgelerinde ortaya çıkan ve zor iyileşen ya da iyileşmeyen yaraların bakım ve tedavisini amaçlar. Zor iyileşen yaralar, tıbbi bir sorun olmaları yanındabüyük psikolojik ve sosyal rahatsızlık ve hasarlara da neden olabilirler.

Bu tür yaralar genellikle diyabet, venöz yetmezlik ve arteryel kan dolaşımının azalması gibi nedenlerle bacak ve ayaklarda; travma, yanıklar, uzun süren kemik enfeksiyonu-osteomiyelit, radyoterapiye bağlı deri-yumuşak doku hasarı ve uzun süreli basılar nedeniyle de vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilir. İyileşmeyen yaraların diğer bir nedeni de deri kanseridir.

Yara tedavisinde doğru tanı ve tedavi büyük önem taşır ve başarı için multi-disipliner bir yaklaşımı gerektirebilir. Hasta, zor yaraların tedavisi konusunda çalışan uzman plastik ve rekonstrüktif cerrah tarafından değerlendirilir ve tedavi edilir. Yaranın türüne ve gerekliliğe göre damar cerrahisi, endokrinoloji, dermatoloji, enfeksiyon hastalıkları, beslenme, fizik tedavi vb. konstültasyonlarına başvurabilir.

Tedavide debirdman, deri greft ve flepleri, kas flepleri ve damar yetmezliğinin giderilmesi gibi cerrahi yöntemlerden ve yaranın özelliklerine göre farklılıklar içeren değişik pansumanlar, yara iyileşmesini uyarıcı ilaçlar, antibiyotikler ve vakum yardımlı kapama gibi cerrahi olmayan yöntemlerden yararlanılır. Yaranın yeniden ortaya çıkmasını önlemek için hasta bilgilendirilir. Amaç, hastaların en iyi şekilde tedavi edilip normal hayatlarına geri dönmelerini sağlamaktır.

Bölüm Doktorlarımız