Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve sinir cerrahisi ile ilgili hastalıkların teşhisi kliniğimizde yüksek teknolojili manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), PET BT gibi cihazlarla en kısa sürede gerçekleştirmekte ve gecikmeksizin tıbbi ve cerrahi müdahale gerçekleştirilebilmektedir.

Hastalara yaklaşımda nöroloji, nöroradyoloji, genel cerrahi, anestezi ve reanimasyon, dahiliye, çocuk hastalıkları ve ortopedi gibi branşlarla ortak hareket eden multidisipliner bir yaklaşımı benimsemiş olan Beyin ve sinir cerrahisi kliniğimiz, yatan hasta, poliklinik ve acil servisleri ile (7/24) hizmet vermektedir. Cerrahi ve mikrocerrahi girişimler tam donanımlı ameliyathanemizde başarıyla yerine getirilmektedir.

Beyin Kanamaları: Hipertansiyon, anevrizma, beyin damar yumağı (AVM), travma gibi sebeplerle oluşan çok ciddi bir rahatsızlıktır. Hayatı tehdit eder ve ciddi sakatlık riski taşır. Bu rahatsızlığı olan hastalar yoğun bakımda takip edilmektedir ve gerektiğinde gecikmeden acil cerrahi müdahale edilmektedir.

Anevrizma (beyin damar baloncuğu) hastaları cerrahi olarak tedavi edilebildikleri gibi ameliyat için uygun olmayan hastalar endovasküler müdahale ile kasıktan girilerek özel kateter yardımı ile ameliyatsız tedavi edilebilmektedir.

Beyin ve Omurilik Tümörleri: Sinir sisteminde tümör gelişen çocuk ve erişkin hastalara veya kansere bağlı oluşan nörolojik rahatsızlıklara cerrahi tedavi yapılmaktadır. Ayrıca kliniğimizde hastalarımızı koordineli ve multidisipliner bir yaklaşımla nöroloji, endokrinoloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji ve nöropataloji bölümleriyle büyük bir titizlikle değerlendirilerek doğru ve etkili tedavileri için en doğru tedavi şekline karar verilir.

Pediatrik (Çocukluk Çağı) Beyin ve Sinir Hastalıkları: Yenidoğan, çocuk ve gençlerde görülen tüm nöroşirüjikal hastalıkların tetkik ve tedavisi yapılır. Doğum öncesi veya sonrası tanı koyulan meningosel, myelomeningosel, split kord malformasyonu, diastematomyeli, hidrosefali (beyin su toplaması), kraniosinostozis, Arnold-Chiari malformasyonu, Dandy-Walker kistleri gibi hastalıkların cerrahisi en yeni teknolojiler kullanılarak ve en iyi şekilde yapılmaktadır.

Bel ve Boyun Fıtıkları: Boyundan bel bölgesine kadar tüm omurga ile ilgili problemlere (ağrı,sinir tuzaklanmaları, bel ve boyun fıtıkları, omurilik basılanma sendromları vb.) odaklanarak en doğru tedavi şekline karar verilir. Doğru teşhis ve tedavi için hastanemiz bünyesinde mevcut olan en gelişmiş teknolojik imkanlar kullanılır.

Omurgada Kireçlenme: Boyun, gövde ve bel omurgasında genellikle yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan kireçlenme (spondiloz) hastalarda kol ve bacaklarda uyuşma, yürüme güçlüğü ve ağrı sebebidir. Kliniğimizde bu hastalığın tanı ve tıbbi tedavisi yapılmakta ayrıca ilerlemiş kireçlenmesi olan hastalar mikrocerrahi müdahale ile tedavi edilmektedir.

Ağrı Tedavisi: Cerrahi için uygun olmayan, yaşlı ve genel sağlık durumu bozuk olan ancak ilaç tedavilerinden de fayda görmeyen bel fıtıklarına enjeksiyon ile ağrı tedavisi uygulanabilir. Bu tedavide kuyruk sokumu ve omurga bölgesinden lokal anestezi yapıldıktan sonra özel yöntemler ile enjeksiyon yapılmaktadır.

Deformite (Skolyoz ve Kifoz): Gerek çocukluk deformiteleri gerekse omurganın yaşlanması ile birlikte ortaya çıkan erişkin deformiteleri kliniğimizde yüksek teknolojik cihazlarla ve mikrocerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.

Periferik Sinir Hastalıkları: Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan periferik sinir tuzaklanmaları ya da kesici – delici aletlerle olan sinir yaralanmaları ile künt periferik sinir travmaları mikrocerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir.

Omurganın Mekanik Sorunları (İnstabilite): Gerek travma gerekse yaşlanan omurgada oluşan mekanik sorunların donanımlı ameliyathane ve yüksek teknolojik cihazlarla cerrahisi yapılmaktadır.
Acil Servis Hizmetleri: Acil servise başvuran hastalara, ihtiyaç olduğu taktirde haftanın 7 günü 24 saat beyin cerrahi uzmanı tarafından muayene ve tedavi hizmeti verilmektedir. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hastalarımız gerekiyorsa kliniğe yatışı yapılmaktadır. Hastanın durumu ağır ise üçüncü basamak hizmet verebilen yoğun bakım ünitesine alınmakta ve gerekli hallerde gecikmesiz cerrahi girişim uygulanmaktadır. Hastalarımıza ayrıca tedavilerinin devamında fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti de verilmektedir.

Travma ve Yoğun Bakım: Trafik kazası, düşme gibi sebeplerle ağır travma geçiren hastalar, tümör, beyin kanaması ve ciddi beyin ameliyatları sonrası yakın izlem gereken hastalar yoğun bakımda tedavi edilmektedir.

Bölüm Doktorlarımız