Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Genel Cerrahi uygulamalarını uyumlu bir ekiple adaya taşıyarak, hekim ve uzman adaylarına teorik ve pratik uygulamaları çözüm odaklı aktarmaktır. Yeni bir tıp fakültesi bünyesinde olmasına rağmen çalışmaları pek çok ulusal ve uluslararası yayınla taçlandırılmıştır. İyi bir ekip çalışması ve bölüm içi uyumun sonuçları hasta bakımına olduğu kadar akademik çalışmalara da yansımaktadır. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, pratik çalışmada hasta, akademik ortamda öğrenci odaklı bir yapıya sahiptir.

Geniş Tedavi Kapsamı:
İlk çağlardan günümüze dek gelişerek ilerleyen cerrahi, günümüzde en karışık ameliyatları gerçekleştiren bir tıp dalı haline gelmiştir. Genel Cerrahi, sadece ameliyatla sınırlı kalmayan, yoğun bakım, parenteral/enteral besleme ve cerrahi enfeksiyonların tedavisi gibi birçok alanı da kapsamaktadır.

Genel Cerrahi Bölümü’nde Tedavi Edilen Hastalıklar:

 • Tiroid bezi hastalıkları (guatr, hipertiroidi).
 • Meme kanseri ve memenin iyi huylu hastalıkları.
 • Mide kanseri, mide-on iki parmak bağırsağı (duodenum) ülserlerinin ameliyatlarına ait çeşitli sorunlar.
 • İnce bağırsağın cerrahi hastalıkları, bağırsak tıkanmaları.
 • Kolon-rektum tümörleri ve iltihabi hastalıkları.
 • Anorektal hastalıklar (tümörler, hemoroid, anal fissür, fistül).
 • Karaciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri, kistleri.
 • Tıkanma sarılıkları.
 • Safra kesesi ve yollarının taşları ve tümörleri
 • Pankreas kist ve tümörleri.
 • Akut ve kronik pankreatitler.
 • Dalağın cerrahi hastalıkları.
 • Karın duvarı ve kasık fıtıkları, ameliyat sonrası oluşan fıtıklar.
 • Cerrahi alan enfeksiyonları,
 • Karın duvarı fıtıklarının cerrahi tedavisi.

Travmalar ve Acil Cerrahi:
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Cerrahi alanına giren tüm hastalıklar, uzman akademik kadro ile hastaya uygun yöntem belirlenerek özenle tedavi edilmektedir.
Gastrointestional ve hepatobilier sistem ile ilgili acil ve efektif her türlü ameliyatın yanı sıra, meme kanseri, meme koruyucu cerrahi yöntemler, sentinel lenf ganlionu uygulamaları, onkoplastik cerrahi uygulamaları, non-palpable lezyonların işaretleme yöntemleri ile kılavuz tel kullanılarak eksizyon gibi çağdaş meme sağlığı ünitelerinde yapılabilen her türlü girişim, yüksek başarı oranı ve multidisipliner yaklaşımla uygulanmaktadır.

Buna ek olarak tiroid, paratiroid ve adrenal bezlere yönelik endokrin cerrahi girişimler, fıtık, perianal hastalıklar (hemoroid, anal fissür, fistül, pilonidal sinüs) ve her türlü ileri laparoskopik girişim yapılmaktadır.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Cerrahi’nin alt dallardaki hastalıklar da tedavi edilmektedir.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, içerisinde her türlü meme hastalığı takip ve tedavisinin yapılmasına ek olarak, sağlıklı kadınların meme kanseri tarama programının organize edildiği Meme Sağlığı Merkezi (Center for Breast Health)’ni de barındırmaktadır.

Genel Cerrahi Alt Bölümleri:

 • Mide - Bağırsak cerrahisi.
 • Kalın bağırsak cerrahisi.
 • Karaciğer - Pankreas - Safra kesesi ve yolları iç salgı bezleri cerrahisi.
 • Cerrahi enfeksiyonlar.
 • Travma - Cerrahi yoğun bakım.

Hastalıkta Tanı Koyma ve Tedavi Yöntemleri:
Genel Cerrahi’de hastalıklara tanı koyulurken hasta ile görüşme ve fizik muayene, genel laboratuvar incelemeleri, radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonogafi, CT, MR, anjiografi, kolanjiografi, endoskopik kolanjio- pank-reatografi) ve perkütan biyopsi yöntemleri kullanılmaktadır.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi hastalıkları tedavisinde klasik cerrahi yöntemlerle birlikte, Laparoskopik - Endoskopik cerrahi yöntemler, Cerrahi Endoskopi uygulamaları ile diğer tıbbi tedavileri kullanmaktadır. Genel Cerrahi birçok alanı kapsadığından, çok sayıda disiplin ile birlikte çalışmaktadır.

Tıp Fakültesi Öğrencilerine Hastanede Eğitimler
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde Tıp Fakültesi 3. Dönemdeki öğrencilerinin kurumsal derslerine ek pratik uygulamalar, 4. dönem öğrencilerinin Genel Cerrahi stajlarına ait kurumsal ve pratik uygulamaları ve 5. Dönem diş hekimliği öğrencilerinin cerrahi kurumsal eğitimleri önem verilerek gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programı’nın koordinatörlüğü de bölümümüz tarafından yürütülmektedir.

Bilimsel çalışmalar ve yayınlar, pratik cerrahi ve eğitime ek olarak önem verdiğimiz uygulamalardan bir kısmıdır. Bölümümüz, ‘‘yayınla ya da yok ol’’ (publish or perish) ilkesinden hareketle kuruluşundan buyana medikal literatüre önemli katkılarda bulunmuştur. Üç yıl içerisinde bilimsel yaklaşımını 10’dan fazla yerli ve yabancı makale ile güçlendirmiştir. Kurulması planlanan deneysel cerrahi ve araştırma ünitesi hayata geçirildikten sonra bilimsel aktivitelerde büyük bir ilerleme beklenmektedir.

Bölüm Doktorlarımız