Göğüs Hastalıkları

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, solunum sistemi ile ilgili sağlık sorunlarında uzman hekim kadrosu ve modern teknolojik donanımı ile hizmet vermektedir.

Solunum yolları burun ve ağızla başlar, larenks (gırtlak), trakea ( nefes borusu) ve sonrasında sağ ve sol akciğere giden iki bronş (havayolu) sistemi ile devam eder. Bu iki ana bronşta 23 tane daha dallanma ile bronşiyol adı verilen küçük hava yollarına ayrılır ve alveol denen solunumdaki gaz değişimini gerçekleştiren hava keseleri ile son bulur.

Göğüs Hastalıkları akciğerleri veya etrafındaki plevra denen zarı tutan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bölümdür. Bu hastalıklar ya hava yollarını tutarak akciğer fonksiyonlarını bozar ve hırıltılı solunum, nefes darlığı, öksürük, balgam yakınmalarına neden olur ya da hava yolu dışında kalan akciğer bölümlerini tutarak yan ağrısı, göğüs, sırt ve omuz ağrısı, ağızdan kan gelmesi, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve ateş gibi şikayetlere sebep olur.

Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Bölümünde en güncel yöntemlerle tanı ve tedavileri yapılan hastalıklar:

 • Astım ve allerjik nezle
 • Kronik Öksürük
 • Pnömoni (Zatüre) ve Tüberküloz (verem) gibi akciğerin enfeksiyon hastalıkları
 • KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı): Kronik bronşit ve amfizem
 • Akciğer  ve akciğer zarı kanseri
 • Pulmoner Emboli (Akciğer Damarına Pıhtı Atması)
 • Plörezi (Akciğer Zarlar Arası Sıvı Toplanması)
 • Bronşektazi
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (sarkoidosis, IPF vb)

Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Bölümünde Yapılan Tetkikler:

 • Astım ve Allerjik nezle tanısında kullanılan Allerji Deri Testi / Prick Test
 • Allerjik hastalıkların tanısında kullanılan Total IgE , Spesifik IgE testleri
 • Balgam incelemeleri (Enfeksiyon ve kansere yönelik)
 • Astım ve KOAH tanısında kullanılan Solunum Fonksiyon Testleri
 • Akciğer kanseri tanısında kullanılan Bronkoskopik incelemeler
 • ‘Sigara Bırakma’ tedavisinde kullanılan solunum havası CO ölçümü
 • Radyolojik incelemeler (Akciğer Grafileri, Bilgisayarlı Akciğer Tomografisi ve diğer ileri radyolojik tetkikler)

Sigara Bırakma Destek Programı:
Sigara toplum sağlığını tehdit eden önlenebilir nedenlerin başında gelir. Akciğer üzerine direkt etkileriyle hem havayolu hastalıklarına (kronik bronşit, amfizem gibi kronik tıkayıcı akciğer hastalıkları) hem de akciğer hastalıklarının neden olduğu ölümler arasında birinci sırada yer alan akciğer kanserine neden olmaktadır. Ayrıca özellikle çocuklarda sigara dumanına maruziyet (pasif içicilik) hem alt solunum yolu enfeksiyonları (zatürre, bronşit) hem de astım gelişimine neden olabilmektedir. Hastalık oluşumunu engellemek yani koruyucu hekimlik hastalıkları tedavi etmekten daha ön sırada yer almaktadır. Bu amaçla hastanemizde sigaranın zararları ve neden olduğu hastalıklar ile ilgili bilgilendirme yapılmakta, ‘Sigara Bırakma Polikliniği’mizde bağımlılık derecesine göre uygun sigara bırakma yöntemi Göğüs Hastalıkları, Psikiyatri ve Diyet bölümlerinin desteği ile uygulanmaktadır.

Yoğun bakımda veya serviste yatan hastalara ‘Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazları’ ile solunum yetmezliği tedavisi uygulanabilmekte, ek olarak gelişen teknolojik olanakları yakından izleyerek radyolojik görüntüleme olanakları da en etkin şekilde kullanılmaktadır.

Bölüm Doktorlarımız