Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinde genel obstetrik ve jinekoloji polikliniklerin yanı sıra jinekolojik kanserlerde erken tanı-tarama, aile planlaması, ürojinekoloji, jinekolojik onkoloji ve menopoz üniteleri bulunmaktadır.

Kanser Erken Tanı Ünitesi:
Jinekolojik kanserlerin taranması ve erken tanısı amacıyla kurulmuştur. Halen Patoloji Anabilim Dalı ile beraber rahim ağzı kanseri tarama programını yürütmektedir. Bunun yanında diğer jinekolojik kanserler hakkındaki farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmak amacıyla düzenli eğitim ve bilgilendirme programları düzenlenmektedir.

Aile Planlaması Ünitesi:
Aile planlaması hakkında danışmanlık hizmetleri vermenin yanı sıra poliklinik şartlarında gebelik önleyici yöntemlerin uygulamasını yürütmektedir. Bunun yanında aile planlamasına yönelik girişimsel işlemler de ünitemizde uygulanmaktadır.

Menopoz Ünitesi:
Perimenopoz ve menopoz dönemi ile uyumlu şikayeti olan 40 yaş üstü tüm hastalara hizmet vermektedir. Hastanın başvuru anında muayenesi yapılmakta, smear (CVS) tetkiki alınmakta, transvajinal U/S değerlendirmesi yapılmaktadır. Kemik mineral dansiometrisi, mamografi, meme ultrasonografisi ve meme muayenesi yapılmaktadır.

Menopoz dönemi hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik her türlü tetkik ve tedavi deneymli bir ekiple yürütülmektedir.

Ayrıca menopoz grubu hastalarımız hastanemiz bünyesindeki Dahiliye, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Medikal Onkoloji, Dermatoloji, Göz Hastalıkları, Üroloji polikliniklerinden de konsültasyon hizmeti alabildiğinden multidisipliner bir hastanede yapılabilecek tüm tetkik ve tedaviler hastanemizde deneyimli ve uzman bir ekip tarafından yürütülmektedir.

Ürojinekoloji Ünitesi:
İdrar kaçırma ve/veya organ sarkması şikayetleriyle başvuran hastalara gerekli testler yapıldıktan sonra, önce konservatif ve fizik tedavi yöntemleri bilimsel sürelerde denendikten sonra operasyon seçenekleri hastaya sunulur.

Jinekolojik Onkoloji Ünitesi:
Kanser öncülü olabilecek lezyonların tanı ve tedvisi yapılmaktadır. Kolkoskopik muayene, kolposkopik biyopsi, vulvar ve servikal örneklemeler, endokservikal ve endometriyal küretaj işlemleri ve yardımcı görüntüleme teknikleri yapılmaktadır. Malignite şüphesi veya tanısı almış, operasyonları planlanan hastaların preoperatif hazırlıklarını takiben Jinekolog Onkologlarımız tarafından yürütülmektedir.

Yataklı Servisler:
Hastanemizin uluslararası standartlar ve ‘‘joint Commission International’’ (JCI) akreditasyon ölçütleri göz önünde bulundurularak ve çağdaş hastane hizmeti konseptine uygun olarak tasarlanmış yataklı bakım servisinde hizmetini sürdürmektedir.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kıbrıs’ta yaşayanların yanı sıra uluslararası hastaların bütün sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde kurulmuştur.

Bölüm Doktorlarımız