Kalp ve Damar Cerrahisi

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, dünya standartlarında hizmet vermektedir.
Kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili tüm tanı ve tedavilerin yapıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Kardioloji ve Anastezi Anabilim Dallarıyla da koordinasyon içinde çalışmaktadır.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında gerçekleştirilen ameliyatlar;

 • Koroner Arter Baypas Cerrahisi; Çalışan kalpte veya kalp-akciğer mankinası kullanılarak uygulanan baypas ameliyatları.
 • Aort Kapak Hastalıkları Cerrahisi; Yaşa uygun olarak seçilen yöntemle hem mekanik hem de biyoprotez kapak değişimi ameliyatları.
 • Mitral Kapak Hastalıkları Cerrahisi; Sahip olduğumuz cerrahi deneyim gerektiren mitral kapak tamir veya kapak değişim ameliyatları.
 • Erişkin Konjenital Hastalıkları Cerrahisi; Küçük kesiden veya normal kesi ile yapılan doğumsal kalp anomalileri hastalıkları cerrahisi.
 • Aort Anevrizma Cerrahisi; Kalp-akciğer makinası kullanılarak ya da endovasküler stent tekniği ile anevrizma (baloncuk) operasyonları.
 • Aort Diseksiyonu Cerrahisi; Diseksiyon nedeniyle Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesine ulaşan tüm hastalara acil uygulanan operasyonlar.
 • Kalp Yetmezliği Cerrahisi ve Ventrikül Destek Cihazı Uygulamaları; İleri dönem kalp yetmezlği olan hastalarda ventrikül destek cihazı (yapay kalp cihazları) uygulamaları.
 • Kronik Böbrek Hastalarına Yönelik Fistül Operasyonları; Diyaliz ihtiyacı olan böbrek hastalarına yönelik hemodiyaliz kateteri ve fistül operasyonları.

Konvensiyonel yöntemler yanında kliniğimizde tüm dünyada da kabul gören ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanan diğer güncel yöntemler;

 • Minimal İnvaziv (küçük kesi yöntemi) Yöntem ile Kapak Tamiri Operasyonları; Dünyada sayılı merkezde uygulanmakta ola küçük kesi ile kapak ameliyatları.
 • Minimal İnvaziv (küçük kesi yöntemi) Yöntem ile Baypas Cerrahisi; Hastalığının derecesine göre uygun hastalara küçük kesi ile baypas ameliyatları.
 • Aort Anevrimalarının Endovasküler Stent ile Tedavisi; Özellikle açık cerrahisi çok yüksek olan anevrizma (baloncuk=damar genişlemesi) hastalarında endovasküler, küçük bir kesiden girilerek yapılan stent tedavisi ile anevrizma (baloncuk) ameliyatları.
 • Radyofrekans ve Lazer Yöntemleriyle Varis Tedavisi; Lazer ve radyofrekans ablasyon teknikleri ve güncel tedaviler ile tüm varis tedavisi uygulamaları.
Bölüm Doktorlarımız