Ortopedi ve Travmatoloji

Dr.Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinde, ortopedi ve travmatoloji alanında yerli ve yabancı halka sağlık hizmetleri sunmaktadır. Akademik ve teknolojik olarak sürekli geliştirdiğimiz ve güncellediğimiz polikliniğimizde, alanlarında uzman doktorlarımız; Kas-iskelet sistemi hastalıkları, spor yaralanmaları ve hareket bozuklukları tanı ve tedavilerini en iyi şekilde sağlamaktadır. Ayrıca ortopedi ve travmatoloji alanında özelleşmiş hemşire ve yardımcı sağlık personeli ile hasta odaklı yaklaşımla, hastalarımıza en iyi hizmeti vermekteyiz.

Kliniğimizin çalışma alanları aşağıda belirtildiği gibidir;

  • Travma Cerrahisi (Kırık ve Çıkıklar)
  • Eklem Protezleri (Artroplasti)
  • Spor Yaralanmaları (Artoskopi ve Diz Cerrahisi)
  • Pediatrik Ortopedi
  • Ortopedik Onkoloji (Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri)
  • Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi
  • Omurga Cerrahisi

Travma Cerrahisi (Kırık ve Çıkıklar)
Travma; düşme, iş kazası, trafik kazası veya spor yaralanmaları gibi etkenlerle aniden karşımıza çıkar. Meydana gelen hasar, travmanın şiddeti, süresi ve maruz kalınan bölgeye göre, basit bir yumuşak doku ezilmesinden hayatı tehdit eden birden fazla bölgede çok parçalı kırıklara kadar değişebilir.

Ağır travma geçirmiş bir hastayı tedavi edebilmek iyi bir donanım, ciddi bir organizasyon ve ekip çalışması gerektirir. Travma hastasının ne zaman geleceğinin bilinemeyeceğinden hastanemizde hergün bir uzmanımız 24 saat nöbet tutmaktadır. Travma hastaları en kısa sürede ekip olarak değerlendirilip birkaç saat içinde ihtiyaça binaen ameliyata alınabilmektedir.

Hastanemizde çalışkan, bilgili ve deneyimli uzmanlarımız ile ameliyatlara ekip olarak girilmekte modern ve etkili tedavi yöntemleri başarıyla uygulanmaktadır. Bunlar;

Kapalı intramedüller çivileme teknikleri: Uyluk, bacak, kol ve önkoldaki uzun kemiklerin kırıklarının ve kalça kırıklarının büyük bölümünde uygulanan, kırık hattı açılmadan, 2-3 cm’lik kesilerden yapılan, kırık iyileşme süresini kısaltan, erken yük vermeyi ve yürümeyi sağlayan, hastaya daha az zarar veren tekniklerdir.

Artroskopik yardımla yapılan operasyonlar:
Eklem içi kırıkların bir kısmında, eklem açılmadan kırıkların tespitini sağlayan, eklemde basamaklanma oluşmasını önleyen, bu sayede ameliyat sonrası oluşabilecek eklem sertliği ve hareket kısıtlılığı olasılığını azaltan, fizik tedavi ve tam fonksiyona ulaşma zamanını kısaltan tekniklerdir.

Protez cerrahisi: İleri yaşlarda ki kalça ve omuz kırıklarının bir kısmında kaynamanın olmayacağı düşündüğümüzde, yeni protez tasarımları ile ameliyatın ertesi günü yürüme ve omuz hareketlerinin başlamasını sağlayan uygulamalardır.

Eklem Protezleri (Artroplasti)
Eklem protez cerrahisi; ileri derecede aşınmış, kireçlenmiş, işlevini yitirmiş, artroz gelişmiş eklemlerin protezlerle değiştirilmesi işlemidir. Genellikle diz, kalça, omuz, ve dirsek eklemlerine uygulanır...

Kalça, diz ve omuz ekleminin kireçlenmelerinde öncelikle cerrahi olmayan tedaviler uygulanır. İleri dönem vakalarda kalça, diz ve omuz protez uygulamaları oldukça yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Aynı zamanda bölümümüzde daha kompleks ve tecrübe gerektiren revizyon protez cerrahisi de uygulanmaktadır.

En sık yapılan kalça ve diz protezleri ameliyatlarından 1 gün sonra hastalar yürütülmeye başlanır. Yürüme esnasında yürüteç, koltuk değneği ya da baston kullanılabilir. Genellikle 4. günde hasta taburcu edilmektedir. Çoğu hastada, eklem çevresindeki kasların zayıflığı ve hareketsizlik nedeni ile dokuların iyileşmesi sırasında geçici ağrılar hissedebilir. Bu ağrılar genellikle 1 ay içinde sona erer. Egzersiz, iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır bu sebeple ameliyat sonrası 1. gün de fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümümüz ile birarada çalışarak hastaları fizik tedavi programına almaktayız.

Spor yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi

Bölümüzde hafif ya da ağır spor yaralanmaları tedavi hizmeti verilmektedir. Hafif düzeydeki yaralanmalarda; istirahat, bandaj ve atel uygulamaları, steroid olmayan ağrı kesici ve ödem çözücü ilaçlar (NSAİİ), bölgesel kortizon enjeksiyonları ve fizik tedavi uygulamaları ön plandadır. Son günlerde çok popüler olan ve profesyonel sporcuların tedavisinde de kullanılan, trombositten zengin plazma enjeksiyonları (PRP) da, doku iyileşmesinde etkili olmaktadır. Yaralanma ağır, hasar fazlaysa; cerrahi gerekebilmektedir. Cerrahi tedaviler açık ya da kapalı (artroskopik) olarak yapılabilmektedir. Artroskopi, bir santimetrelik küçük kesiler kullanılarak, eklemlerin içinin kalem boyunda bir kamera ile görüntülenmesidir. Artroskopik ameliyatlar gelişen teknoloji ve özel aletler sayesinde hem teşhis hem tedavi için kullanılmaktadır. En sık diz eklemi olmak üzere, omuz ve ayak bileği ilgilendiren hastalıkların tedavisinde yaygın kullanım alanı bulmuştur. Eklem açılmadığı için fizik tedavi ve rehabilitasyona daha erken başlanır ve daha kolay olur. Artroskopik cerrahi, çok küçük kesilerden yapıldığı için normal dokulara en az zarar veren yöntemdir. Hastaların ameliyat sonrası ağrısı, açık cerrahi girişime göre çok daha azdır. Böylelikle hasta daha çabuk iyileşir, aktif yaşamına daha erken döner. Özellikle sporcuların spora erken dönebilmeleri büyük avantajdır.

  • Artroskopik diz ameliyatları kapsamında; menisektomi veya meniskus tamiri, artroskopik ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, iç-dış yan bağ ve kombine bağ yaralanmalarında rekonstürüksiyon ameliyatları, ön çapraz bağ rekonstürüksiyonu revizyon amelyatları, kıkırdak yaralanmalarında, artroskopik mikrofraktür veya osteochondral kıkırdak nakli.
  • Artroskopik omuz ameliyatları kapsamında; omuz çıkığında; artroskopik bankart tamiri, subakromiyal sıkışma sendromu, labral yırtık eksizyonutamiri, kıkırdak ameliyatları ve rotator cuff tamiri.
  • Artroskopik ayak bileği amelyatları kapsamında; ayak bileğinin kıkırdak lezyonları, yumuşak doku ve kemik sıkışma ağrıları, eklem içinden serbest cisim çıkartma, romatolojik hastalıklarda sinovit temizliği gibi ameliyatları başarı ile gerçekleştirmekteyiz.

Pediatrik Ortopedi
Çocuk Ortopedi Bölümümüzde 16 yaş altı çocukların; yürüme bozuklukları, doğuştan deformiteleri, kısalıklar, gelişimsel kalça displazisi, ayak sorunları ve omurga rahatsızlıklarının takip ve tedavisi deneyimli hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.Bununla birlikte bölümümüzde; çocukluk çağlarında görülen doğumsal ya da kazanılmış nörolojik, enfeksiyöz, tümöral, travmatik ve diğer nedenlerle ortaya çıkan kas ve iskelet sistemi hastalıkları, kalça çıkığı, kalça displazisi, pes ekino varus (çarpık ayak), pes planus (düz tabanlık) tanı, tedavi ve takibi başarı ile gerçekleştirmekteyiz.

Ortopedik Onkoloji (Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri)
Ortopedik tümörlerde onkoloji bölümü ile ortak çalışılarak yapay eklemler, allogreft ve otogreft kemikler kullanılarak her türlü uzuv koruyucu cerrahi girişimler ve protez cerrrahileri başarı ile gerçekleştirmekteyiz.

Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi
Ayak ve ayak bileğinin dejeneratif hastalıkları, deformiteleri, spor yaralanmaları, kırıkları, bağ yırtılmaları, kıkırdak yaralanmalarının tanısı, tedavi ve takibi başarı ile gerçekleştirmekteyiz.

Omurga Cerrahisi

Omurgada doğuştan veya sonradan oluşan; skolyoz, kifoz (kamburluk) Schuermann Kifozu, spondilolistezis, spinal stenoz, kırıklar, çıkıklar omurga yaralanmaları ve omurga enfeksiyonları tanısı, tedavi ve takibi başarı ile gerçekleştirmekteyiz.

Bölüm Doktorlarımız