Yoğun Bakımlar

Yoğun Bakım Üniteleri, yaşam fonksiyonları bozulmuş ya da bozulma eğiliminde olan hastalara, ileri teknoloji ürünü cihazlar kullanılarak yaşam desteği verilen birimlerdir. Bu alanda eğitim görmüş doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin hizmet sunduğu bu birimlerde, multidisipliner yaklaşımla bütün tıbbi branşlardan 24 saat süreyle destek alınmaktadır.

Hastanemizin çocuk, kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji ve genel yoğun bakım olmak üzere toplam 17 yataklı 4 yoğun bakım ünitesi, her yatak başında ileri teknoloji ürünü monitörleri, yapay solunum cihazı, yaşam destek gereçleri ve deneyimli kadrosu ile dünya standartlarına uygun hizmet sunmaktadır.

Bütün yaş gruplarından, yaşamsal fonksiyonların tehdit altında olduğu kritik hastaların kabul edildiği genel yoğun bakım ünitesinde;

  • Genel beden travması (Kafa travması, göğüs travması, ciddi kırıklar)
  • Beyin kanaması, inme
  • Ağır solunum yetersizliği (astım krizi, KOAH alevlenmesi, solunum yolu enfeksiyonu)
  • Akut ve kronik böbrek yetersizliği
  • Sinir sistemi hastalıkları (Miyastenia gravis, Guillain Barre)
  • Ağır enfeksiyonlar, sepsis
  • Çoklu organ yetersizliği
  • Yanık, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda tedavi hizmetleri kesintisiz olarak verilmektedir.

Gerekli durumlarda da diyaliz, hemofiltrasyon (devamlı böbrek destek makinası), plazmaferez ve yapay solunum desteği verilmektedir. 24 saat süreyle laboratuar, görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, röntgen, MR), kan bankası ve tüm branşlardan hekimlerle konsültasyon olanakları mevcuttur.